- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 04-Άδεια λειτουργίας

Άρθρο 4
Άδεια λειτουργίας
1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια που πρόκειται να αναλάβει τη συλλογική διαχείριση ή προστασία των εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα των δημιουργών ή των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων για να λειτουργήσει νόμιμα απαιτείται να λάβει άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Πολιτισμού, ακολουθώντας τη διαδικασία του παρόντος. Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός υποχρεούται πριν αρχίσει τη λειτουργία του να καταθέσει στον ΟΠΙ αίτηση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία, προκειμένου ο ΟΠΙ να υποβάλει εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού: α) Το καταστατικό του, στο οποίο περιλαμβάνεται το ύψος του κεφαλαίου του. β) Τον νόμιμο εκπρόσωπό, του τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου και τον τυχόν γενικό διευθυντή. Tα πρόσωπα αυτά πρέπει να μην έχουν παραπεμφθεί τελεσιδίκως στο δικαστήριο για κακούργημα, να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης των δύο (2) ετών ή ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής για ποινικά αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων, για λαθρεμπορία, παραχάραξη ή πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία ή δωροληψία. Τα ως άνω πρόσωπα οφείλουν να προσκομίζουν και δήλωση με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 31. γ) Τον αριθμό των δικαιούχων που έχουν αναθέσει ή πρόκειται να αναθέσουν στον οργανισμό τη διαχείριση εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό τους δικαίωμα. δ) Σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης, από το οποίο προκύπτει η νομική μορφή και η διάρκεια της ανάθεσης της διαχείρισης. ε) Τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων. στ) Το ύψος των εξόδων διαχείρισης, όπως, επίσης, και κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται, επίσης, το αργότερο τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της άδειας λειτουργίας του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης να αποστείλει στον ΟΠΙ το αμοιβολόγιό του για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 23. Μέχρι την ανάρτηση του αμοιβολογίου ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 6. 2. Ο ΟΠΙ ελέγχει τα υποβληθέντα σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία, καθώς και το εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και εισηγείται προς τον Υπουργό Πολιτισμού κατά πόσο ο αιτών οργανισμός είναι βιώσιμος και μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των δικαιούχων που του έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται τόσο στον ΟΠΙ όσο και στον αιτούντα οργανισμό. 3. Κάθε μεταβολή των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος και του αμοιβολογίου γνωστοποιείται στον ΟΠΙ άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από τη μεταβολή και κοινοποιείται από τον ΟΠΙ άμεσα στον Υπουργό Πολιτισμού. Εάν ο Υπουργός Πολιτισμού δεν προβάλλει αντιρρήσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση τής σχετικής μεταβολής, αυτή θεωρείται ως εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση εξακολουθούν να ισχύουν τα μέχρι τη μεταβολή ισχύοντα στοιχεία της παραγράφου 1. 4. Η υπουργική απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια λειτουργίας ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ. 5. Σε περίπτωση που οργανισμός συλλογικής διαχείρισης επιθυμεί επέκταση των αρμοδιοτήτων του, απαιτείται να γίνει αντίστοιχη επέκταση της άδειας λειτουργίας του, για την χορήγηση της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. 6. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης επιθυμούν να συγχωνευθούν, υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον ΟΠΙ προκειμένου αυτός να υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού. Η εισήγηση του ΟΠΙ λαμβάνει κυρίως υπόψη της εάν ο νέος οργανισμός παρέχει τα εχέγγυα εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και τον νόμο 2121/1993. Σε περίπτωση που η εισήγηση του ΟΠΙ είναι θετική και ο Υπουργός δεν υποβάλλει αντιρρήσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της, θεωρείται επιτρεπτή η συγχώνευση. Σε περίπτωση που η εισήγηση του ΟΠΙ είναι αρνητική και δεν υπάρχει αντίθετη απόφαση του Υπουργού εντός τριάντα (30) ημερών, τεκμαίρεται ότι το σχετικό αίτημα απορρίπτεται. Η συγχώνευση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ και σε αυτήν του νέου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που δημιουργείται από τη συγχώνευση. Η συγχώνευση μπορεί να γίνει είτε με την ταυτόχρονη άδεια λειτουργίας ενός νέου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο μεταβιβάζονται αυτοδικαίως η άδεια λειτουργίας, οι συλλογικές συμβάσεις, οι συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης, καθώς και οι συμβάσεις με τους χρήστες είτε με απορρόφηση του οργανισμού ή των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης από έναν από αυτούς ή από άλλον ήδη εγκεκριμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού. 7. Για να λειτουργήσει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια οργανισμός συλλογικής διαχείρισης εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ δεν απαιτείται η λήψη άδειας λειτουργίας από τον Υπουργό Πολιτισμού αλλά οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή στον ΟΠΙ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης, του ΑΦΜ, της έδρας και του νόμιμου εκπροσώπου του.