- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 82 Σύμβαση προσχώρησης-Τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος

1. Η δήλωση συμμετοχής στους αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου Ελλάδας, που διοργανώνονται από τις αθλητικές και επαγγελματικές ενώσεις ή τις ομοσπονδίες οποιουδήποτε αθλήματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή των αγώνων, αποτελεί σύμβαση ανεπιφύλακτης προσχώρησης των αθλητικών εταιρειών και των αθλητικών σωματείων στους αγωνιστικούς όρους της οικείας προκήρυξης και στις αντίστοιχες διατάξεις και κανονισμούς. Οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί. Η δήλωση συμμετοχής δεσμεύει επίσης τους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της διοργανώτριας αρχής.

2. Η δήλωση συμμετοχής της παραγράφου 1 περιλαμβάνει, εκτός από όσα προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και στους κανονισμούς της οικείας διοργανώτριας ή διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας, και τους προπονητές, γιατρούς και τα μητρώα αθλητών των Α.Α.Ε. και των αθλητικών σωματείων.

3. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος, καθώς και της προκήρυξής του, κατά το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του. Αν γίνουν τροποποιήσεις σε άλλο διάστημα, αυτές ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εκτός αν αφορούν μεταβολές των κατηγοριών του πρωταθλήματος και του αριθμού των ομάδων που προβιβάζονται ή υποβιβάζονται, οπότε ισχύουν από τη μεθεπόμενη περίοδο. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος στο μεσοδιάστημα από τη λήξη ενός πρωταθλήματος ή πρωταθλημάτων και μέχρι την έναρξη του νέου, με άμεση ισχύ, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, για λόγους που αναφέρονται σε διεθνείς υποχρεωτικές μεταβολές των κανονισμών. Οι Κανονισμοί αυτοί επικυρώνονται από την πρώτη, μετά την τροποποίηση, γενική συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας.