Υπο Επεξεργασία Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Fri, 20 Jul 2018 15:45:48 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.7 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/97 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. http://www.opengov.gr/home/2018/06/21/7850 Thu, 21 Jun 2018 12:13:24 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7850 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/97 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

]]>
Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης http://www.opengov.gr/home/2018/06/19/7847 Tue, 19 Jun 2018 13:21:16 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7847 Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

]]>
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ http://www.opengov.gr/home/2018/06/18/7845 Mon, 18 Jun 2018 06:45:24 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7845 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

]]>
Σχέδιο Νόμου: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών» http://www.opengov.gr/home/2018/06/15/7843 Fri, 15 Jun 2018 13:45:01 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7843 Σχέδιο Νόμου: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών»

]]>
Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού» του σχεδίου νόμου «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2018/06/12/7840 Tue, 12 Jun 2018 13:34:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7840 Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού» του σχεδίου νόμου «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις

]]>
Ιόνιο Πανεπιστήμιο http://www.opengov.gr/home/2018/06/05/7837 Tue, 05 Jun 2018 15:07:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7837 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

]]>
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2018/06/01/7835 Fri, 01 Jun 2018 07:06:20 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7835 Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις

]]>
Παράρτημα του σ.ν. με τίτλο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» http://www.opengov.gr/home/2018/05/29/7832 Tue, 29 May 2018 12:54:01 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7832 Παράρτημα του σ.ν. με τίτλο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας»

]]>
Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία http://www.opengov.gr/home/2018/05/24/7829 Thu, 24 May 2018 16:04:05 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7829 Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία

]]>
Περί Ανωνύμων Εταιρειών http://www.opengov.gr/home/2018/05/18/7826 Fri, 18 May 2018 15:04:35 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7826 Περί Ανωνύμων Εταιρειών

]]>