Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Thu, 22 Jun 2017 16:10:13 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.5 Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης http://www.opengov.gr/home/2017/06/22/7549 Thu, 22 Jun 2017 16:07:14 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7549 Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης

]]>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. http://www.opengov.gr/home/2017/06/22/7538 Thu, 22 Jun 2017 13:31:56 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7538 Καταληκτική ημερομηνία: 29 Ιουνίου 2017, 15:00

Για να δείτε το περιεχόμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για να δείτε το υπόδειγμα της Αίτησης για Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΡΤ πατήστε εδώ

Για να δείτε την Υπεύθυνη δήλωση Δ.Σ. ΕΡΤ πατήστε εδώ

]]>
Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» http://www.opengov.gr/home/2017/06/19/7535 Mon, 19 Jun 2017 08:37:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7535 Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών»

]]>
Aγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» (ΕΕ L 173/12.6.2014) και σχετικές εθνικές διατάξεις. http://www.opengov.gr/home/2017/06/12/7533 Mon, 12 Jun 2017 14:22:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7533 Aγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» (ΕΕ L 173/12.6.2014) και σχετικές εθνικές διατάξεις

]]>
«Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» http://www.opengov.gr/home/2017/06/07/7529 Wed, 07 Jun 2017 10:42:19 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7529 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»

]]>
«Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» http://www.opengov.gr/home/2017/06/02/7527 Fri, 02 Jun 2017 14:53:03 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7527 «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»

]]>
«Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής» και λοιπές διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/05/31/7524 Wed, 31 May 2017 16:44:46 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7524 «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής» και λοιπές διατάξεις

]]>
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών βελτίωσης οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος» http://www.opengov.gr/home/2017/05/15/7521 Mon, 15 May 2017 14:46:13 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7521 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών βελτίωσης οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος»

]]>
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθειας λογισμικού εφαρμογών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος» http://www.opengov.gr/home/2017/05/15/7517 Mon, 15 May 2017 13:32:02 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7517 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθειας λογισμικού εφαρμογών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος»

]]>
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, (προμήθεια 300 καθισμάτων υπαλλήλων και 15 διευθυντικών) του Υπουργείου Υγείας http://www.opengov.gr/home/2017/05/15/7515 Mon, 15 May 2017 13:03:59 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7515 Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, (προμήθεια 300 καθισμάτων υπαλλήλων και 15 διευθυντικών) του Υπουργείου Υγείας

]]>