- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Περιφερειακή Πολιτική Σύγχρονου Πολιτισμού

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Μυρσίνη Ζορμπά, θέτει από σήμερα 06/05/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική Σύγχρονου Πολιτισμού».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 14/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μυρσίνη Ζορμπά