Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Mon, 18 Jun 2018 06:50:47 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία http://www.opengov.gr/home/2018/05/24/7829 Thu, 24 May 2018 16:04:05 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7829 Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία

]]>
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ http://www.opengov.gr/home/2017/12/13/7714 Wed, 13 Dec 2017 13:47:05 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7714 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

]]>
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ http://www.opengov.gr/home/2017/12/01/7701 Fri, 01 Dec 2017 12:20:52 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7701 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

]]>
Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών http://www.opengov.gr/home/2017/11/13/7687 Mon, 13 Nov 2017 12:22:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7687 Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

]]>
Τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 & αντικατάσταση ΚΥΑ κριτηρίων & μεθοδολογία κατανομής βιοντίζελ http://www.opengov.gr/home/2017/10/25/7673 Wed, 25 Oct 2017 09:21:33 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7673 Τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 & αντικατάσταση ΚΥΑ κριτηρίων & μεθοδολογία κατανομής βιοντίζελ

]]>
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/1513 http://www.opengov.gr/home/2017/10/25/7671 Wed, 25 Oct 2017 09:20:12 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7671 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/1513

]]>
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652 http://www.opengov.gr/home/2017/10/25/7668 Wed, 25 Oct 2017 09:18:12 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7668 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652

]]>
ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ http://www.opengov.gr/home/2017/08/07/7603 Mon, 07 Aug 2017 12:15:46 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7603 ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

]]>
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ http://www.opengov.gr/home/2017/08/04/7600 Fri, 04 Aug 2017 09:08:08 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7600 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

]]>
Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/06/28/7563 Wed, 28 Jun 2017 15:10:02 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7563 Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις

]]>