Πολιτισμού και Αθλητισμού – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Wed, 16 Aug 2017 11:15:06 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.1 ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ http://www.opengov.gr/home/2017/07/03/7569 Mon, 03 Jul 2017 09:30:42 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7569 ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ

]]>
Συνένωση των λειτουργιών του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και των Τμημάτων αυτού με τη λειτουργία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με τη μορφή νέου ενιαίου οργανισμού επονομαζομένου «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» http://www.opengov.gr/home/2017/06/26/7561 Mon, 26 Jun 2017 14:06:27 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7561 Συνένωση των λειτουργιών του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και των Τμημάτων αυτού με τη λειτουργία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με τη μορφή νέου ενιαίου οργανισμού επονομαζομένου «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης»

]]>
Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού http://www.opengov.gr/home/2016/10/31/7361 Mon, 31 Oct 2016 13:38:14 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7361 Περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού

]]>
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις» http://www.opengov.gr/home/2016/01/29/6730 Fri, 29 Jan 2016 09:34:31 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=6730 Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις»

]]>
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά και άλλα πολιτιστικά θέματα http://www.opengov.gr/home/2015/12/23/6668 Wed, 23 Dec 2015 17:18:10 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=6668 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά και άλλα πολιτιστικά θέματα

]]>
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους» http://www.opengov.gr/home/2015/11/09/6531 Mon, 09 Nov 2015 06:15:45 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=6531 Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους»

]]>
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου http://www.opengov.gr/home/2014/11/25/5891 Tue, 25 Nov 2014 16:17:13 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=5891 Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου

]]>
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, ρύθμιση θεμάτων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλες διατάξεις» http://www.opengov.gr/home/2014/11/20/5886 Thu, 20 Nov 2014 08:38:20 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=5886 Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, ρύθμιση θεμάτων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλες διατάξεις»

]]>
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας –Τηλεόρασης http://www.opengov.gr/home/2014/07/25/5668 Fri, 25 Jul 2014 10:32:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=5668 Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας –Τηλεόρασης

]]>
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης http://www.opengov.gr/home/2013/11/21/4789 Thu, 21 Nov 2013 09:06:57 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=4789 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης

]]>