Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Fri, 17 Nov 2017 13:32:26 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.3 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών http://www.opengov.gr/home/2017/11/17/7692 Fri, 17 Nov 2017 13:32:26 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7692 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών

]]>
Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών http://www.opengov.gr/home/2017/11/13/7687 Mon, 13 Nov 2017 12:22:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7687 Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

]]>
Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης http://www.opengov.gr/home/2017/11/09/7683 Thu, 09 Nov 2017 09:53:44 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7683 Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

]]>
Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης – Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005 http://www.opengov.gr/home/2017/11/06/7680 Mon, 06 Nov 2017 12:00:44 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7680 Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης – Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005

]]>
Νόμος Πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράς προϊόντων http://www.opengov.gr/home/2017/11/02/7678 Thu, 02 Nov 2017 13:19:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7678 Νόμος Πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράς προϊόντων

]]>
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 http://www.opengov.gr/home/2017/11/02/7676 Thu, 02 Nov 2017 11:01:04 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7676 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366

]]>
Τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 & αντικατάσταση ΚΥΑ κριτηρίων & μεθοδολογία κατανομής βιοντίζελ http://www.opengov.gr/home/2017/10/25/7673 Wed, 25 Oct 2017 09:21:33 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7673 Τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 & αντικατάσταση ΚΥΑ κριτηρίων & μεθοδολογία κατανομής βιοντίζελ

]]>
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/1513 http://www.opengov.gr/home/2017/10/25/7671 Wed, 25 Oct 2017 09:20:12 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7671 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/1513

]]>
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652 http://www.opengov.gr/home/2017/10/25/7668 Wed, 25 Oct 2017 09:18:12 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7668 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652

]]>
«Σωφρονιστικός Κώδικας» http://www.opengov.gr/home/2017/10/16/7660 Mon, 16 Oct 2017 12:58:16 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7660 «Σωφρονιστικός Κώδικας»

]]>