Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Fri, 24 Mar 2017 13:56:46 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.3 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ http://www.opengov.gr/home/2017/03/24/7478 Fri, 24 Mar 2017 13:56:46 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7478 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

]]>
ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ http://www.opengov.gr/home/2017/03/21/7476 Tue, 21 Mar 2017 15:33:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7476 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

]]>
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων http://www.opengov.gr/home/2017/03/16/7472 Thu, 16 Mar 2017 11:45:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7472 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

]]>
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ http://www.opengov.gr/home/2017/02/28/7457 Tue, 28 Feb 2017 14:06:10 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7457 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

]]>
«ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» http://www.opengov.gr/home/2017/02/21/7454 Tue, 21 Feb 2017 14:53:23 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7454 «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

]]>
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)» http://www.opengov.gr/home/2017/02/21/7452 Tue, 21 Feb 2017 13:19:33 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7452 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)»

]]>
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα http://www.opengov.gr/home/2017/02/20/7448 Mon, 20 Feb 2017 11:00:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7448 Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

]]>
Κύρωση και προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Συμφωνίας για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας http://www.opengov.gr/home/2017/02/20/7446 Mon, 20 Feb 2017 09:19:04 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7446 Κύρωση και προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Συμφωνίας για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

]]>
Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις. http://www.opengov.gr/home/2017/02/16/7444 Thu, 16 Feb 2017 15:14:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7444 Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Έξυπνη Αστυνόμευση – Smart Policing» http://www.opengov.gr/home/2017/02/15/7442 Wed, 15 Feb 2017 09:51:11 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7442 Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Έξυπνη Αστυνόμευση – Smart Policing»

]]>