Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Wed, 11 Jul 2018 13:34:13 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.7 Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου http://www.opengov.gr/home/2018/07/11/7858 Wed, 11 Jul 2018 13:34:13 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7858 Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

]]>
ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΕ) ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ http://www.opengov.gr/home/2018/07/10/7856 Tue, 10 Jul 2018 13:29:12 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7856 ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΕ) ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

]]>
Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου http://www.opengov.gr/home/2018/07/04/7853 Wed, 04 Jul 2018 14:24:11 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7853 Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου

]]>
Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/97 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. http://www.opengov.gr/home/2018/06/21/7850 Thu, 21 Jun 2018 12:13:24 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7850 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/97 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

]]>
Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης http://www.opengov.gr/home/2018/06/19/7847 Tue, 19 Jun 2018 13:21:16 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7847 Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

]]>
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ http://www.opengov.gr/home/2018/06/18/7845 Mon, 18 Jun 2018 06:45:24 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7845 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

]]>
Σχέδιο Νόμου: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών» http://www.opengov.gr/home/2018/06/15/7843 Fri, 15 Jun 2018 13:45:01 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7843 Σχέδιο Νόμου: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών»

]]>
Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού» του σχεδίου νόμου «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2018/06/12/7840 Tue, 12 Jun 2018 13:34:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7840 Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού» του σχεδίου νόμου «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις

]]>
Ιόνιο Πανεπιστήμιο http://www.opengov.gr/home/2018/06/05/7837 Tue, 05 Jun 2018 15:07:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7837 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

]]>
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2018/06/01/7835 Fri, 01 Jun 2018 07:06:20 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7835 Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις

]]>