Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Mon, 24 Jul 2017 10:56:47 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/06/28/7563 Wed, 28 Jun 2017 15:10:02 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7563 Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις

]]>
«Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» http://www.opengov.gr/home/2017/06/07/7529 Wed, 07 Jun 2017 10:42:19 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7529 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»

]]>
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων http://www.opengov.gr/home/2017/03/16/7472 Thu, 16 Mar 2017 11:45:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7472 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

]]>
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ http://www.opengov.gr/home/2017/02/28/7457 Tue, 28 Feb 2017 14:06:10 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7457 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

]]>
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 http://www.opengov.gr/home/2016/11/18/7398 Fri, 18 Nov 2016 13:17:09 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7398 Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014

]]>
ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ http://www.opengov.gr/home/2016/11/11/7391 Fri, 11 Nov 2016 15:39:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7391 ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

]]>
Σχέδιο αντικατάστασης του άρθρου 15Α του Ν3054_2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2016/10/14/7308 Fri, 14 Oct 2016 11:02:20 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7308 Σχέδιο αντικατάστασης του άρθρου 15Α του Ν3054_2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις

]]>
Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του N.4414/2016 http://www.opengov.gr/home/2016/10/13/7306 Thu, 13 Oct 2016 09:13:01 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7306 Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του N.4414/2016

]]>
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Τροποποίηση του Ν2939/2001 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» http://www.opengov.gr/home/2016/10/13/7303 Thu, 13 Oct 2016 07:31:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7303 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Τροποποίηση του Ν2939/2001 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»

]]>
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –Σουφλίου ως Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –Σουφλίου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών» http://www.opengov.gr/home/2016/09/28/7274 Wed, 28 Sep 2016 11:51:47 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7274 Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –Σουφλίου ως Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –Σουφλίου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών»

]]>