- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 113 Ρήτρα επιφύλαξης υπέρ των κανονισμών των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών

Για θέματα ανάδειξης, συγκρότησης, θητείας οργάνων διοίκησης και δικαιοδοτικών οργάνων των αθλητικών φορέων, καθώς και των οργάνων διαιτησίας, ισχύουν όσα προβλέπονται στον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη τυχόν ρητών αντίθετων καταστατικών και κανονιστικών διατάξεων της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας κάθε αθλήματος, που βεβαιώνεται με γνωμοδότηση του Court Of Arbitration for Sport (CAS).