- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 01 – ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι παρακάτω φράσεις ή λέξεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:
Άδεια είναι η άδεια που διαθέτουν επιχειρήσεις για τη λειτουργία καζίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2206/1994 (Α 62) και του ν.3139/2003 (A 100), όπως ισχύουν, οι άδειες που παραχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 357 έως 378 του ν.4512/2018 (Α 5), καθώς και κάθε πράξη της Πολιτείας με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί, με βάση τις κείμενες διατάξεις, δικαίωμα ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης καζίνο.
Αποκλεισμένος Παίκτης είναι ο Παίκτης στον οποίο δεν επιτρέπεται η είσοδος στον Χώρο Παιγνίων και η συμμετοχή στα Παίγνια.
Βάση Δεδομένων Παικτών ή Βάση είναι το σύνολο των στοιχείων της Παικτικής Συμπεριφοράς που τηρεί ο Κάτοχος Άδειας και έχει πρόσβαση η Ε.Ε.Ε.Π.
Βασική Μνήμη είναι η ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό και την αποθήκευση αποκλειστικά του προγράμματος λογισμικού του Παιγνίου.
Γνωστοποίηση είναι η έγγραφη ενημέρωση της Ε.Ε.Ε.Π. για την πρόθεση του Κατόχου Άδειας να μεταβάλει στοιχεία της λειτουργίας του Χώρου Καζίνο. Η μεταβολή, που γνωστοποιείται, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης και εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει αντίθετη άποψη.
Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Εισαγωγέας είναι το πρόσωπο το οποίο προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει και με κάθε τρόπο διαθέτει Τεχνικά Μέσα διεξαγωγής Παιγνίων και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Εισόδου είναι το ηλεκτρονικό σύστημα που καταγράφει και επαληθεύει τα στοιχεία των εισερχομένων στον Χώρο Παιγνίων.
Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη είναι ο μοναδικός λογαριασμός, που δημιουργείται και τηρείται από τον Κάτοχο Άδειας για τη συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια.
Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση.
Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει, τροποποιεί, αναβαθμίζει, προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει και με κάθε τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα σε Εισαγωγέα ή/και Κάτοχο Άδειας και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π..
Κάρτα Παίκτη είναι η κάρτα που χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια, συνδέεται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και εκδίδεται από τον Κάτοχο Άδειας.
Κάτοχος Άδειας είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί Άδεια.
Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα Παιγνίων Καζίνο (ΚΠΣΠΚ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλισμικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Κάτοχο Άδειας και το οποίο απαιτείται για την οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, παρακολούθηση, καταγραφή, διαχείριση και τον έλεγχο των ηλεκτρονικών τυχερών Παιγνίων. Το ΚΠΣΠΚ περιλαμβάνει, τουλάχιστον: α) Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων (Data backup and recovery system) είναι το μέρος του ΚΠΣΠΚ, που διασφαλίζει την ανάκαμψη του συστήματος σε περίπτωση καταστροφής, την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, την αποκατάσταση της λειτουργίας και τη δημιουργία αντιγράφων του συνόλου των δεδομένων του ΚΠΣΠΚ, β) Σύστημα Διαχείρισης Κάρτας Παίκτη είναι το μέρος του ΚΠΣΠΚ που εκδίδει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται την Κάρτα Παίκτη, γ) Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων είναι το μέρος του ΚΠΣΠΚ, που διαχειρίζεται και ελέγχει την άρτια λειτουργία του λογισμικού των Παιγνίων και των Jackpot, δ) Σύστημα Διαχείρισης Παικτών είναι το μέρος του ΚΠΣΠΚ το οποίο αποθηκεύει και διαχειρίζεται τα στοιχεία της Βάσης, ε) Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας είναι το μέρος εκείνο του ΚΠΣΠΚ, το οποίο διαχειρίζεται τις επικοινωνιακές λειτουργίες με τα Παίγνια και στ) Λογιστικό Σύστημα είναι το μέρος του ΚΠΣΠΚ, το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα λογιστικά δεδομένα που προέρχονται από τα ηλεκτρονικά Παίγνια καθώς επίσης και άλλα συστήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τα δεδομένα αυτά, με σκοπό την ανίχνευση και διαχείρισή τους.
