Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Thu, 18 Jan 2018 07:12:28 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων http://www.opengov.gr/home/2018/01/18/7740 Thu, 18 Jan 2018 07:12:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7740 Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δίκυκλων μοτοσικλετών οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας http://www.opengov.gr/home/2018/01/16/7737 Tue, 16 Jan 2018 07:27:49 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7737 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δίκυκλων μοτοσικλετών οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας

]]>
Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης http://www.opengov.gr/home/2017/12/28/7733 Thu, 28 Dec 2017 15:16:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7733 Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης

]]>
Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης http://www.opengov.gr/home/2017/12/20/7730 Wed, 20 Dec 2017 12:32:13 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7730 Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

]]>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. http://www.opengov.gr/home/2017/12/19/7719 Tue, 19 Dec 2017 10:31:08 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7719 Ημερομηνία και Ώρα Ανάρτησης: 19 Δεκεμβρίου 2017, 12:30

Ημερομηνία και Ώρα Λήξης: 22 Δεκεμβρίου 2017, 15:00

Για να δείτε το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να δείτε το περιεχόμενο της αίτησης για τη θέση Προέδρου ΔΣ της ΕΡΤ, πατήστε εδώ

Για να δείτε το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης για τη θέση Προέδρου ΔΣ της ΕΡΤ, πατήστε εδώ

]]>
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/12/18/7716 Mon, 18 Dec 2017 14:47:15 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7716 Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις

]]>
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ http://www.opengov.gr/home/2017/12/13/7714 Wed, 13 Dec 2017 13:47:05 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7714 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

]]>
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού http://www.opengov.gr/home/2017/12/11/7712 Mon, 11 Dec 2017 15:12:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7712 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού

]]>
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 (Α΄172), αναφορικά με τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ.. http://www.opengov.gr/home/2017/12/07/7709 Thu, 07 Dec 2017 11:09:31 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7709 Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 (Α΄172), αναφορικά με τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ..

]]>
Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης http://www.opengov.gr/home/2017/12/04/7707 Mon, 04 Dec 2017 09:32:03 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7707 Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

]]>