Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Thu, 21 Sep 2017 09:53:20 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» http://www.opengov.gr/home/2014/07/01/5641 Tue, 01 Jul 2014 07:35:53 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=5641 Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη»

]]>
Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2013/07/24/4618 Wed, 24 Jul 2013 09:50:04 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=4618 Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις

]]>
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» http://www.opengov.gr/home/2013/02/05/4242 Tue, 05 Feb 2013 08:09:51 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=4242 Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

]]>
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου Π.Δ. με θέμα: Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005). http://www.opengov.gr/home/2012/05/23/3729 Wed, 23 May 2012 07:03:56 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=3729 Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου Π.Δ. με θέμα: Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005).

]]>
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία http://www.opengov.gr/home/2011/12/20/3413 Tue, 20 Dec 2011 08:19:12 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=3413 Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε εμπορικά πλοία

]]>
Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου νόμου για τη «Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» http://www.opengov.gr/home/2011/09/15/3120 Thu, 15 Sep 2011 15:44:51 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=3120 Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου νόμου για τη «Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»

]]>
Δημόσια Διαβούλευση για την Τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Κατασκευή Τεχνητού Εμποδίου (Φράχτης) Στο Χερσαίο Τμήμα Της Ελληνο-Τουρκικής Μεθορίου Στην Περιοχή Ορεστιάδας Νομού Έβρου» http://www.opengov.gr/home/2011/08/05/2959 Fri, 05 Aug 2011 06:28:44 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=2959 Δημόσια Διαβούλευση για την Τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Κατασκευή Τεχνητού Εμποδίου (Φράχτης) Στο Χερσαίο Τμήμα Της Ελληνο-Τουρκικής Μεθορίου Στην Περιοχή Ορεστιάδας Νομού Έβρου»

]]>
Δημόσια Διαβούλευση του Σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση και λειτουργία Επικουρικής Ακτοφυλακής» http://www.opengov.gr/home/2011/07/28/2937 Thu, 28 Jul 2011 17:02:00 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=2937 Δημόσια Διαβούλευση του Σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση και λειτουργία Επικουρικής Ακτοφυλακής»

]]>
Δημόσια Διαβούλευση του Σχέδιο νόμου «Αναβάθμιση του Θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών» http://www.opengov.gr/home/2011/07/06/2878 Wed, 06 Jul 2011 17:06:05 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=2878 Δημόσια Διαβούλευση του Σχέδιο νόμου «Αναβάθμιση του Θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών»

]]>
Δημόσια Διαβούλευση επι του Σχεδίου Νόμου «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» http://www.opengov.gr/home/2010/12/04/1772 Sat, 04 Dec 2010 08:55:15 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=1772 Δημόσια Διαβούλευση επι του Σχεδίου Νόμου «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»

]]>