- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - http://www.opengov.gr/digitalandbrief -

Άρθρο 01 – Κατάλογος Λευκών Περιοχών Μέρος Α

Για τον Κατάλογο Λευκών Περιοχών (Μέρος Α) πατήστε εδώ: [1]