Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Thu, 21 Sep 2017 09:53:20 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ http://www.opengov.gr/home/2017/08/07/7603 Mon, 07 Aug 2017 12:15:46 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7603 ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

]]>
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ http://www.opengov.gr/home/2017/08/04/7600 Fri, 04 Aug 2017 09:08:08 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7600 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

]]>
Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/06/28/7563 Wed, 28 Jun 2017 15:10:02 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7563 Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις

]]>
«Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» http://www.opengov.gr/home/2017/06/07/7529 Wed, 07 Jun 2017 10:42:19 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7529 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»

]]>
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων http://www.opengov.gr/home/2017/03/16/7472 Thu, 16 Mar 2017 11:45:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7472 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

]]>
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ http://www.opengov.gr/home/2017/02/28/7457 Tue, 28 Feb 2017 14:06:10 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7457 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

]]>
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 http://www.opengov.gr/home/2016/11/18/7398 Fri, 18 Nov 2016 13:17:09 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7398 Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014

]]>
ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ http://www.opengov.gr/home/2016/11/11/7391 Fri, 11 Nov 2016 15:39:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7391 ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

]]>
Σχέδιο αντικατάστασης του άρθρου 15Α του Ν3054_2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2016/10/14/7308 Fri, 14 Oct 2016 11:02:20 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7308 Σχέδιο αντικατάστασης του άρθρου 15Α του Ν3054_2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις

]]>
Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του N.4414/2016 http://www.opengov.gr/home/2016/10/13/7306 Thu, 13 Oct 2016 09:13:01 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7306 Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του N.4414/2016

]]>