Ανακοινώσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Fri, 07 Dec 2018 16:38:44 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Διερμηνέων και Διαμεσολαβητών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης http://www.opengov.gr/home/2018/03/13/7787 Tue, 13 Mar 2018 12:02:26 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7787 Ημερομηνία έναρξης : 13 Μαρτίου 2018

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

]]>
Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. http://www.opengov.gr/home/2017/09/29/7649 Fri, 29 Sep 2017 14:09:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7649 Kαταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017, 15:00 μ.μ.

Για να δείτε το περιεχόμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

]]>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. http://www.opengov.gr/home/2017/09/28/7641 Thu, 28 Sep 2017 12:13:33 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7641 Kαταληκτική ημερομηνία: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, 15:00 μ.μ.


Νέα Kαταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017, 15:00 μ.μ.


Νέα Kαταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, 15:00 μ.μ.

Για να δείτε το περιεχόμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για να δείτε το Υπόδειγμα της Αίτησης για μέλος ΔΣ ΕΡΤ πατήστε εδώ

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση για μέλος Δ.Σ. ΕΡΤ πατήστε εδώ

]]>
Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων βαρέως τύπου http://www.opengov.gr/home/2017/09/25/7637 Mon, 25 Sep 2017 12:18:37 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7637 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων βαρέως τύπου

]]>
Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII) http://www.opengov.gr/home/2017/09/19/7630 Tue, 19 Sep 2017 11:43:49 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7630 Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)

]]>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. http://www.opengov.gr/home/2017/07/20/7585 Thu, 20 Jul 2017 15:01:50 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7585 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Καταληκτική ημερομηνία: 24 Ιουλίου 2017, 15:00

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 25 Ιουλίου 2017, 15:00

Για να δείτε το περιεχόμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για να δείτε το Υπόδειγμα της Αίτησης για μέλος ΔΣ ΕΡΤ πατήστε εδώ

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση για μέλος Δ.Σ. ΕΡΤ πατήστε εδώ

]]>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. http://www.opengov.gr/home/2017/06/22/7538 Thu, 22 Jun 2017 13:31:56 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7538 Καταληκτική ημερομηνία: 29 Ιουνίου 2017, 15:00

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 6 Ιουλίου 2017, 15:00

Για να δείτε το περιεχόμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για να δείτε το υπόδειγμα της Αίτησης για Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΡΤ πατήστε εδώ

Για να δείτε την Υπεύθυνη δήλωση Δ.Σ. ΕΡΤ πατήστε εδώ

]]>
Διακοπή υπηρεσιών opengov λόγω εργασιών http://www.opengov.gr/home/2017/04/07/7489 Fri, 07 Apr 2017 16:04:18 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7489 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Μ. Δευτέρα 10/4/2017 προγραμματίζονται εργασίες στο κτήριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και θα έχουμε διακοπή ρεύματος άρα και του www.opengov.gr 14:00 μέχρι και αργά τo βράδυ.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

]]>
(GR) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρουσίαση προϊόντων ή/και Υπηρεσιών αναφορικά με την ιχνηθέτηση υγρών καυσίμων. (EN) Invitation call for proposals/presentations for products and/or services regarding fuel marking. http://www.opengov.gr/home/2017/02/14/7430 Tue, 14 Feb 2017 07:16:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7430 (GR) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρουσίαση προϊόντων ή/και Υπηρεσιών αναφορικά με την ιχνηθέτηση υγρών καυσίμων»

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου των καυσίμων, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρουσίαση νέων συστημάτων ιχνηθέτησης των υγρών καυσίμων, προκειμένου να ενημερωθεί για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις της αγοράς στον τομέα των ιχνηθετών νέας μοριακής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, υπάρχει ενδιαφέρον για την παρουσίαση των κάτωθι:
Α) ιχνηθετών νέας μοριακής τεχνολογίας για τα υγρά καύσιμα,
Β) κατάλληλου εξοπλισμού και μεθόδων για τον προσδιορισμό αυτών σε υγρά καύσιμα,
Γ) ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης των διαδικασιών ιχνηθέτησης και ελέγχου των υγρών καυσίμων.
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 03.03.2017.

Για την πρόσβαση στο κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ

 

(EN) «Invitation call for proposals/presentations for products and/or services regarding fuel marking»

The Independent Authority for Public Revenue in order to confront, in the most efficient way, the problem of fuel smuggling, is inviting all interested parties to submit their proposals/presentations on new marking systems for liquid fuels, so as to be informed about the latest trends and developments regarding new molecular fuel markers. More specifically, the proposals/presentations should focus on the following topics:

A) Molecular markers of new technology for liquid fuels,
B) Suitable equipment and methods for the determination of markers in liquid fuels in roadside tests,
C) Application for electronic monitoring tracing procedures and control tests.
Companies are invited to present their products and/or services regarding fuel marking and are requested to declare their interest in participating until 03.03.2017.

To access the text of the invitation call, please click here.

]]>
Ερωτηματολόγιο με τίτλο «Έρευνα για τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης» http://www.opengov.gr/home/2016/04/06/6900 Wed, 06 Apr 2016 08:26:21 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=6900 O Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, θέτει από σήμερα, Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και ώρα (12:00) σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικό ερωτηματολόγιο με τίτλο «Έρευνα για τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης» .
Σκοπός της ανωτέρω έρευνας είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών (φυσικών ή νομικών προσώπων) που πραγματοποιούν σύσταση επιχείρησης οποιασδήποτε νομικής μορφής μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).
Στην ανωτέρω έρευνα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την εξέλιξη και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συσταση εταιρειών (ν.3853/2010).
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, 04/05/2016 και ώρα 14:00.
Για την πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο, πατήστε εδώ (Η ημερομηνία πρόσβασης έχει παρέλθει)

 

 

]]>