- Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - http://www.opengov.gr/civilprotection -

MASTER PLAN WATER MANAGEMENT IN THESSALY IN THE WAKE OF STORM DANIEL How to Address Thessaly’s Water-Related Agricultural Challenges

Μεταφορτώστε τα αρχεία στους κατωτέρω συνδέσμους (στην ελληνική γλώσσα):

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΣ Α΄: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ [1]

ΤΟΜΟΣ Β ‘: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ [2]

ΤΟΜΟΣ Γ΄: ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ [3]

ΤΟΜΟΣ Δ΄: ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ [4]

ΤΟΜΟΣ Ε ́: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ [5]

ΤΟΜΟΣ ΣΤ΄ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
[6]

Συνοπτική περίληψη του σχεδίου στην ελληνική γλώσσα  [7]

Στους κατωτέρω συνδέσμους τα κείμενα είναι διαθέσιμα και στην αγγλική γλώσσα:

HVA Master Plan Executive Summary [8]

 HVA Master Plan Introduction [9]

 HVA Masterplan Water Management – Thessaly – Master Version DRAFT 1st delivery vol 1 [10]

  [11] HVA Masterplan Water Management – Thessaly – Master Version DRAFT 1st delivery vol 2 [12]

 HVA Masterplan Water Management – Thessaly – Master Version DRAFT 1st delivery vol 3 [13]

HVA Master Plan vol 4 [11]

 HVA Master Plan vol 5 [14]

 HVA Masterplan Water Management – Thessaly – Master Version DRAFT 1st delivery vol 6 [15]

 HVA Master Plan Appendices [16]