Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Fri, 17 Aug 2018 22:03:19 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση) http://www.opengov.gr/home/2018/08/18/7889 Fri, 17 Aug 2018 22:03:19 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7889 Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)

]]>
Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων http://www.opengov.gr/home/2018/08/16/7887 Thu, 16 Aug 2018 19:06:14 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7887 Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

]]>
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ http://www.opengov.gr/home/2018/08/16/7884 Thu, 16 Aug 2018 08:06:02 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7884 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

]]>
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών http://www.opengov.gr/home/2018/08/14/7881 Mon, 13 Aug 2018 23:17:48 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7881 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών

]]>
Εξυγίανση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2018/08/07/7878 Tue, 07 Aug 2018 11:18:44 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7878 Εξυγίανση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και άλλες διατάξεις

]]>
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Γραμματέων για τη γραμματειακή και εν γένει υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) http://www.opengov.gr/home/2018/07/31/7870 Tue, 31 Jul 2018 13:56:01 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7870 Ημερομηνία και ώρα  έναρξης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων : 20/08/2018,  11:00

Ημερομηνία και ώρα λήξης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων: 09/09/2018, 11:00

Για να διαβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Για να υποβάλετε την αίτησή σας πατήστε εδώ:

]]>
Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας http://www.opengov.gr/home/2018/07/27/7868 Fri, 27 Jul 2018 09:32:20 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7868 Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

]]>
Διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) http://www.opengov.gr/home/2018/07/20/7865 Fri, 20 Jul 2018 15:45:48 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7865 Διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)

]]>
Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2018/07/19/7863 Thu, 19 Jul 2018 09:36:12 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7863 Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας και άλλες διατάξεις

]]>
Ίδρυση Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας http://www.opengov.gr/home/2018/07/18/7861 Wed, 18 Jul 2018 09:22:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7861 Ίδρυση Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας

]]>