Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Fri, 15 Feb 2019 06:02:47 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.9 Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας http://www.opengov.gr/home/2019/02/13/8034 Wed, 13 Feb 2019 09:04:13 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=8034 Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

]]>
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων http://www.opengov.gr/home/2019/02/06/8031 Wed, 06 Feb 2019 09:44:46 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=8031 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων

]]>
Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012 http://www.opengov.gr/home/2019/02/06/8028 Wed, 06 Feb 2019 09:43:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=8028 Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012

]]>
Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006 http://www.opengov.gr/home/2019/02/06/8022 Wed, 06 Feb 2019 09:40:23 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=8022 Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006

]]>
Παροχή προνομίων και ασυλιών στις Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα http://www.opengov.gr/home/2019/02/01/8020 Fri, 01 Feb 2019 13:14:29 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=8020 Παροχή προνομίων και ασυλιών στις Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα

]]>
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 http://www.opengov.gr/home/2019/02/01/8017 Fri, 01 Feb 2019 11:55:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=8017 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017

]]>
Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Σχεδίων Δράσης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’) http://www.opengov.gr/home/2019/01/30/8013 Wed, 30 Jan 2019 06:55:55 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=8013 Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Σχεδίων Δράσης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α’)

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου http://www.opengov.gr/home/2019/01/15/8009 Tue, 15 Jan 2019 06:59:04 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=8009 Τεχνικές Προδιαγραφές  διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου

]]>
Κανονισμός διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου http://www.opengov.gr/home/2019/01/15/8007 Tue, 15 Jan 2019 06:52:45 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=8007 Κανονισμός διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου

]]>
Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη http://www.opengov.gr/home/2019/01/15/8005 Tue, 15 Jan 2019 05:58:00 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=8005 Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη

]]>