Εθνικής Άμυνας – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Wed, 16 Aug 2017 11:15:06 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.1 Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικές ρυθμίσεις συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, συγκρότηση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/04/05/7486 Wed, 05 Apr 2017 15:54:02 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7486 Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικές ρυθμίσεις συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, συγκρότηση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών και άλλες διατάξεις

]]>
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών http://www.opengov.gr/home/2015/06/08/6276 Mon, 08 Jun 2015 10:47:09 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=6276 Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών

]]>
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις» http://www.opengov.gr/home/2014/05/09/5469 Fri, 09 May 2014 11:41:25 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=5469 Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις»

]]>
Ανακοίνωση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης συνεργάτη τεχνικής υποστήριξης http://www.opengov.gr/home/2011/12/06/3362 Tue, 06 Dec 2011 14:16:09 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=3362 Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ.Γ.Ν.Ραγκούσης προτίθεται να καλύψει με απόσπαση δημόσιου υπαλλήλου μια θέση για συνεργάτη τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Γραφείου του.

H πρόσκληση απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου τομέα.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους κατέχουν, εκτός από πτυχίο Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό στην Πληροφορική, αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στα παρακάτω θέματα :

 • Τεχνική υποστήριξη δικτυακών τόπων
 • Συστήματα Διαχείρισης περιεχομένου (CMS)
 • πλατφόρμες και τεχνολογίες web2.0 και κοινωνικά δίκτυα
 • Διαχείριση έργων Πληροφορικής – Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Eπεξεργασία πολυμεσικού υλικού (ήχος, βίντεο, εικόνα)

Γνώσεις στα παρακάτω πεδία  θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα :

 • Θέματα Διοικητικών διαδικασιών, Δημοσίων συμβάσεων κ.α
 • Διοίκηση επιχειρήσεων και Διαχείριση έργων

Στοιχεία που συνεκτιμώνται

 • Η αποδεδειγμένη ικανότητα εύρεσης και υλοποίησης λύσεων
 • Η συνάφεια με το αντικείμενο
 • Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Η επαγγελματική δραστηριότητα
 • Η διεθνής εμπειρία

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να δώσουν ό,τι στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν. Όποιος επιλεγεί  θα αξιολογηθεί  μετά από 6 μήνες.

Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν με εχεμύθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι που κρίνουν ότι έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες καλούνται να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση:  an-ypourgos1mod.mil.gr .

]]>