Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Thu, 24 May 2018 16:04:05 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία http://www.opengov.gr/home/2018/05/24/7829 Thu, 24 May 2018 16:04:05 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7829 Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία

]]>
Περί Ανωνύμων Εταιρειών http://www.opengov.gr/home/2018/05/18/7826 Fri, 18 May 2018 15:04:35 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7826 Περί Ανωνύμων Εταιρειών

]]>
Οργανισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» http://www.opengov.gr/home/2018/05/16/7824 Wed, 16 May 2018 09:10:59 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7824 Οργανισμός Λειτουργίας του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»

]]>
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://www.opengov.gr/home/2018/05/03/7820 Thu, 03 May 2018 08:54:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7820 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συστήματος τυποποιημένου εξοπλισμού για τον έλεγχο ταχογράφων οχημάτων και συσκευών ανίχνευσης αλκοόλης http://www.opengov.gr/home/2018/05/02/7818 Wed, 02 May 2018 14:25:32 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7818 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συστήματος τυποποιημένου εξοπλισμού για τον έλεγχο ταχογράφων οχημάτων και συσκευών ανίχνευσης αλκοόλης

]]>
Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» http://www.opengov.gr/home/2018/04/27/7815 Fri, 27 Apr 2018 18:58:02 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7815 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

]]>
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 http://www.opengov.gr/home/2018/04/17/7812 Tue, 17 Apr 2018 16:34:38 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7812 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015

]]>
Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης http://www.opengov.gr/home/2018/04/17/7810 Tue, 17 Apr 2018 12:46:25 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7810 Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης

]]>
Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2018/04/16/7808 Mon, 16 Apr 2018 14:20:56 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7808 Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις

]]>
Τροποποίηση του ν. 3251/2004 “Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις” http://www.opengov.gr/home/2018/04/04/7805 Wed, 04 Apr 2018 08:31:12 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7805 Τροποποίηση του ν. 3251/2004 “Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις”

]]>