- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Υποβολή Σχολίων

Το αρχείο του σχεδίου της διακήρυξης μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ. [1]

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω της παρακάτω φόρμας