• Σχόλιο του χρήστη 'Κανακόπουλος Δ., Πρόεδρος ΣΕΚ' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 10:11
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Με την ΚΥΑ 114218-ΦΕΚ 1016Β(17/11/1997) νομοθετήθηκαν το πλαίσιο προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης και επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων. Ήδη η νωτέρα ΚΥΑ είναι παρωχημένη. Στο παράρτημα 1 παράγραφος 7 και συγκεκριμένα στις «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης» (σελ. 12962) αναφέρεται ότι: «Στις εγκαταστάσεις αυτές πραγματοποιείται η επεξεργασία των οικιακών κυρίως απορριμμάτων και επιτυγχάνεται ο μηχανικός διαχωρισμός κι η ανάκτηση………….». Στη σελ. 12966 και στα αναφερόμενα για την μονάδα κομποστοποίησης (παράγραφος 5) αναφέρεται ότι η κομποστοποίηση γίνεται σε βιομηχανικά κτίρια. Κατά την άποψη μας – όπως και είναι λογικό – η κομποστοποίηση σε βιομηχανικά κτίρια με απόσμηση και αποκονίωση αφορά τα Αστικά Απόβλητα. Δεν είναι δυνατό να ισχύει για την κομποστοποίηση π.χ των κλαδεμάτων ή των κτηνοτροφικών αποβλήτων ή των αποβλήτων των οινοποιείων ή των γεωργικών υπολειμμάτων (Καλαμποκιές, βαμβακιές κλπ.) . Θα ήταν σοβαρό αντικίνητρο για την υιοθέτηση της κομποστοποίησης ως μεθόδου διαχείρισης. Η νομοθεσία και η πρακτική των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών ορίζει την κομποστοποίηση των διακριτών ρευμάτων οργανικών υλικών σε ανοιχτούς χώρους και ισχύουν ανάλογες διατάξεις για τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος και ανθρώπου με βάση τη προέλευση τους π.χ. κτηνοτροφικά - υγιεινοποίηση τα απόβλητα κατηγοριών 2,3 , υπολείμματα λαϊκών αγορών, υπολείμματα ελαιοτριβείων , υπολείμματα εκκοκιστηρίων βάμβακος, ιλύες βιολογικών καθαρισμών κ.λπ. (Συγκέντρωση και επανακυκλοφορία στραγγισμάτων-επεξεργασία των υπολοίπων) Σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα δεν καθορίζεται ως αναγκαίο , βιομηχανικό κτίριο με απόσμηση και αποκονίωση για την κομποστοποίηση των ανωτέρω διακριτών ρευμάτων. Αντίθετα καθορίζεται ως αναγκαίο, βιομηχανικό κτίριο για την κομποστοποίηση του μη διαχωρισμένου στη πηγή οργανικού κλάσματος των αστικών αποβλήτων. Επιπλέον στοιχείο για την συνολική θεώρηση του θέματος :Με την κομποστοποίηση στην Ελλάδα διαχειριζόμαστε το 1% των στερεών αποβλήτων έναντι του 17%(μέσος όρος )των χωρών της Ε.Ε. Η Ελλάδα πρέπει να καλύψει πολύ μεγάλη απόσταση για να προσεγγίσει το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κενό το οποίο οφείλεται σε μη επαρκή και αιτιολογημένη διατύπωση για την κομποστοποίηση των επιμέρους διακριτών – διαχωρισμένων στη πηγή – ρευμάτων οργανικών αποβλήτων δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες, δεδομένου ότι το κόστος κατασκευής βιομηχανικού κτιρίου με απόσμηση και αποκονίωση είναι εξαιρετικά υψηλό και αποκλείει κατηγορηματικά την υλοποίηση επενδύσεων για την κομποστοποίηση των ανωτέρω διακριτών ρευμάτων. Από τα ανωτέρω διακριτά ρεύματα παράγεται πρώτης ποιότητας κόμποστ σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. σε ανοικτές κομποστοπλατείες. Ήδη έχουμε αναφορές από εταιρίες, μέλη του συνδέσμου μας - ήδη αδειοδοτημένες - ότι η αντίστοιχη νομαρχία απαιτεί την κατασκευή του βιομηχανικού κτηρίου για να θεωρήσει την παράταση της άδειας λειτουργίας. Oι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν άμεσα τη προοπτική της σφράγισης τους. Ο σύνδεσμος μας έχει σε επεξεργασία σχέδιο για την κατηγοριοποίηση των διακριτών Επισυνάπτουμε πίνακα υλικών προς κομποστοποίηση σε ανοικτά ή κλειστά συστήματα με βάση τη νομοθεσία και τη πρακτική των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης επισυνάπτουμε ενδεικτικές φωτογραφίες από εγκαταστάσεις κομποστοποίησης με ανάλογα υλικά από άλλες χώρες. Με εκτίμηση Δημήτρης Κανακόπουλος Πρόεδρος του Σ.Ε.Κ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΙΚΑ : Το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα. (Από διαλογή στη πηγή). ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ – Ν. 4042/2012 ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ : Τα «Πράσινα» αστικά υλικά (κλαδέματα από πάρκα, δρόμους, κήπους, κατοικίες κ.α.) ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ – Ν. 4042/2012 ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ : Τα υπολείμματα καλλιεργειών και θερμοκηπίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ – Ν. 4042/2012 ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ : Κορμοί δένδρων, υπολείμματα καμένων εκτάσεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ – Ν. 4042/2012 ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ : Οργανικά υπολείμματα βιομηχανιών τυποποίησης και επεξεργασίας τροφίμων π.χ.Ντοματοβιομηχανίες, Γαλακτοβιομηχανίες, Κονσερβοβιομηχανίες κ.α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1069/2009 ΓΙΑ ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ – Ν. 4042/2012 ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ : Ληγμένα τρόφιμα ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1069/2009 ΓΙΑ ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ : Ιλύς βιολογικών καθαρισμών ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΚΥΑ 50910 ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ : Κτηνοτροφικά – Πτηνοτροφικά απόβλητα – Κοπριές ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1069/2009 ΓΙΑ ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ : Υπολείμματα οινοποιείων, ζυθοποιείων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ : Απόβλητα ελαιοτριβείων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ : Απόβλητα τυροκομείων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Σε υπαίθριους σωρούς ή/και ειδικό κάλυμμα ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Πρέπει να μελετηθεί σοβαρά η εφαρμογή της κομποστοποίησης εντός των ΧΑΔΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε εντός των χρονικών πλαισίων για την αποκατάστασή τους, παράλληλα με τις εργασίες αποκατάστασης. Η εφαρμογή αυτή θα έχει επιπλέον αποτέλεσμα την μείωση του όγκου των αποβλήτων. 2. Στα συστήματα κομποστοποίησης ανοιχτού τύπου είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλεψη για άμεση κάλυψη των σειραδίων με ειδικά καλύμματα που περιορίζουν την περιβαλλοντική όχληση(οσμές).