- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 01: ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στο κείμενο του παρόντος κανονισμού, έχουν την έννοια που ακολουθεί.
1.2 Συγκεκριμένα:
Αμιγής Χώρος: σημαίνει το Κατάστημα, στο οποίο επιτρέπεται η διεξαγωγή αποκλειστικά Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.
Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout): σημαίνει τον λόγο των συνολικών μονάδων κέρδους προς τις συνολικές μονάδες πίστωσης, που έχουν παιχθεί στο ίδιο Παίγνιο, ο οποίος εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%).
Ατομική Κάρτα Παίκτη (ΑΚΠ): σημαίνει την κάρτα που εκδίδεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σε Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται με Παιγνιομηχανήματα.
Αυτοαποκλειόμενος Παίκτης: σημαίνει τον Παίκτη ο οποίος, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως του ασκούντος την κηδεμονία του είτε κατόπιν σχετικής δικαστικής αποφάσεως είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, έχει αποκλεισθεί από τη συμμετοχή του σε Τυχερά Παίγνια.
Βάση Δεδομένων Παικτών: σημαίνει τη βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία του Παίκτη, όπως δημογραφικά στοιχεία, τα στοιχήματα που έχει παίξει, καθώς και όλες οι οικονομικές δοσοληψίες του.
Βασική Μνήμη: σημαίνει τη συμπαγή και στερεά εκείνη ηλεκτρονική συσκευή (Chip) (BASIC EPROM ή GAME EPROM) ή κάθε ηλεκτρονική συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας μαγνητικής, οπτικής ή ηλεκτρονικής ανάγνωσης (GAME CD ROM ή GAME DVD ROM, MASS STORAGE DEVICE ή FLASH DISK, κλπ) που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό και την αποθήκευση αποκλειστικά του προγράμματος λογισμικού του Τυχερού Παιγνίου.
Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (ΓΤΑ): σημαίνει τη γεννήτρια αριθμών, η οποία αποτελείται από λογισμικό ή/και εξοπλισμό και η οποία είναι εγκατεστημένη είτε στο ΔΣΠ είτε σε κάθε Παιγνιομηχάνημα και δημιουργεί τους τυχαίους συνδυασμούς με σκοπό τη δημιουργία αποτελέσματος για κάθε Τυχερό Παίγνιο.
Checksum: σημαίνει τον αριθμό που είναι ίσος με το άθροισμα των εντολών ενός προγράμματος λογισμικού σε μία μνήμη. Ο αριθμός Checksum απεικονίζεται με έναν άρτιο δεκαεξαδικό αριθμό τεσσάρων ψηφίων. Δύο προγράμματα με ταυτόσημο περιεχόμενο έχουν τον ίδιο αριθμό Checksum. Ο έλεγχος του αριθμού Checksum μιας μνήμης αποσκοπεί στην επαλήθευση του αναλλοίωτου της μνήμης αυτής.
Διαχειριστής Συστήματος Παιγνίων (ΔΣΠ): σημαίνει το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους, και που απαιτείται για την κεντρική οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, παρακολούθηση, καταγραφή, έλεγχο και διαχείριση των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, που διεξάγονται από αυτούς.
Δίκτυο Επικοινωνιών: σημαίνει το σύνολο του αναγκαίου υλικού, του λογισμικού και των δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο των Παιγνιομηχανημάτων με το ΚΠΣ μέσω των ΔΣΠ.
Εισαγωγέας: σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο εισάγει, προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει, οποιοδήποτε πρόγραμμα Τυχερού Παιγνίου ή/και Παιγνιομηχάνημα.
Εμπορική Επικοινωνία: σημαίνει κάθε μορφή επικοινωνίας για την έμμεση ή άμεση προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με Τυχερά Παίγνια, οι πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε δραστηριότητα σχετικά με τα Παίγνια αυτά, οι επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα ή με υπηρεσίες της επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στον τομέα των Τυχερών Παιγνίων.
Εμπορική Ονομασία: σημαίνει τη διεθνή εμπορική ονομασία, με την οποία ένας Κατασκευαστής έλαβε ή θα λάβει την ξεχωριστή, μεμονωμένη και εξειδικευμένη πιστοποίηση ή άδεια καταλληλότητας συγκεκριμένου Παιγνιομηχανήματος ή Παιγνίου.
Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη: σημαίνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό που αποδίδεται σε κάθε Παίκτη από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους.
