Υπο Επεξεργασία Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Fri, 23 Feb 2018 16:25:14 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.3 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ http://www.opengov.gr/home/2018/02/06/7757 Tue, 06 Feb 2018 15:57:33 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7757 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

]]>
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας http://www.opengov.gr/home/2018/01/25/7744 Thu, 25 Jan 2018 10:06:52 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7744 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας

]]>
Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων http://www.opengov.gr/home/2018/01/18/7740 Thu, 18 Jan 2018 07:12:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7740 Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δίκυκλων μοτοσικλετών οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας http://www.opengov.gr/home/2018/01/16/7737 Tue, 16 Jan 2018 07:27:49 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7737 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δίκυκλων μοτοσικλετών οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας

]]>
Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης http://www.opengov.gr/home/2017/12/28/7733 Thu, 28 Dec 2017 15:16:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7733 Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης

]]>
Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης http://www.opengov.gr/home/2017/12/20/7730 Wed, 20 Dec 2017 12:32:13 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7730 Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

]]>
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/12/18/7716 Mon, 18 Dec 2017 14:47:15 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7716 Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις

]]>
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ http://www.opengov.gr/home/2017/12/13/7714 Wed, 13 Dec 2017 13:47:05 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7714 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

]]>
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού http://www.opengov.gr/home/2017/12/11/7712 Mon, 11 Dec 2017 15:12:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7712 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού

]]>
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 (Α΄172), αναφορικά με τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ.. http://www.opengov.gr/home/2017/12/07/7709 Thu, 07 Dec 2017 11:09:31 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7709 Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 (Α΄172), αναφορικά με τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ..

]]>