Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Fri, 15 Feb 2019 06:02:47 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.9 Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας http://www.opengov.gr/home/2018/07/27/7868 Fri, 27 Jul 2018 09:32:20 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7868 Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

]]>
Ίδρυση Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας http://www.opengov.gr/home/2018/07/18/7861 Wed, 18 Jul 2018 09:22:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7861 Ίδρυση Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας

]]>
Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου http://www.opengov.gr/home/2018/07/11/7858 Wed, 11 Jul 2018 13:34:13 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7858 Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

]]>
Τροποποίηση του ν. 3251/2004 “Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις” http://www.opengov.gr/home/2018/04/04/7805 Wed, 04 Apr 2018 08:31:12 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7805 Τροποποίηση του ν. 3251/2004 “Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις”

]]>
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/343 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας http://www.opengov.gr/home/2018/04/04/7803 Wed, 04 Apr 2018 07:39:33 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7803 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/343 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας

]]>
Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 http://www.opengov.gr/home/2018/02/20/7769 Tue, 20 Feb 2018 14:32:39 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7769 Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

]]>
Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων http://www.opengov.gr/home/2018/01/18/7740 Thu, 18 Jan 2018 07:12:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7740 Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων

]]>
Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης http://www.opengov.gr/home/2017/12/28/7733 Thu, 28 Dec 2017 15:16:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7733 Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης

]]>
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών http://www.opengov.gr/home/2017/11/17/7692 Fri, 17 Nov 2017 13:32:26 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7692 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών

]]>
Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης – Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005 http://www.opengov.gr/home/2017/11/06/7680 Mon, 06 Nov 2017 12:00:44 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7680 Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Απόφασης – Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005

]]>