Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Tue, 20 Feb 2018 14:32:39 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.3 Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 http://www.opengov.gr/home/2018/02/20/7769 Tue, 20 Feb 2018 14:32:39 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7769 Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

]]>
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ http://www.opengov.gr/home/2018/02/06/7757 Tue, 06 Feb 2018 15:57:33 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7757 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

]]>
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ) http://www.opengov.gr/home/2018/02/06/7755 Tue, 06 Feb 2018 13:11:16 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7755 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ)

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας http://www.opengov.gr/home/2018/01/31/7752 Wed, 31 Jan 2018 10:15:32 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7752 Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας

]]>
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας http://www.opengov.gr/home/2018/01/25/7744 Thu, 25 Jan 2018 10:06:52 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7744 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας

]]>
Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων http://www.opengov.gr/home/2018/01/18/7740 Thu, 18 Jan 2018 07:12:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7740 Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δίκυκλων μοτοσικλετών οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας http://www.opengov.gr/home/2018/01/16/7737 Tue, 16 Jan 2018 07:27:49 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7737 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δίκυκλων μοτοσικλετών οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας

]]>
Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης http://www.opengov.gr/home/2017/12/28/7733 Thu, 28 Dec 2017 15:16:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7733 Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης

]]>
Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης http://www.opengov.gr/home/2017/12/20/7730 Wed, 20 Dec 2017 12:32:13 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7730 Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

]]>
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/12/18/7716 Mon, 18 Dec 2017 14:47:15 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7716 Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις

]]>