Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα
Δημοσίευση: 20 Φεβρουάριος, 2017
Σχετικές Αναρτήσεις