Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Wed, 16 Aug 2017 11:15:06 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.1 Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/08/16/7609 Wed, 16 Aug 2017 11:15:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7609 Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις

]]>
Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων http://www.opengov.gr/home/2017/08/07/7606 Mon, 07 Aug 2017 13:29:24 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7606 Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων

]]>
ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ http://www.opengov.gr/home/2017/08/07/7603 Mon, 07 Aug 2017 12:15:46 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7603 ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

]]>
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ http://www.opengov.gr/home/2017/08/04/7600 Fri, 04 Aug 2017 09:08:08 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7600 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

]]>
Διαβούλευση των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς, κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ http://www.opengov.gr/home/2017/08/02/7598 Wed, 02 Aug 2017 14:15:56 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7598 Διαβούλευση των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς, κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

]]>
Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων http://www.opengov.gr/home/2017/07/21/7592 Fri, 21 Jul 2017 07:00:31 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7592 Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων

]]>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. http://www.opengov.gr/home/2017/07/20/7585 Thu, 20 Jul 2017 15:01:50 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7585 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Καταληκτική ημερομηνία: 24 Ιουλίου 2017, 15:00

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 25 Ιουλίου 2017, 15:00

Για να δείτε το περιεχόμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για να δείτε το Υπόδειγμα της Αίτησης για μέλος ΔΣ ΕΡΤ πατήστε εδώ

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση για μέλος Δ.Σ. ΕΡΤ πατήστε εδώ

]]>
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας http://www.opengov.gr/home/2017/07/11/7580 Tue, 11 Jul 2017 17:35:56 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7580 Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

]]>
Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών http://www.opengov.gr/home/2017/07/11/7578 Tue, 11 Jul 2017 10:37:20 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7578 Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών

]]>
Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες http://www.opengov.gr/home/2017/07/07/7574 Fri, 07 Jul 2017 08:11:32 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7574 Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

]]>