- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 13 – Geolocation (Γεωγραφική Τοποθεσία)

Το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση και/ή το σύστημα του παίκτη (player system) πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύουν τη φυσική θέση ενός εξουσιοδοτημένου παίκτη που προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία, και δεν πρέπει να επιτρέπουν το στοιχηματισμό, όταν ο παίκτης είναι σε μια περιοχή όπου απαγορεύεται αυτό το είδος του παιγνίου.