Άρθρο 42 – Ακαδημαϊκή συνεργασία Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων με ΑΕΙ

Η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, η Σχολή Εθνικής Άμυνας και οι Σχο-λές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς του άρθρου 4 του ν. 1394/1983 (Α´ 125) μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με Πανεπιστήμια για τη διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Τα σχετικά με την πιστοποίηση ή οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 • 9 Απριλίου 2016, 10:25 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

  Το ζητούμενο από την συνδιοργάνωση των μεταπτυχιακών μεταξύ ΑΕΙ και στρατιωτικών σχολών δεν είναι μόνο ο τίτλος δηλ. το «χαρτί». Αυτό που προέχει είναι η εξειδικευμένη γνώση και η ανταλλαγή κουλτούρας. Η μεγαλύτερη επένδυση είναι η παιδεία και η απαλλαγή από την εσωστρέφεια και την κοινωνική φοβία ορισμένων ε.ε και εα. Το υπουργείο άμυνας ξοδεύει δισ για εξοπλισμούς και τα έξοδα των μεταπτυχιακών είναι ψίχουλα. Οι εα κάποτε θα πρέπει να ξεφύγουν από τις εμμονές του παρελθόντες (ΚΑΑΥ, Λέσχες) και να βλέπουν παντού εχθρούς. Όταν τα μεταπτυχιακά κοστίζουν 4.000 – 6.000 ανά σπουδαστή και αυτά που κάνουν οι ΕΔ (ΣΕΘΑ – ΑΔΙΣΠΟ) προσφέρονται από τα ΑΕΙ στα 2.300 (σύμφωνα με τα ΦΕΚ) ποια δεύτερη ανάγνωση προκύπτει; Μήπως όμως τελικά θέλουμε αμόρφωτους τους αξιωματικούς και αναξιοποίητα τα Ελληνικά πανεπιστήμια και την έρευνα, για να γίνονται ανενόχλητα τα «πάρτυ» από τους επιτήδειους και τις παράκτιες. Ο Κωσταράκος με όλες τις πολιτικές ηγεσίες να συνηγορούν άνοιξε τον δρόμο. Αναμένουμε τη συνέχεια (κατάθεση του νομοσχεδίου, συζήτηση και ψήφιση). ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΞΎΛΟ ΑΠΕΛΈΚΗΤΟ και ΟΙ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ.

 • Παρά τη διαφαινόμενη πρόθεση αναβάθμισης του επιστημονικού επιπέδου των Ενεργεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, από μια προσεκτικότερη ανάγνωση προκύπτει ότι στην πραγματικότητα ενυπάρχει κεκαλυμμένα απλή χρηματοδότηση της οικονομικής αυτοτέλειας των Πανεπιστημίων σε βάρος πόρων (ΛΑΕΔ), οι οποίοι ανήκουν στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
  Προτείνεται η νομοθετική αναγνώριση των Μεταπτυχιακών Σπουδών των παραπάνω Στρατιωτικών Σχολών με την ήδη υπάρχουσα νομική υπόσταση και ενδεχόμενη βελτίωση της λειτουργικής δομής του.
  Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η θέσπιση και καταχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλους τους αποφοίτους των Στρατιωτικών Σχολών και των Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ενδείκνυται όπως τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα να επεκτείνονται και να ισχύουν όχι μόνο εντός στενών υπηρεσιακών πλαισίων, αλλά και πέραν αυτών σε όλο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (π.χ. καθηγεσία σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και ελεύθερη επαγγελματική απασχόληση) και για δράσεις που εμπίπτουν ή άπτουν του γνωστικού τους πεδίου.
  Εφόσον εντέλει προκριθεί η εγκαθίδρυση εδρών σε υφιστάμενα Πανεπιστημιακά -Πολυτεχνικά Ιδρύματα, προτείνεται όπως η χρηματοδότησή τους και τα έξοδα λειτουργίας τους να καλύπτονται από την οικονομική αυτοτέλεια των ιδίων Ανωτάτων Ιδρυμάτων ή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 • 4 Απριλίου 2016, 10:14 | Αγαμέμνων Καλαποθάκος

  Επειδή το Προσωπικό των Ε.Δ. με την εμπειρία του, χρησιμοποιώντας τις επιστημονικές γνώσεις του Ακαδημαϊκού δυναμικού της Χώρας, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Έρευνας σε στρατιωτικά θέματα και τεχνολογίες, προτείνω την μετονομασία του τίτλου του Άρθρου σε

  «Ακαδημαϊκή και Ερευνητική συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων με ΑΕΙ» προκειμένου να συμπεριληφθεί και ο Τομέας της Έρευνας,

  και την τροποποίηση του κειμένου ως ακολούθως:

  «Η Ανώτατη Διακλαδική … καθώς και οι Μονάδες των Ε.Δ. (κατόπιν έγκρισης) μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες … ανταλλαγών φοιτητών, ερευνητικού έργου και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα…».

