Υγείας – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Mon, 13 Aug 2018 23:17:48 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών http://www.opengov.gr/home/2018/08/14/7881 Mon, 13 Aug 2018 23:17:48 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7881 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών

]]>
Σχέδιο Νόμου: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών» http://www.opengov.gr/home/2018/06/15/7843 Fri, 15 Jun 2018 13:45:01 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7843 Σχέδιο Νόμου: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών»

]]>
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 (Α΄172), αναφορικά με τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ.. http://www.opengov.gr/home/2017/12/07/7709 Thu, 07 Dec 2017 11:09:31 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7709 Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 (Α΄172), αναφορικά με τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ..

]]>
Αξιολόγηση και Αποζημίωση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/11/30/7699 Thu, 30 Nov 2017 10:58:39 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7699 Αξιολόγηση και Αποζημίωση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης και άλλες διατάξεις

]]>
Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων βαρέως τύπου http://www.opengov.gr/home/2017/09/25/7637 Mon, 25 Sep 2017 12:18:37 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7637 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων βαρέως τύπου

]]>
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ http://www.opengov.gr/home/2017/09/21/7633 Thu, 21 Sep 2017 09:53:20 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7633 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

]]>
Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικής πύλης και ακτινοσκοπικής συσκευής XRAY http://www.opengov.gr/home/2017/09/04/7614 Mon, 04 Sep 2017 12:02:14 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7614 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικής πύλης και ακτινοσκοπικής συσκευής XRAY

]]>
Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων http://www.opengov.gr/home/2017/08/07/7606 Mon, 07 Aug 2017 13:29:24 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7606 Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων

]]>
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, (προμήθεια 300 καθισμάτων υπαλλήλων και 15 διευθυντικών) του Υπουργείου Υγείας http://www.opengov.gr/home/2017/05/15/7515 Mon, 15 May 2017 13:03:59 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7515 Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, (προμήθεια 300 καθισμάτων υπαλλήλων και 15 διευθυντικών) του Υπουργείου Υγείας

]]>
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ http://www.opengov.gr/home/2017/04/11/7493 Tue, 11 Apr 2017 15:45:43 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7493 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

]]>