• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Ευθυμιάδης' | 12 Σεπτεμβρίου 2012, 14:28
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο εδάφιο 1 του άρθρου αναφέρει ότι η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει οικονομικώς συμφέρουσες προτάσεις είτε για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή την αντικατάσταση του επιθεωρούμενου συστήματος. Η φράση «ή την αντικατάστασή του» δεν αποτελεί απαίτηση της Οδηγίας αλλά προσετέθη από τους συντάκτες του Νομοσχεδίου. Επομένως η απαίτηση αυτή είναι δεν προτείνεται από την Οδηγία. Είναι όμως υπερβολική διότι ισοδυναμεί πρακτικά με μία πλήρη μελέτη κλιματισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν των φορτίων κλιματισμού και του τρόπου χρονικής κατανομής αυτών στον χώρο. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο για μία ενεργειακή επιθεώρηση. Επομένως η απαίτηση αυτή πρέπει να διαγραφεί.