- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 04 – Ερώτημα 4 προς δημόσια διαβούλευση

4. Με ποιο τρόπο (ολική αναμετάδοση, μερική αναμετάδοση, μαγνητοσκοπημένη μετάδοση) κρίνετε ότι θα πρέπει να προβάλλονται οι αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλης σημασίας από σταθμό ελεύθερης λήψης; Σημειώνεται ότι ολική αναμετάδοση ορίζεται ότι πρέπει να μεταδίδεται απευθείας στο σύνολο της η εκδήλωση, μερική αναμετάδοση θα πρέπει να μεταδίδονται μέρη-κομμάτια της εκδήλωσης, όπως σε αθλητικούς αγώνες τα στιγμιότυπα (highlights). Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση σημαίνει ότι θα μεταδίδεται από ελεύθερης λήψης το γεγονός σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως την επόμενη μέρα ή σε κάθε περίπτωση όχι με απευθείας μετάδοση, δηλ. κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η εκδήλωση.