Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Fri, 22 Mar 2019 08:31:35 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.10 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ http://www.opengov.gr/home/2019/02/28/8045 Thu, 28 Feb 2019 12:23:51 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=8045 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

]]>
Συνέργεια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας http://www.opengov.gr/home/2019/02/25/8038 Mon, 25 Feb 2019 12:46:38 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=8038 Συνέργεια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

]]>
Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας http://www.opengov.gr/home/2019/02/13/8034 Wed, 13 Feb 2019 09:04:13 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=8034 Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

]]>
Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών-αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων http://www.opengov.gr/home/2018/11/07/7951 Wed, 07 Nov 2018 11:12:37 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7951 Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών-αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων

]]>
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2018/09/28/7912 Fri, 28 Sep 2018 14:17:57 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7912 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις

]]>
Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή-Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες http://www.opengov.gr/home/2018/08/28/7892 Tue, 28 Aug 2018 09:04:25 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7892 Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή-Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες

]]>
Ιόνιο Πανεπιστήμιο http://www.opengov.gr/home/2018/06/05/7837 Tue, 05 Jun 2018 15:07:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7837 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

]]>
Οργανισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» http://www.opengov.gr/home/2018/05/16/7824 Wed, 16 May 2018 09:10:59 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7824 Οργανισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»

]]>
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://www.opengov.gr/home/2018/05/03/7820 Thu, 03 May 2018 08:54:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7820 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

]]>
Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2018/03/16/7794 Fri, 16 Mar 2018 16:07:08 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7794 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

]]>