Κανονισμός: σημαίνει την παρούσα απόφαση ρύθμισης θεμάτων κανονισμού διεξαγωγής και ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
Κατασκευαστής: σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει, τροποποιεί, αναβαθμίζει, προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει και διανέμει οποιοδήποτε πρόγραμμα Τυχερού Παιγνίου ή/και Παιγνιομηχάνημα.
Κατάστημα: σημαίνει τον χώρο ο οποίος έχει τις προδιαγραφές ώστε να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σε αυτόν Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ): σημαίνει το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και που απαιτείται για την κεντρική οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση των Παιγνίων που διεξάγονται σε Παιγνιομηχανήματα μέσω ΔΣΠ.
Λογιστικό Σύστημα: σημαίνει το μέρος εκείνο του ΚΠΣ, το οποίο εμπεριέχει ένα σύνολο από ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία συλλέγουν και επεξεργάζονται τα λογιστικά δεδομένα από τους ΔΣΠ με σκοπό τη διαχείριση και ανίχνευση πληροφοριών σε κάθε σύστημα Παιγνίων, Παιγνιομηχάνημα και άλλα συστήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τα παραπάνω, καθώς και την παρακολούθηση της γενικής και αναλυτικής λογιστικής των Διαχειριστών Συστήματος Παιγνίων.
Μονάδα Πίστωσης: σημαίνει τη λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο.
Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας (ID), Βασικής Μνήμης: σημαίνει την αδειοδοτημένη/πιστοποιημένη ονομασία, ή τον αδειοδοτημένο/πιστοποιημένο κωδικό ενός προγράμματος ηλεκτρονικού Παιγνίου: α. που προσδιορίζει επακριβώς το μοναδικό περιεχόμενο και τις δυνατότητες του κατά τα ανωτέρω προγράμματος/λογισμικού Παιγνίου, β. που είναι τυπωμένος πάνω στην Βασική Μνήμη του ηλεκτρονικού Παιγνίου και γ. με τον οποίο χορηγείται στο Παίγνιο αυτό πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Παιγνιομηχάνημα: σημαίνει το ηλεκτρονικό μηχάνημα, τύπου Video Lottery Terminal (VLT), που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.
Παίκτης: σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διαθέτει Ατομική Κάρτα Παίκτη και πραγματοποιεί μία τουλάχιστον Συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο με Παιγνιομηχανήματα τύπου VLT.
Παικτική Συμπεριφορά: σημαίνει το σύνολο των στοιχείων που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένας Παίκτης συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια, όπως, ενδεικτικά, τα Καταστήματα που επισκέπτεται, τα Παιγνιομηχανήματα που προτιμά, τα Παίγνια στα οποία συμμετέχει, τα ποσά που παίζει, τη διάθεση μέρους ή του συνόλου των κερδών για συνέχιση του Παιγνίου ή/και την αύξηση των ποσών κάθε Συμμετοχής, τον χρόνο (ημέρες και ώρες) που συνηθίζει να παίζει. Η Παικτική Συμπεριφορά παρακολουθείται από το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Παικτών, ενώ τα στοιχεία της καταγράφονται στη Βάση Δεδομένων Παικτών και είναι διαθέσιμα στον Παίκτη μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη. Πρόσβαση στην Παικτική Συμπεριφορά, εκτός από τον ίδιο τον Παίκτη, έχει μόνον η Ε.Ε.Ε.Π.
Παικτική Συνεδρία: νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ένας Παίκτης εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη σε Παιγνιομηχάνημα, μέχρι που την εξάγει από αυτό. Σε κάθε περίπτωση, μία Παικτική Συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο Παίκτης εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη σε Παιγνιομηχάνημα.
Παραχωρησιούχος: σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, έναντι ανταλλάγματος και κατά τις διαδικασίες και προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 του ν.4002/2011 (Α 180), το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ορισμένου αριθμού Παιγνιομηχανημάτων για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων.
Πιστοποιημένο Κατάστημα: σημαίνει ένα Κατάστημα, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση Καταστήματος.
Πιστοποιημένο Παίγνιο: σημαίνει ένα Τυχερό Παίγνιο, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση Παιγνίου.
Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα: σημαίνει ένα Παιγνιομηχάνημα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων, το οποίο έχει λάβει Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος.
Πιστοποιημένος Εισαγωγέας: σημαίνει τον Εισαγωγέα που έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 49 και είναι καταχωρημένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Εισαγωγέων της Ε.Ε.Ε.Π.
Πιστοποιημένος Κατασκευαστής: σημαίνει τον Κατασκευαστή που έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 48 και είναι καταχωρημένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Κατασκευαστών της Ε.Ε.Ε.Π.
