- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 72: Τύχη των επαγγελματιών και αμειβομένων αθλητών σε περίπτωση υποβιβασμού της ομάδας σε ερασιτεχνική κατηγορία

Οι επαγγελματίες αθλητές, αν η ομάδα τους υποβιβαστεί σε ερασιτεχνική κατηγορία, εξακολουθούν, κατ’ εξαίρεση, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αθλητές και στην κατηγορία στην οποία υποβιβάζεται η ομάδα τους για ένα (1) έτος, εφόσον η χρονική διάρκεια του συμβολαίου τους καλύπτει το έτος αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τους αμειβόμενους αθλητές.