Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Εργασίας της ΝΕΡΙΤ ΑΕ
Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Εργασίας της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Η ΝΕΡΙΤ, πιστή στη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός ριζικά νέου ανοικτού δημόσιου οργανισμού διαδραστικής ενημέρωσης και πολιτισμού, που θα ενσωματώνει στον οδικό του χάρτη τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κοινωνίας των πολιτών, θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση δύο ακόμα βασικές διαδικασίες, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Εργασίας της εταιρείας.Μέσα από τη δημόσια διαβούλευση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πολίτες και συλλογικοί φορείς, έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τα όργανα διοίκησης της ΝΕΡΙΤ και τις αρμοδιότητές τους, τη δομή και το έργο των υπηρεσιακών λειτουργιών της, τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών.Ακόμα, μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού της ΝΕΡΙΤ, τις διαδικασίες διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και για θέματα που άπτονται του πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας.Στόχος της διαβούλευσης είναι να δημιουργηθούν στη ΝΕΡΙΤ οι κατάλληλες εταιρικές δομές – προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, ώστε να αποτελέσει η ΝΕΡΙΤ το νέο δημόσιο οργανισμό διαδραστικής ενημέρωσης κ [...]

Περισσότερα »
13 Δεκεμβρίου 2013, 13:5935 Άρθρα43 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσια Διαβούλευση για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ΝΕΡΙΤ Α.Ε
Δημόσια Διαβούλευση για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ Α.Ε

Η ΝΕΡΙΤ, πιστή στη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός ριζικά νέου ανοικτού δημόσιου οργανισμού διαδραστικής ενημέρωσης και πολιτισμού, που θα ενσωματώνει στον οδικό του χάρτη τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κοινωνίας των πολιτών, θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση δύο ακόμα βασικές διαδικασίες, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Εργασίας της εταιρείας.Μέσα από τη δημόσια διαβούλευση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πολίτες και συλλογικοί φορείς, έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τα όργανα διοίκησης της ΝΕΡΙΤ και τις αρμοδιότητές τους, τη δομή και το έργο των υπηρεσιακών λειτουργιών της, τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών.Ακόμα, μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού της ΝΕΡΙΤ, τις διαδικασίες διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και για θέματα που άπτονται του πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας.Στόχος της διαβούλευσης είναι να δημιουργηθούν στη ΝΕΡΙΤ οι κατάλληλες εταιρικές δομές – προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, ώστε να αποτελέσει η ΝΕΡΙΤ το νέο δημόσιο οργανισμό διαδραστικής ενημέρωσης κ [...]

Περισσότερα »
13 Δεκεμβρίου 2013, 13:0047 Άρθρα68 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές Προδιαγραφές
Τεχνικές Προδιαγραφές για τη μεταφορά, εκπομπή, διανομή και εκμετάλευση Ραδιοτηλεοπτικών σημάτων της ΝΕΡΙΤ παγκοσμίως (Εκτός Ευρώπης)

Αξιότιμοι Κυρίοι και Κυρίες,“Με το παρόν η ΝΕΡΙΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις προδιαγραφές της προμήθειας / υπηρεσίας, με στόχο τη διατύπωση απόψεων από πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο.Η ΝΕΡΙΤ θα λάβει υπόψη της παρατηρήσεις, χωρίς να δεσμεύεται να τις υιοθετήσει ή να καταβάλει οποιαδήποτε αμοιβή στους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή στη διαβούλευση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος όρου.Η παρούσα διαβούλευση θα είναι ενεργή για δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της.Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. [...]

Περισσότερα »
18 Σεπτεμβρίου 2014, 13:001 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ψηφιακά προϊόντα
Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια ψηφιακών διαδραστικών προϊόντων της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Το Διαδίκτυο είναι ένας απ’ τους κεντρικούς πυλώνες του νέου ανοικτού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ελληνικών Μέσων, καλούνται δημιουργοί και προγραμματιστές να καταθέσουν τις προτάσεις τους για ψηφιακά διαδραστικά προϊόντα που διαλειτουργούν με εκπομπές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.Συνεχίζοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου ανοικτού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού και διαδικτυακού οργανισμού, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση την πρόκληση για προμήθεια εφαρμογών διαδραστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου.Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε όλους, πολίτες, φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και σε κάθε ενδιαφερόμενο, να διατυπώσουν προτάσεις και σχόλια σχετικά με τις προδιαγραφές των εφαρμογών διαδραστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου.Στόχος της διαβούλευσης είναι να βελτιωθούν οι όροι κι οι προδιαγραφές της πρόσκλησης και να εμπλουτιστούν με νέες ιδέες και προτάσεις. Γιώργος ΠροκοπάκηςΠρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλοςτης ΝΕΡΙΤ Α.Ε. [...]

