Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Mon, 15 Oct 2018 12:04:04 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Σχέδιο νόμου «Περί εταιρικών μετασχηματισμών» http://www.opengov.gr/home/2018/10/11/7918 Thu, 11 Oct 2018 13:11:14 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7918 Σχέδιο νόμου «Περί εταιρικών μετασχηματισμών»

]]>
Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών http://www.opengov.gr/home/2018/10/05/7916 Fri, 05 Oct 2018 14:16:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7916 Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

]]>
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2018/09/28/7912 Fri, 28 Sep 2018 14:17:57 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7912 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις

]]>
«Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια οχημάτων ειδικής χρήσης» http://www.opengov.gr/home/2018/09/26/7910 Wed, 26 Sep 2018 14:03:19 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7910 «Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια οχημάτων ειδικής χρήσης»

]]>
Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων που διέρχονται από τα νομοθετημένα συνοριακά σημεία διέλευσης της χώρας http://www.opengov.gr/home/2018/09/19/7907 Wed, 19 Sep 2018 07:13:16 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7907 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων που διέρχονται από τα νομοθετημένα συνοριακά σημεία διέλευσης της χώρας

]]>
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 και όρια προστίμων http://www.opengov.gr/home/2018/09/17/7905 Mon, 17 Sep 2018 11:59:23 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7905 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του ν.4062/2012 και όρια προστίμων

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων διπλού καυσίμου Ελληνικής Αστυνομίας http://www.opengov.gr/home/2018/09/17/7903 Mon, 17 Sep 2018 10:03:22 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7903 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων διπλού καυσίμου Ελληνικής Αστυνομίας

]]>
Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων- Τροποποίηση του ν. 4002/2011 http://www.opengov.gr/home/2018/09/07/7899 Fri, 07 Sep 2018 13:08:19 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7899 Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων- Τροποποίηση του ν. 4002/2011

]]>
Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ) http://www.opengov.gr/home/2018/09/03/7897 Mon, 03 Sep 2018 12:47:50 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7897 Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ)

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Οχημάτων Ειδικής Χρήσης & Γερανοφόρων Οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας http://www.opengov.gr/home/2018/08/29/7894 Wed, 29 Aug 2018 08:02:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7894 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Οχημάτων Ειδικής Χρήσης & Γερανοφόρων Οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας

]]>