Πιστοποιημένος Τεχνικός: σημαίνει τον Τεχνικό που έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 50 και είναι καταχωρημένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών της Ε.Ε.Ε.Π.
Πιστοποίηση, για τις ανάγκες του Κανονισμού, νοείται η ταξινόμηση και η καταχώρηση στο αντίστοιχο μητρώο, που πραγματοποιείται, αφού διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπομένων, κατά περίπτωση, προϋποθέσεων και προδιαγραφών, προκειμένου να λειτουργεί και να ελέγχεται ένα νόμιμο σύστημα διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
Πιστοποίηση Καταστήματος νοείται η μοναδική και εξειδικευμένη πιστοποίηση που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο Κατάστημα πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού.
Πιστοποίηση Τυχερού Παιγνίου ή Πιστοποίηση Παιγνίου νοείται η μοναδική και εξειδικευμένη πιστοποίηση που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από επιβεβαίωση ότι ο συγκεκριμένος τύπος κατά κατηγορία Παιγνίου πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού.
Πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος νοείται η μοναδική και εξειδικευμένη πιστοποίηση που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο Παιγνιομηχάνημα πληροί όλες τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού.
Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ): σημαίνει το σύνολο του υλικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου.
Προπληρωμένη Κάρτα: σημαίνει την ανώνυμη ή/και ονομαστική κάρτα, η οποία έχει συγκεκριμένη αξία που αναγράφεται στο σώμα της ή/και πιστώνεται με μονάδες χρήματος από πιστωτικά ιδρύματα.
Στοίχημα: σημαίνει το Τυχερό Παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη επί γεγονότων πάσης φύσεως, από αριθμό φυσικών προσώπων, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε Παίκτη καθορίζονται από τον διοργανωτή του στοιχήματος, πριν ή κατά το χρόνο διενέργειας του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που κάθε Παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του στοιχήματος.
Συμμετοχή: σημαίνει μία πλήρη ακολουθία που λαμβάνει χώρα επί της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος από τη στιγμή της επιλογής «Έναρξη Παιγνίου» από τον Παίκτη μέχρι την απόδοση πιθανού κέρδους ή την έναρξη της επόμενης Συμμετοχής.
Συνολικές μονάδες κέρδους (credits won): σημαίνει το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι Παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριμένο Παίγνιο.
Συνολικές μονάδες πίστωσης (credits played): σημαίνει το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι Παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο Παίγνιο.
Σύστημα Διαχείρισης Ατομικής Κάρτας Παικτών: σημαίνει το σύστημα που εκδίδει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις Ατομικές Κάρτες Παίκτη.
Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων: σημαίνει το μέρος εκείνο του ΔΣΠ, το οποίο εμπεριέχει ένα σύνολο ηλεκτρονικών συστημάτων που εξυπηρετούν στη διαχείριση και τον έλεγχο της άρτιας λειτουργίας του λογισμικού των Παιγνίων και των Jackpot. Εμπεριέχει το σύστημα αποθήκευσης των Πιστοποιημένων Παιγνίων και διαχειρίζεται τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διανομή των Παιγνίων σε κάθε Παιγνιομηχάνημα.
Σύστημα Διαχείρισης Παικτών: σημαίνει το σύνολο του λογισμικού και του εξοπλισμού που εγκαθίστανται στον Φορέα Εκμετάλλευσης και σε κάθε Παραχωρησιούχο, με σκοπό τη διαχείριση της Βάσης Δεδομένων Παικτών.
Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας: σημαίνει το μέρος εκείνο του ΔΣΠ, το οποίο εμπεριέχει το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο δύναται να διαχειριστεί τις επικοινωνιακές λειτουργίες από και για λογαριασμό του καθενός από το σύνολο των Παιγνιομηχανημάτων, καθώς και να αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ συστημάτων πληρωμών που έχουν επιλεγεί για λογιστικές λειτουργίες.
Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Παικτών: σημαίνει το σύστημα που, μεταξύ άλλων, επιβάλλει σε πραγματικό χρόνο τους κανόνες του Παιγνίου (όπως π.χ. τα όρια του Υπεύθυνου Παιχνιδιού), παρακολουθεί όλες τις ενεργές συνόδους των Παικτών στα Παιγνιομηχανήματα και καταγράφει τη δραστηριότητά τους στη Βάση Δεδομένων Παικτών.
