Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Mon, 24 Sep 2018 12:51:58 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων που διέρχονται από τα νομοθετημένα συνοριακά σημεία διέλευσης της χώρας http://www.opengov.gr/home/2018/09/19/7907 Wed, 19 Sep 2018 07:13:16 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7907 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων που διέρχονται από τα νομοθετημένα συνοριακά σημεία διέλευσης της χώρας

]]>
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 και όρια προστίμων http://www.opengov.gr/home/2018/09/17/7905 Mon, 17 Sep 2018 11:59:23 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7905 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 και όρια προστίμων

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων διπλού καυσίμου Ελληνικής Αστυνομίας http://www.opengov.gr/home/2018/09/17/7903 Mon, 17 Sep 2018 10:03:22 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7903 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων διπλού καυσίμου Ελληνικής Αστυνομίας

]]>
Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων- Τροποποίηση του ν. 4002/2011 http://www.opengov.gr/home/2018/09/07/7899 Fri, 07 Sep 2018 13:08:19 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7899 Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων- Τροποποίηση του ν. 4002/2011

]]>
Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ) http://www.opengov.gr/home/2018/09/03/7897 Mon, 03 Sep 2018 12:47:50 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7897 Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ)

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Οχημάτων Ειδικής Χρήσης & Γερανοφόρων Οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας http://www.opengov.gr/home/2018/08/29/7894 Wed, 29 Aug 2018 08:02:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7894 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Οχημάτων Ειδικής Χρήσης & Γερανοφόρων Οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας

]]>
Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή-Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες http://www.opengov.gr/home/2018/08/28/7892 Tue, 28 Aug 2018 09:04:25 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7892 Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή-Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες

]]>
Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση) http://www.opengov.gr/home/2018/08/18/7889 Fri, 17 Aug 2018 22:03:19 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7889 Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)

]]>
Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων http://www.opengov.gr/home/2018/08/16/7887 Thu, 16 Aug 2018 19:06:14 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7887 Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

]]>
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ http://www.opengov.gr/home/2018/08/16/7884 Thu, 16 Aug 2018 08:06:02 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7884 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

]]>