Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Tue, 25 Jul 2017 12:06:37 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων http://www.opengov.gr/home/2017/07/21/7592 Fri, 21 Jul 2017 07:00:31 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7592 Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων

]]>
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας http://www.opengov.gr/home/2017/07/11/7580 Tue, 11 Jul 2017 17:35:56 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7580 Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

]]>
Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών http://www.opengov.gr/home/2017/07/11/7578 Tue, 11 Jul 2017 10:37:20 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7578 Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών

]]>
Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες http://www.opengov.gr/home/2017/07/07/7574 Fri, 07 Jul 2017 08:11:32 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7574 Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

]]>
ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ http://www.opengov.gr/home/2017/07/03/7569 Mon, 03 Jul 2017 09:30:42 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7569 ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ

]]>
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (80 Α΄) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης http://www.opengov.gr/home/2017/06/29/7566 Thu, 29 Jun 2017 12:17:21 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7566 Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (80 Α΄) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης

]]>
Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/06/28/7563 Wed, 28 Jun 2017 15:10:02 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7563 Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις

]]>
Συνένωση των λειτουργιών του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και των Τμημάτων αυτού με τη λειτουργία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με τη μορφή νέου ενιαίου οργανισμού επονομαζομένου «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» http://www.opengov.gr/home/2017/06/26/7561 Mon, 26 Jun 2017 14:06:27 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7561 Συνένωση των λειτουργιών του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και των Τμημάτων αυτού με τη λειτουργία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με τη μορφή νέου ενιαίου οργανισμού επονομαζομένου «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης»

]]>
Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης http://www.opengov.gr/home/2017/06/22/7549 Thu, 22 Jun 2017 16:07:14 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7549 Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης

]]>
Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» http://www.opengov.gr/home/2017/06/19/7535 Mon, 19 Jun 2017 08:37:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7535 Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών»

]]>