Οικονομίας και Ανάπτυξης – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Fri, 15 Feb 2019 06:02:47 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.9 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://www.opengov.gr/home/2019/01/11/7998 Fri, 11 Jan 2019 12:59:29 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7998 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

]]>
Νόμος για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων http://www.opengov.gr/home/2018/12/05/7970 Wed, 05 Dec 2018 11:05:25 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7970 Νόμος για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων

]]>
Εναρμόνιση νομοθετικού πλαισίου για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων http://www.opengov.gr/home/2018/10/29/7929 Mon, 29 Oct 2018 14:14:52 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7929 Εναρμόνιση νομοθετικού πλαισίου για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων

]]>
Σχέδιο νόμου «Περί εταιρικών μετασχηματισμών» http://www.opengov.gr/home/2018/10/11/7918 Thu, 11 Oct 2018 13:11:14 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7918 Σχέδιο νόμου «Περί εταιρικών μετασχηματισμών»

]]>
Διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) http://www.opengov.gr/home/2018/07/20/7865 Fri, 20 Jul 2018 15:45:48 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7865 Διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)

]]>
Περί Ανωνύμων Εταιρειών http://www.opengov.gr/home/2018/05/18/7826 Fri, 18 May 2018 15:04:35 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7826 Περί Ανωνύμων Εταιρειών

]]>
«Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16 http://www.opengov.gr/home/2018/03/13/7785 Tue, 13 Mar 2018 08:27:59 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7785 Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ του Αναπτυξιακού νόμου 4399/16

]]>
«Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 http://www.opengov.gr/home/2018/03/13/7779 Tue, 13 Mar 2018 07:15:45 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7779 Συνέργειες και Δικτυώσεις του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

]]>
Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης http://www.opengov.gr/home/2017/12/20/7730 Wed, 20 Dec 2017 12:32:13 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7730 Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

]]>
Νόμος Πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράς προϊόντων http://www.opengov.gr/home/2017/11/02/7678 Thu, 02 Nov 2017 13:19:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7678 Νόμος Πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράς προϊόντων

]]>