- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.opengov.gr/mindefence -

Άρθρο 24: Ειδικές Κατηγορίες Εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά

Η παράγραφος που προστίθεται στο άρθρο 21 του ν.δ. 562/1970 (ΦΕΚ 127 Α΄) με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 1947/1991 «Φορολογικές Διατάξεις – Σεισμόπληκτοι» αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι μαθητές που είναι τέκνα θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, κατανέμονται στον Κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας τους, εφ’ όσον το επιθυμούν, άλλως υπόκεινται στις παραπάνω διαδικασίες».