Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Tue, 20 Feb 2018 14:32:39 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.3 Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 http://www.opengov.gr/home/2018/02/20/7769 Tue, 20 Feb 2018 14:32:39 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7769 Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

]]>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. http://www.opengov.gr/home/2018/02/20/7761 Tue, 20 Feb 2018 10:54:17 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7761 Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 20/02/2018, 12:45

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 23/02/2018, 15:00

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την αίτηση για μέλος ΔΣ ΕΡΤ πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση για μέλος Δ.Σ. ΕΡΤ πατήστε εδώ

]]>
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ http://www.opengov.gr/home/2018/02/06/7757 Tue, 06 Feb 2018 15:57:33 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7757 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

]]>
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ) http://www.opengov.gr/home/2018/02/06/7755 Tue, 06 Feb 2018 13:11:16 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7755 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ)

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας http://www.opengov.gr/home/2018/01/31/7752 Wed, 31 Jan 2018 10:15:32 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7752 Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας

]]>
Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου http://www.opengov.gr/home/2018/01/30/7747 Tue, 30 Jan 2018 09:48:10 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7747 Ημερομηνία Έναρξης: 30/01/2018
Ημερομηνία Λήξης: 05/02/2018
Διαβάστε την πρόσκληση εδώ

]]>
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας http://www.opengov.gr/home/2018/01/25/7744 Thu, 25 Jan 2018 10:06:52 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7744 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας

]]>
Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων http://www.opengov.gr/home/2018/01/18/7740 Thu, 18 Jan 2018 07:12:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7740 Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων

]]>
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δίκυκλων μοτοσικλετών οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας http://www.opengov.gr/home/2018/01/16/7737 Tue, 16 Jan 2018 07:27:49 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7737 Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δίκυκλων μοτοσικλετών οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας

]]>
Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης http://www.opengov.gr/home/2017/12/28/7733 Thu, 28 Dec 2017 15:16:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7733 Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης

]]>