Περισσότερα »
18 Φεβρουαρίου 2014, 09:099 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Κανονισμός Προμηθειών ΝΕΡΙΤ
Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και υπηρεσιών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου ανοικτού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση τον Κανονισμό Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και υπηρεσιών της.Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, πολίτες και συλλογικούς φορείς, να διατυπώσουν προτάσεις και σχόλια σχετικά με τον καθορισμό των γενικών αρχών, των  όρων και των προϋποθέσεων, σύμφωνα με  τους οποίους θα ανατίθενται, θα συνάπτονται και θα εκτελούνται οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργεί η ΝΕΡΙΤ για την κάλυψη των αναγκών της, στο πλαίσιο της οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τους  καταστατικούς σκοπούς της.Στόχος της διαβούλευσης είναι να δημιουργηθούν στη ΝΕΡΙΤ οι κατάλληλες διαδικασίες, για να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες υπηρεσίες και υλικοτεχνικές  υποδομές με τρόπο διαφανή και ανοικτό, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πώς και πού διατίθεται και το τελευταίο λεπτό από τα χρήματα που καταβάλλουν για το ανταποδοτικό τέλος. Γιώργος ΠροκοπάκηςΠρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.  [...]

Περισσότερα »
19 Δεκεμβρίου 2013, 23:5948 Άρθρα12 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Διαβούλευση για την περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων του προς πρόσληψη προσωπικού της ΝΕΡΙΤ ΑΕ
Διαβούλευση για την περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων του προς πρόσληψη προσωπικού της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε., συνεχίζοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου ανοικτού δημόσιου οργανισμού διαδραστικής ενημέρωσης και πολιτισμού που θα ανταποκρίνεται στον θεσμικό του ρόλο και στις προσδοκίες και απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών, θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία πρέπει να πληροί το προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτήν.Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (παρ. 1 του άρθρου 15 του 4173/2013), η ΝΕΡΙΤ προσλαμβάνει προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας βάσει της κείμενης νομοθεσίας.Μέσα από τη διαβούλευση, οι ίδιοι οι πολίτες και οι συλλογικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να συμβάλουν στην οριστικοποίηση των προσόντων για την πρόσληψη του προσωπικού, τα οποία να ανταποκρίνονται σε υψηλά διεθνή πρότυπα που ακολουθούν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς διεθνώς. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόμαστε και σε ένα βασικό αίτημα των πολιτών, ποιες δηλαδή προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν όσοι θα υπηρετήσουν το δημοκρατικό αγαθό της δημόσιας ενημέρωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.Στόχος είναι να στελεχωθεί ένας νέ [...]

Περισσότερα »
29 Νοεμβρίου 2013, 13:0044 Άρθρα693 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Δημόσια Διαβούλευση για την εξειδίκευση των σκοπών και των προτεραιοτήτων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης
Δημόσια Διαβούλευση για την εξειδίκευση των σκοπών και των προτεραιοτήτων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

Θεωρώντας πως οι πολίτες, που χρηματοδοτούν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση δια του ανταποδοτικού τέλους, δεν μπορεί και δεν είναι δίκαιο να αντιμετωπίζονται ως παθητικοί αποδέκτες, αλλά αντιθέτως πρέπει να αποτελέσουν συνδιαμορφωτές του νέου πλαισίου λειτουργίας της, αποφασίσαμε να θέσουμε σε δημόσια, ανοιχτή διαβούλευση την εξειδίκευση των σκοπών και των αντίστοιχων προτεραιοτήτων της ΝΕΡΙΤ.Με τη συμμετοχή σας σε αυτή την ανοιχτή διαβούλευση, θα μας βοηθήσετε σημαντικά προς τούτο, ενδυναμώνοντας την προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο που θα υπολογίζει τις ανάγκες, τις απόψεις και τη βούληση της κοινωνίας των πολιτών. Δεσμευόμενοι ότι τον ίδιο τρόπο – τη δημόσια διαβούλευση – θα ακολουθήσουμε και κατά τη διαμόρφωση όλων των παραμέτρων λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, σας καλωσορίζουμε εδώ και προσβλέπουμε στη δημιουργική συμμετοχή σας.Γιώργος ΠροκοπάκηςΠρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. [...]

Περισσότερα »
22 Νοεμβρίου 2013, 13:004 Άρθρα934 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!