Σύστημα Ελέγχου: σημαίνει το μέρος εκείνο του ΚΠΣ, το οποίο εμπεριέχει ένα σύνολο ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να απεικονίζουν σε πραγματικό χρόνο και να αποθηκεύουν στη μνήμη τις λειτουργίες συστήματος και τα δεδομένα που μοιράστηκαν μεταξύ των ΔΣΠ και του ΚΠΣ.
Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων (Data backup and recovery system): σημαίνει το μέρος εκείνο του ΔΣΠ, το οποίο εγγυάται – μέσω εφεδρείας συστημάτων και υποδομών, και μέσω υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης που αποσκοπούν στην παροχή λύσεων ανάκαμψης από καταστροφή, και αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων – αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης Παιγνίων στο σύνολο του και ένα τουλάχιστον αντίγραφο της βάσης πληροφοριών.
Τεχνικές Προδιαγραφές: σημαίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. για το λογισμικό, το υλικό, τα δίκτυα, τα συστήματα και τον λοιπό εξοπλισμό διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
Τεχνικός: σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα με αντικείμενο τη συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής ή/και την εγκατάσταση, την επισκευή, την αναβάθμιση και τη συντήρηση Τυχερών Παιγνίων ή/και Παιγνιομηχανημάτων, στα οποία παίζονται τα Παίγνια αυτά.
Jackpot: σημαίνει το σταθερό ποσό ή το ποσό που συγκεντρώνεται προοδευτικά με συγκεκριμένα κριτήρια, με παρακράτηση ποσού από ένα ή περισσότερα Παίγνια, τα οποία συμμετέχουν στην λειτουργία Jackpot με βάση κανόνες και διαδικασίες, που θεσπίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και το οποίο απονέμεται στους Παίκτες υπό όρους και προϋποθέσεις, που ορίζονται στην πράξη έγκρισής του.
Jackpot Ευρείας Περιοχής (Multi Venue Jackpot): σημαίνει το Jackpot Παιγνίου ή το Jackpot Συστήματος που εφαρμόζεται σε ένα ή περισσότερα Παίγνια, σε ένα ή/και σε όλα τα Παιγνιομηχανήματα που είναι διασυνδεδεμένα σε περισσότερα από ένα Καταστήματα.
Jackpot Καταστήματος (Venue Jackpot): σημαίνει το Jackpot Παιγνίου ή το Jackpot Συστήματος που εφαρμόζεται σε ένα ή περισσότερα Παίγνια, σε ένα ή/και σε όλα τα Παιγνιομηχανήματα που είναι διασυνδεδεμένα στο ίδιο Κατάστημα.
Jackpot Παιχνιδιού (Game Activated Jackpot): σημαίνει το Jackpot που αποδίδεται μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη εκείνον που πετυχαίνει πρώτος το ανώτατο βραβείο (top prize) σε ένα από τα Παίγνια που συμμετέχουν στο Jackpot.
Jackpot Συστήματος (System/Mystery Activated Jackpot): σημαίνει το Jackpot που αποδίδεται μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων, στον Παίκτη που συμμετέχει στο Παίγνιο εκείνο, που με τη συνεισφορά του θα οδηγήσει τον προοδευτικό μετρητή του Jackpot να φτάσει ή και να ξεπεράσει την «κρυφή τιμή» (mystery value) μεταξύ του ελάχιστου και μέγιστου ορίου του Jackpot, η οποία έχει δημιουργηθεί μέσω πιστοποιημένης ΓΤΑ.
Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια: σημαίνει τα Παίγνια που ορίζονται στην περίπτωση β του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180).
Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling): σημαίνει το σύνολο των ρυθμίσεων, και προβλέψεων που έχουν ως στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της συμμετοχής σε Τυχερά Παίγνια στους Παίκτες.
Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος: σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 45.
Φορέας Εκμετάλλευσης: σημαίνει το νομικό πρόσωπο το οποίο έχει νόμιμη άδεια εκμετάλλευσης Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα, που, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4002/2011 (Α 180) και τους όρους της από 04.11.2011 σύμβασής της με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε.
Υπεργολαβία: σημαίνει την οποιαδήποτε σύμβαση, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης ή ενός Παραχωρησιούχου και ενός Υπεργολάβου.
Υπεργολάβος: σημαίνει το πρόσωπο με το οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή ένας Παραχωρησιούχος έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας για την προμήθεια, εγκατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση ή υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων και των δικτύων επικοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούνται ή με άλλο τρόπο σχετίζονται με τη διεξαγωγή και λειτουργία Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.