- Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - http://www.opengov.gr/civilprotection -

Άρθρο 6 Εισφορά υπηρεσίας εναέριας έρευνας και διάσωσης

Για την υλοποίηση των προβλέψεων του Eθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης και ιδίως για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιβάλλεται εισφορά υπηρεσίας εναέριας έρευνας και διάσωσης, η οποία εισπράττεται κατά την αναχώρηση από τους ελληνικούς αερολιμένες προς τους αερολιμένες εξωτερικού από κάθε αναχωρούντα επιβάτη. Από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς εξαιρούνται:
α) οι αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και δύο (2) ετών,
β) τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, καθώς και τα μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων,
γ) οι επιβάτες που αφικνούνται σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου ή αν συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα και
δ) οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος και παραμένουν σε ελεγχόμενους χώρους (direct transit).