Κύκλος Παιγνίου (Game Cycle) είναι μία πλήρης ακολουθία γεγονότων, η οποία λαμβάνει χώρα επί της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος, από την έναρξη του Παιγνίου, κατόπιν επιλογής του Παίκτη, μέχρι την τελική μεταφορά μονάδων πίστωσης στον αντίστοιχο μετρητή ή την απώλεια όλων των μονάδων πίστωσης που στοιχηματίστηκαν στην ακολουθία αυτή.
Μητρώο είναι το σύνολο των ανά περίπτωση στοιχείων, που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.
Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Βασικής Μνήμης (EPROM ID) είναι ο κωδικός ή η ονομασία του προγράμματος /λογισμικού κάθε Παιγνίου, ο οποίος:
α. προσδιορίζει επακριβώς το μοναδικό περιεχόμενο και τις δυνατότητες του προγράμματος/λογισμικού του Παιγνίου,
β. εμπεριέχεται στη Βασική Μνήμη του Παιγνίου και
γ. περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση του Παιγνίου από ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης.
Οδηγίες είναι πράξεις της Αρχής, με τις οποίες επεξηγούνται και διασαφηνίζονται οι διατάξεις του Κανονισμού και καθορίζονται οι σχετικές με τα θέματα του Κανονισμού διαδικασίες. Οι Οδηγίες έχουν δεσμευτική ισχύ είτε στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας της Αρχής είτε στο πλαίσιο των σχέσεων αυτής με τους διοικουμένους.
Οδηγός Συμμετοχής επέχει θέση σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του επισκέπτη ή/και Παίκτη και του Κατόχου Άδειας, κατά την είσοδό του στον Χώρο Παιγνίων και τη συμμετοχή του στα Παίγνια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 (Α 5).
Οργανισμός Πιστοποίησης είναι το αναγνωρισμένο από την Ε.Ε.Ε.Π. ανεξάρτητο εξειδικευμένο εργαστήριο ή οργανισμός πιστοποίησης, που διαθέτει διαπίστευση σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρότυπα από την Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή/και από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης. Η διαπίστευση πρέπει να καλύπτει το πεδίο των Τεχνικών Προδιαγραφών και τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
Παιγνιομηχάνημα είναι το ΤΜΚΥ στο οποίο διεξάγονται ηλεκτρονικά Παίγνια, όπως ενδεικτικά slot και ηλεκτρονική ρουλέτα.
Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται νόμιμα στον Χώρο Παιγνίων και δύναται να συμμετέχει νόμιμα στα Παίγνια.
Παικτική Συμπεριφορά είναι το σύνολο των στοιχείων που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένας Παίκτης συμμετέχει στα Παίγνια, όπως, ενδεικτικά, τα Παιγνιομηχανήματα που επιλέγει, τα Παίγνια στα οποία συμμετέχει, τα χρηματικά ποσά και το χρόνο (ημέρες και ώρες) που συνηθίζει να παίζει. Τα στοιχεία της Παικτικής Συμπεριφοράς αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων Παικτών, είναι διαθέσιμα στον Παίκτη κατόπιν αίτησής του στον Κάτοχο Άδειας.
Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο Παίκτης ξεκινά τη συμμετοχή του στο Παίγνιο, μέχρι τη στιγμή που τερματίζει τη συμμετοχή του.
Πιστοποίηση είναι η έγκριση που χορηγεί η Ε.Ε.Ε.Π. για εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ΤΜΚΥ κατόπιν βεβαίωσης Οργανισμού Πιστοποίησης ως προς τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή την τεκμηρίωση του ισοδύναμου των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός ΤΜΚΥ με τις προδιαγραφές αυτές.
Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) είναι το σύνολο του υλισμικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργείται από την Ε.Ε.Ε.Π. για την άσκηση συνεχούς εποπτείας και ελέγχου της διεξαγωγής Παιγνίων. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του ΠΣΕΕ από την Ε.Ε.Ε.Π., ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. απομακρυσμένη πρόσβαση στο ΚΠΣΠΚ, στο πλαίσιο άσκησης των εποπτικών και ελεγκτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.
Ρυθμιστικό Πλαίσιο είναι ο Κανονισμός και το σύνολο των νομοθετικών και λοιπών κανονιστικών διατάξεων, οι όροι των Αδειών, οι σχετικοί με τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. όροι των συμβάσεων παραχώρησης, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις της νόμιμης διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης Παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και οι Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π..
Σημείο Πληροφόρησης είναι κάθε σημείο στο οποίο παρέχονται στον Παίκτη πληροφορίες, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με τα Παίγνια και το Υπεύθυνο Παιχνίδι, διαθέτει ειδική σήμανση και βρίσκεται ένα στην είσοδο του Χώρου Παιγνίων και ένα τουλάχιστον εντός του Χώρου Παιγνίων.
Σημείο Ενημέρωσης και Βοήθειας είναι κάθε σημείο στο οποίο παρέχονται στον Παίκτη πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις ενδεχόμενες επιβλαβείς συνέπειες των τυχερών παιγνίων καθώς και υποστήριξη κατά τη διαδικασία αποκλεισμού, διαθέτει ειδική σήμανση, βρίσκεται ένα τουλάχιστον εντός του Χώρου Παιγνίων και στελεχώνεται με ειδικά, για τον σκοπό αυτό, καταρτισμένο προσωπικό.
Συνάρτηση Αθροίσματος Ελέγχου (Checksum) είναι ο αριθμός που είναι ίσος με το άθροισμα των εντολών ενός προγράμματος λογισμικού σε μία μνήμη. Δύο προγράμματα με ταυτόσημο περιεχόμενο έχουν τον ίδιο αριθμό Checksum. Ο έλεγχος του αριθμού Checksum μιας μνήμης αποσκοπεί στην επαλήθευση του αναλλοίωτου της μνήμης αυτής.
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) είναι οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. για το λογισμικό, το υλικό, τα δίκτυα, τα συστήματα και τον λοιπό εξοπλισμό διεξαγωγής Παιγνίων.
Τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής Παιγνίων (ΤΜΚΥ) είναι το πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται, μέσο / υλικό / μηχάνημα ηλεκτρονικό / μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα ( κάθε είδους λογισμικό-SOFTWARE ή σύστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη διεξαγωγή Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Παιγνίων ή γενικότερα τη διεξαγωγή των Παιγνίων.
Τεχνικός είναι το πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Τεχνικού Μέσου και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π.
Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια είναι τα εκάστοτε τυχερά παίγνια που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 378 του ν.4512/2018 (Α 5), περιγράφονται στον Οδηγό Συμμετοχής που εκδίδει ο Κάτοχος Άδειας και έχουν λάβει τις προβλεπόμενες Πιστοποιήσεις.
Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων και οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα τυχερά παίγνια.
Χώρος Καζίνο είναι ο συνολικός χώρος που προβλέπεται και ορίζεται στην Άδεια και περιλαμβάνει τον Χώρο Παιγνίων και τους Επικουρικούς Χώρους.
Jackpot είναι το χρηματικό έπαθλο σταθερής ή προοδευτικά αυξανόμενης αξίας που απονέμεται στους Παίκτες και το οποίο συγκεντρώνεται με κατάθεση μονάδων πίστωσης από τον Κάτοχο Άδειας ή/και με παρακράτηση μονάδων πίστωσης από ένα ή/και περισσότερα Παίγνια σε ένα ή/και περισσότερα Παιγνιομηχανήματα σε ένα ή/και περισσότερα καζίνο, τα οποία συμμετέχουν στην λειτουργία του Jackpot, σύμφωνα με τους όρους που εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Ε.Ε.Ε.Π..