- Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - http://www.opengov.gr/civilprotection -

Άρθρο 2 Αντικείμενο

1. Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος» (ΕΜΕΕΔ), για την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υποδομές και προσωπικό, σε συμβάντα και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αρμοδιότητάς του, εντός της ελληνικής επικράτειας, στον χερσαίο χώρο.
2. Στον παρόντα εμπίπτει και η διεξαγωγή επιχειρήσεων Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνας Διάσωσης (Ε-Δ) στην περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, για την έρευνα, τον εντοπισμό και την διάσωση ατόμων των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο συνεπεία αεροπορικών ή ναυτικών ατυχημάτων, καθώς και η παροχή συνδρομής στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στην πρωτογενή διακομιδή, ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος συνδρομής του αρμόδιου φορέα.