Εξωτερικών – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Wed, 23 Aug 2017 09:09:25 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.1 Ανασύσταση του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού και του Επιστημονικού Συμβουλίου, Συνταξιοδοτικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών – Αναδιαμόρφωση Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών http://www.opengov.gr/home/2016/05/27/7012 Fri, 27 May 2016 14:48:52 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7012 Ανασύσταση του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού και του Επιστημονικού Συμβουλίου, Συνταξιοδοτικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών – Αναδιαμόρφωση Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών

]]>
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου για την ‘’Οργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού’’. http://www.opengov.gr/home/2012/12/11/3970 Tue, 11 Dec 2012 07:42:29 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=3970 Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου για την ‘’Οργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού’’.

]]>
Ανακοίνωση για απόσπαση υπαλληλων του Υπ. Εξωτερικών για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) http://www.opengov.gr/home/2011/07/21/2907 Thu, 21 Jul 2011 13:11:36 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=2907 Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειµένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δηµόσιο Τοµέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δηµοσίου τοµέα και στη μετακίνηση υπαλλήλων προερχομένων εκ των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.

H πρόσκληση αφορά:

Α) τέσσερις (4) θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, οι οποίες κατανέµονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

  • Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ
  • Δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΤΕ

Β) τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων προερχομένων εκ των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Διαβάστε την πλήρη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδω http://www.eysxep.mfa.gr/eysxep/?q=node/41 .

]]>