Υπο Επεξεργασία Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Mon, 11 Dec 2017 10:22:51 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.1 Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης http://www.opengov.gr/home/2017/12/04/7707 Mon, 04 Dec 2017 09:32:03 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7707 Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

]]>
Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Καζίνο και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/12/01/7705 Fri, 01 Dec 2017 15:53:35 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7705 Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Καζίνο και άλλες διατάξεις

]]>
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ http://www.opengov.gr/home/2017/12/01/7701 Fri, 01 Dec 2017 12:20:52 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7701 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

]]>
Αξιολόγηση και Αποζημίωση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/11/30/7699 Thu, 30 Nov 2017 10:58:39 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7699 Αξιολόγηση και Αποζημίωση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης και άλλες διατάξεις

]]>
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών http://www.opengov.gr/home/2017/11/17/7692 Fri, 17 Nov 2017 13:32:26 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7692 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών

]]>
Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών http://www.opengov.gr/home/2017/11/13/7687 Mon, 13 Nov 2017 12:22:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7687 Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

]]>
Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης – Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005 http://www.opengov.gr/home/2017/11/06/7680 Mon, 06 Nov 2017 12:00:44 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7680 Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης – Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005

]]>
Νόμος Πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράς προϊόντων http://www.opengov.gr/home/2017/11/02/7678 Thu, 02 Nov 2017 13:19:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7678 Νόμος Πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράς προϊόντων

]]>
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 http://www.opengov.gr/home/2017/11/02/7676 Thu, 02 Nov 2017 11:01:04 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7676 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366

]]>
Τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 & αντικατάσταση ΚΥΑ κριτηρίων & μεθοδολογία κατανομής βιοντίζελ http://www.opengov.gr/home/2017/10/25/7673 Wed, 25 Oct 2017 09:21:33 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7673 Τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 & αντικατάσταση ΚΥΑ κριτηρίων & μεθοδολογία κατανομής βιοντίζελ

]]>