- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.opengov.gr/mindefence -

Άρθρο 17:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α` 143), τροποποιείται ως εξής:

«2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η αναπηρία του τέκνου ή της συζύγου είναι τουλάχιστον 67%.