Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Thu, 16 Feb 2017 15:14:06 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.2 Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις. http://www.opengov.gr/home/2017/02/16/7444 Thu, 16 Feb 2017 15:14:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7444 Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Έξυπνη Αστυνόμευση – Smart Policing» http://www.opengov.gr/home/2017/02/15/7442 Wed, 15 Feb 2017 09:51:11 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7442 Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Έξυπνη Αστυνόμευση – Smart Policing»

]]>
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο http://www.opengov.gr/home/2017/02/09/7428 Thu, 09 Feb 2017 19:58:10 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7428 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο

]]>
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων http://www.opengov.gr/home/2017/02/09/7426 Thu, 09 Feb 2017 13:31:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7426 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων

]]>
Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής http://www.opengov.gr/home/2017/02/09/7424 Thu, 09 Feb 2017 10:51:22 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7424 Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

]]>
Πλαίσιο Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων http://www.opengov.gr/home/2017/02/07/7422 Tue, 07 Feb 2017 12:56:45 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7422 Πλαίσιο Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων

]]>
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ http://www.opengov.gr/home/2017/01/20/7418 Fri, 20 Jan 2017 07:35:32 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7418 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές έργου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT – S.P.O.C) http://www.opengov.gr/home/2017/01/02/7414 Mon, 02 Jan 2017 19:16:15 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7414 Τεχνικές Προδιαγραφές έργου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT – S.P.O.C)

]]>
Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στη δράση “Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. (N.C.C.) http://www.opengov.gr/home/2016/12/27/7410 Tue, 27 Dec 2016 07:55:34 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7410 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στη δράση “Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. (N.C.C.)

]]>
Δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία της εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των Καθηγητών και των υπηρετούντων Λεκτόρων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα http://www.opengov.gr/home/2016/12/19/7407 Mon, 19 Dec 2016 06:43:50 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7407 Δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία της εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των Καθηγητών και των υπηρετούντων Λεκτόρων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

]]>