Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Fri, 07 Dec 2018 16:38:44 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Καζίνο http://www.opengov.gr/home/2018/12/07/7978 Fri, 07 Dec 2018 16:38:44 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7978 Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Καζίνο

]]>
Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο: «Κανονισμός Καζίνο» http://www.opengov.gr/home/2018/12/06/7975 Thu, 06 Dec 2018 16:05:58 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7975 Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο: «Κανονισμός Καζίνο»

]]>
Περιβαλλοντική διαχείριση των οικιστικών πυκνώσεων ιώδους περιγράμματος http://www.opengov.gr/home/2018/12/06/7973 Thu, 06 Dec 2018 07:22:21 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7973 Περιβαλλοντική διαχείριση των οικιστικών πυκνώσεων ιώδους περιγράμματος

]]>
Νόμος για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων http://www.opengov.gr/home/2018/12/05/7970 Wed, 05 Dec 2018 11:05:25 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7970 Νόμος για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων

]]>
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας http://www.opengov.gr/home/2018/11/29/7968 Thu, 29 Nov 2018 17:27:46 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7968 Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

]]>
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2018/11/23/7965 Fri, 23 Nov 2018 17:42:04 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7965 Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις

]]>
Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, στις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας http://www.opengov.gr/home/2018/11/21/7963 Wed, 21 Nov 2018 12:29:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7963 Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, στις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας

]]>
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» http://www.opengov.gr/home/2018/11/16/7956 Fri, 16 Nov 2018 13:11:46 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7956 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις»

]]>
Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα http://www.opengov.gr/home/2018/11/13/7954 Tue, 13 Nov 2018 16:05:51 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7954 Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα

]]>
Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών-αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων http://www.opengov.gr/home/2018/11/07/7951 Wed, 07 Nov 2018 11:12:37 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7951 Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών-αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων

]]>