 • 2 Απριλίου 2016, 22:48 | Αλέξης

  Το άρθρο απαιτείται να συμπληρωθεί ως ακολούθως, προκειμένου οι Σχολές Εκπαιδευσης Αξιωματικών Όπλων-Σωμάτων να αναβαθμιστούν, ώστε να παράσχουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη εκπαίδευση στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, λειτουργώντας στα πρότυπα των Σχολών και των Κέντρων Αριστείας που λειτουργούν υπό τα κοινά αποδεκτά ΝΑΤΟΙΚΑ πρότυπα.Δεν υπάρχει κανένα μειονέκτημα, υπάρχουν μόνο πλεονεκτήματα από την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης πρότασης, που θα πιστωθούν άμεσα στο επίπεδο μόρφωσης και εξειδίκευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

  «Η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, η Σχολή Εθνικής Άμυνας, οι Σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης και οι Σχολές Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Όπλων-Σωμάτων του Στρατού Ξηράς του άρθρου 4 του ν. 1394/1983 (Α´ 125), μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με Πανεπιστήμια για τη διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Τα σχετικά με την πιστοποίηση ή οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

 • 2 Απριλίου 2016, 08:44 | Μαρωνίτης Πέτρος

  Μπράβο στον Στρατό Ξηράς και τον Αρχηγό κ. Τελλίδη που αναβαθμίζει την Ανώτατη Τεχνική εκπαίδευση του Στρατού, με τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμφωνιών των σχολών με ΑΕΙ. Διαχρονικά ο Στρατός Ξηράς και τα ΑΕΙ θα εισπράξουν μεγάλα οφέλη. Επειδή όμως στις σχολές του Στρατού σπουδάζουν αξιωματικοί του Ναυτικού και της Αεροπορίας προκύπτει γενικό όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι κ.κ.Καμένος και Βίτσας «παντρεύουν» σε θεσμικό επίπεδο τα Πανεπιστήμια με τις Ένοπλες Δυνάμεις, γκρεμίζοντας τα «τείχη» του παρελθόντος.

 • 1 Απριλίου 2016, 11:05 | Ανδρέας Θεοφίλης

  Να εξεταστεί η δυναττότητα συμμετοχής, στα κοινά μεταπτυχιακά προγράμμάτα σπουδών, και των προερχόμενων από τις σχολές Υπαξιωματικών, καθώς και των ΕΜΘ που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει συνεχώς αυξανόμενος αριθμός Υπαξιωματικών,κατόχων πτυχίου ΑΕΙ, οι οποίοι αποκλείονται από τα κοινά ΠΜΣ μόνο λόγω κατεχόμενου βαθμού και όχι λόγω ακαδημαϊκών προσόντων.

 • 31 Μαρτίου 2016, 17:01 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

  Η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, η Σχολή Εθνικής Άμυνας και οι Σχο-λές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς του άρθρου 4 του ν. 1394/1983 (Α´ 125) μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με Πανεπιστήμια για τη διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Τα σχετικά με την πιστοποίηση ή οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΊ ΩΣ ΕΞΗΣ:

  ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΔ μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με Πανεπιστήμια για τη διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Τα σχετικά με την πιστοποίηση ή οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 • 30 Μαρτίου 2016, 18:59 | Πετρόπουλος

  Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 42 στη σελίδα 29 αναφέρεται «Ανώτερες Τεχνικές Σχολές του Στρατού». Σύμφωνα με τον Ν 1394/1983 (Α’ 125) το σωστό είναι «Σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαιδεύσεως». Γι αυτό τον λόγο (Ανώτατης Τεχνικής ) σωστά ο νομοθέτης τους δίνει τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμφωνιών. Καλό θα ήταν να διορθωθεί η αιτιολογική έκθεση για αποφυγή παρερμηνειών και αδόκιμες συγκρίσεις με άλλες στρατιωτικές σχολές.

 • 29 Μαρτίου 2016, 21:16 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

  Πολύ σωστή διάταξη. Τα μεταπτυχιακά των ΣΕΘΑ και ΑΔΙΣΠΟ πάνε πολύ καλά και η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμφωνιών και στις Σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης θα δώσει τη δυνατότητα να γίνουν δυνατά μεταπτυχιακά στις θετικές επιστήμες. Η αποσύνδεση των μεταπτυχιακών από τα ΑΣΕΙ και τον Ν. 3187 είναι επίσης πολύ σωστή ρύθμιση, καθόσον οι σχολές των ΕΔ θα πρέπει να έχουν επιστημονική διεπαφή με τον «έξω κόσμο». Τα ΑΣΕΙ έχουν δυνατότητα διοργάνωσης αυτοδύναμων ΠΜΣ οπότε καλύτερα να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Συγχαρητήρια στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου άμυνας για τη διορατικότητά τους και την εξωστρέφεια που επιθυμούν να δώσουν στην ανώτατη εκπαίδευση των σχολών.

 • 29 Μαρτίου 2016, 16:39 | Αθανάσιος

  Πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμφωνιών συνεργασίας και με ΑΣΕΙ(ο όρος Πανεπιστήμια αναφέρεται σε ΑΕΙ)για την διοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και σεμιναρίων.
  Στο πλαίσιο αυτό, να ληφθεί υπόψη ότι τροποποιείται και η παράγραφος 5 στο άρθρο 4 του Ν.3187/03 που αφορά στην αποστολή και οργάνωση των ΑΣΕΙ.

 • 29 Μαρτίου 2016, 15:44 | Νικολαος

  Θα πρέπει να εξετασθεί η εφαρμογή σε όλο το μονιμο προσωπικό, καθώς πολλοί προερχόμενοι από σχολές Υπαξιωματικών θα ήθελαν να φοιτήσουν,ανεξαρτητα αν θα είναι δωρεάν ή επί πληρωμή.

 • 29 Μαρτίου 2016, 14:19 | Ευστάθιος Τ. Φακιολάς

  Πιστεύω ότι λόγοι ισόνομης και ισότιμης μεταχείρισης επιτάσσουν τη μερική τροποποίηση αυτού του άρθρου ώστε η πρόνοιά του α) να αφορά το σύνολο των Σχολών του ΣΞ άνω των τριών (3) ετών σπουδών κατά το παράδειγμα των ΑΤΕΙ και β) συμπεριλαμβανομένου το (α) να επεκταθεί και στα άλλα δύο σώματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.