- Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - http://www.opengov.gr/civilprotection -

Άρθρο 7 Περιφερειακές Βάσεις Ετοιμότητας/Επιφυλακής Πυροσβεστικού Σώματος

1. Για την υλοποίηση του Eθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης συστήνονται, ως ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), Βάσεις Ετοιμότητας/Επιφυλακής (ΒΕΕ), οι οποίες υπάγονται διοικητικά στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος και επιχειρησιακά στον Αρχηγό του Π.Σ..
2. Σε καθεμία από τις ανωτέρω ΒΕΕ διατίθενται εναέρια μέσα (ελικόπτερα), καθώς και το αναγκαίο σε ειδικότητες και αριθμό προσωπικό, τα οποία εκτελούν υπηρεσία φυλακής και βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη διενέργεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.
3. H έναρξη λειτουργίας των ΒΕΕ ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ..