- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 67 – Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων

  1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 68 του παρόντος νόμου, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στον φορέα στον οποίο αυτή ανήκει από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του. Από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις εξαιρούνται το ΟΑΚΑ, το Σ.Ε.Φ. και το Ε.Σ. Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης και το Ε.Α.Κ.Ν. Άγιος Κοσμάς, για τα οποία θα εκδίδει την άδεια λειτουργίας ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, με όρους που θα καθοριστούν με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού.

Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 46596/2004, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ουδεμία αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα ή προπόνηση οργανωμένη από φορείς του παρόντος νόμου διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται άδειας λειτουργίας. Η άδεια αυτή περιλαμβάνει: α) την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών, διαιτητών (αποδυτήρια, ιατρεία κ.λπ.) και β) την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών. Η άδεια ισχύει για δύο (2) κάθε φορά έτη από τη χορήγηση της, εφόσον ένα μήνα πριν από τη λήξη του πρώτου από τη χορήγηση της έτους υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και η ομάδα που αγωνίζεται στην ως άνω εγκατάσταση δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία. Στην προαναφερόμενη άδεια ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος ή μη αριθμός θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. Αντίγραφο της άδειας, η οποία μπορεί να εκδοθεί υπό όρους, ή της τυχόν ανάκλησης της ή τροποποίησης της κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος, στην οικεία αστυνομική αρχή, στην αρμόδια για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη Δ.Ε.Α.Β. και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή στη Δ/νση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, αν η εγκατάσταση χρησιμοποιείται από Α.Α.Ε.

  1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφερειακής Ενότητας, συγκροτούνται υποχρεωτικά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους μία ή περισσότερες Επιτροπές, ανάλογα με τον αριθμό των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούνται από:

ί) έναν υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, κατά προτίμηση με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο,

ιι) έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά προτίμηση με αθλητιατρική ειδικότητα ή εμπειρία,

iii) έναν εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού Σώματος και

ίν) έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για κάθε έλεγχο, η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν (1) εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει.

Σε περίπτωση μη συγκρότησης της ως άνω Επιτροπής από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο τελευταίος ελέγχεται πειθαρχικά.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής με υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφερειακής Ενότητας Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, καθώς και με ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αυτή στελεχώνεται με ιδιώτη μηχανικό και ιατρό.

  1. Στις παραπάνω Επιτροπές ανήκει ο έλεγχος των πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες τελούνται αθλητικές συναντήσεις αθλημάτων ή προπονήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας όσον αφορά στη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Για το σκοπό αυτόν, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 10 του παρόντος, εντός του χρονικού διαστήματος από 1η Ιουνίου έως 15 Αυγούστου κάθε έτους η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε.
  2. Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσης της από τους θεατές και της προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων, λαμβανομένων υπόψη και των όσων ορίζονται στην κοινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 10 του παρόντος. Ειδικός έλεγχος για ατομικά αθλήματα ή αγωνίσματα απαιτείται μόνο εάν η αθλητική εγκατάσταση προορίζεται αποκλειστικώς γι` αυτά. Εφόσον όμως πρόκειται να φιλοξενηθεί η τέλεση (στο πλαίσιο αγώνων, προπόνησης ή εκμάθησης) αθλημάτων ή αγωνισμάτων σχετικών με ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλων συναφών, η τήρηση των απαραίτητων σχετικών μ’ αυτά προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και μνημονεύεται ειδικά.

  1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής, δύναται να χορηγεί μέχρι την ημερομηνία επανελέγχου άδεια λειτουργίας, μόνο αν κρίνει ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο σοβαρές, ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννομα αγαθά των αθλητών και του κοινού, διαφορετικά ανακαλεί την άδεια πριν τον επανέλεγχο. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις που αφορούν την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών και διαιτητών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Εάν οι ατέλειες ή ελλείψεις αφορούν την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη χορήγηση υπό όρους ή την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ή τη χορήγηση άδειας χωρίς την παρουσία θεατών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.
  2. Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εάν διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διατάζει με απόφαση του τη σφράγισή της μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων και ενημερώνει την αρμόδια Εισαγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης στους υπεύθυνους των εγκαταστάσεων.

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για μη χορήγηση, τροποποίηση ή για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υπόκειται σε αίτηση θεραπείας, που υποβάλλεται ενώπιον του, εντός μηνός από την κοινοποίηση της σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι κερκίδες ή τμήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές σε περίπτωση ακαταλληλότητας τους σφραγίζονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων που διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή θεατών και φυλάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της αθλητικής εγκατάστασης.

  1. Τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέσεων της και των σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τηρούνται στο αρχείο γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού /Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων.

  1. Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον:

α) η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1

β) η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής

γ) τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρονικού εισιτηρίου και συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική Αρχή, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος και εξειδικεύονται οι όροι της αδειοδότησης ανά άθλημα και ανά αγωνιστική κατηγορία αθλήματος, καθώς επίσης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και η αμοιβή των ιδιωτών που τυχόν συμμετέχουν στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  2. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ τιμωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης. Οι ως άνω ποινές επιβάλλονται και στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση. Ποινική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί και ο υπεύθυνος απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί οι Επιτροπές του παρόντος άρθρου ή δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων από αυτές.