Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Tue, 17 Jan 2017 12:26:40 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.1 Τεχνικές Προδιαγραφές έργου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT – S.P.O.C) http://www.opengov.gr/home/2017/01/02/7414 Mon, 02 Jan 2017 19:16:15 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7414 Τεχνικές Προδιαγραφές έργου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT – S.P.O.C)

]]>
Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στη δράση “Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. (N.C.C.) http://www.opengov.gr/home/2016/12/27/7410 Tue, 27 Dec 2016 07:55:34 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7410 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στη δράση “Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. (N.C.C.)

]]>
Δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία της εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των Καθηγητών και των υπηρετούντων Λεκτόρων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα http://www.opengov.gr/home/2016/12/19/7407 Mon, 19 Dec 2016 06:43:50 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7407 Δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία της εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των Καθηγητών και των υπηρετούντων Λεκτόρων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

]]>
Ένταξη του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού (Ψ.Κ.Κ.) στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) http://www.opengov.gr/home/2016/12/07/7404 Wed, 07 Dec 2016 13:15:51 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7404 Ένταξη του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού (Ψ.Κ.Κ.) στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.)

]]>
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 http://www.opengov.gr/home/2016/11/18/7398 Fri, 18 Nov 2016 13:17:09 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7398 Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014

]]>
Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 http://www.opengov.gr/home/2016/11/15/7395 Tue, 15 Nov 2016 06:15:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7395 Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021

]]>
ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ http://www.opengov.gr/home/2016/11/11/7391 Fri, 11 Nov 2016 15:39:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7391 ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

]]>
Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά http://www.opengov.gr/home/2016/11/02/7364 Wed, 02 Nov 2016 15:43:26 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7364 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά

]]>
Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού http://www.opengov.gr/home/2016/10/31/7361 Mon, 31 Oct 2016 13:38:14 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7361 Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού

]]>
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ http://www.opengov.gr/home/2016/10/21/7357 Fri, 21 Oct 2016 05:11:27 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7357 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

]]>