Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συστήματος τυποποιημένου εξοπλισμού για τον έλεγχο ταχογράφων οχημάτων και συσκευών ανίχνευσης αλκοόλης
Δημοσίευση: 2 Μάιος, 2018
Σχετικές Αναρτήσεις