• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Λεκατσάς' | 4 Ιουνίου 2011, 09:22

    ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Το μοντέλο ΙΤΟ που μεταφέρθηκε στο νομοσχέδιο ως ΑΔΜΗΕ ΑΕ και παρουσιάζεται ως θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ είναι αμφίβολο εάν είναι σύμφωνο με τις επιταγές της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ (βλ. σχετική παρατήρηση μου επί του άρθρου 108). Σύμφωνα με την Οδηγία ο ΙΤΟ, δηλαδή ο ΑΔΜΗΕ δεν χαρακτηρίζεται ως θυγατρική της ΔΕΗ αλλά αντίθετα περιχαρακώνεται, σε σχέση με τις λοιπές θυγατρικές και τα λοιπά τμήματα της ΔΕΗ, έχοντας δικά του συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής, ιδιαίτερους χώρους και συστήματα ασφαλείας, ενώ παράλληλα απαγορεύεται να έχει ίδιους συμβούλους (νομικούς ή τεχνικούς), ή εξωτερικούς εργολάβους, ή την ίδια εταιρεία λογιστικού ελέγχου με την ΔΕΗ . Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αμεροληψία του επιβάλλεται στον ΙΤΟ να είναι Ανώνυμη Εταιρεία και επιτρέπεται να αντλεί κεφάλαια από την κεφαλαιαγορά ανεξάρτητα από την βούληση της ΔΕΗ. Τυχόν εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΔΕΗ ή κάποιας θυγατρικής της ΔΕΗ και του ΙΤΟ δεν επιτρέπονται παρά μόνο εάν είναι μέσα στα πλαίσια της αγοράς ηλεκτρισμού και βρίσκονται υπό τον αυστηρό έλεγχο και την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής. (Π.χ. η θυγατρική Παραγωγής της ΔΕΗ θα πρέπει, όπως όλοι οι άλλοι Παραγωγοί, να καταβάλει στον ΙΤΟ τα τέλη χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς, το ίδιο και η θυγατρική Προμήθειας). Η Οδηγία (και το νομοσχέδιο) προβλέπει επίσης ότι ο ΙΤΟ θα «εποπτεύεται» από ένα Εποπτικό Όργανο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την έγκριση της λήψης αποφάσεων οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική οικονομική επίπτωση επί της ΔΕΗ! Η πολύ μεγάλη γραφειοκρατία που δημιουργείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ΙΤΟ (από την ΔΕΗ) ολοκληρώνεται με τον, προβλεπόμενο από την Οδηγία και το νομοσχέδιο, διορισμό από το Εποπτικό Όργανο (στο οποίο την πλειοψηφία θα έχει η ΔΕΗ) ενός Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, ο οποίος θα έχει ως κύρια αρμοδιότητά του την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του ΙΤΟ με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. Όμως ο διορισμένος από το, ελεγχόμενο από την ΔΕΗ, Εποπτικό Όργανο, Υπεύθυνος Συμμόρφωσης καθίσταται ουσιαστικός ελεγκτής του διαχειριστή ΙΤΟ (ΑΔΜΗΕ) υποκαθιστώντας, με τον τρόπο αυτό, την ΡΑΕ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σε αντιστάθμισμα αυτού η ΡΑΕ οπλίζεται με πρόσθετες αρμοδιότητες και με δυνατότητες ασφυκτικού ελέγχου των σχέσεων μεταξύ ΙΤΟ και ΔΕΗ. Με τον τρόπο αυτό , οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι αλληλοέλεγχοι καθιστούν το όλο μοντέλο εξαιρετικά δυσκίνητο, δυσλειτουργικό και ασφαλώς δυσανάλογα δαπανηρό. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης π.χ. δεν μπορεί να είναι ένα μόνο πρόσωπο, αλλά μία υπηρεσία που, εκτός από την γραμματειακή υποστήριξη, θα πρέπει να έχει ικανό αριθμό τεχνοκρατών (μηχανικών, λογιστών και νομικών) προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Στην παρούσα φάση είναι βέβαια δύσκολο να προσδιοριστεί το κόστος των πρόσθετων οργάνων (Εποπτικό Συμβούλιο, Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, πρόσθετες υπηρεσίες στην ΡΑΕ και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κ.λπ.), αλλά και το κόστος αυτών καθ’εαυτών των αλληλοελέγχων, των διαδικασιών λειτουργίας και των διενέξεων, που αναπόφευκτα θα προκύπτουν και οι οποίες, πολλές φορές, θα καταλήγουν σε προσφυγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όλα αυτά για ποιό λόγο; Για να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία του ΙΤΟ (ΑΔΜΗΕ) απέναντι στην ΔΕΗ; Μα αυτή είναι βέβαιο ότι δεν θα υπάρχει γιατί το ίδιο το μοντέλο την καταργεί, αφού η ΔΕΗ θα προσπαθεί συνεχώς να ελέγχει, με την πλειοψηφία της, το Εποπτικό Όργανο, το οποίο ορίζει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, οποίος θα έχει την εντολή να ελέγχει τον ΙΤΟ μήπως αυτός μεροληπτεί υπέρ της ΔΕΗ! Ο, έμμεσα διορισμένος από τη ΔΕΗ, Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δεν θα βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όταν θα πρέπει να καταγγείλει στην ΡΑΕ ή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μία μεροληπτική συμπεριφορά του ΑΔΜΗΕ υπέρ της ΔΕΗ; Τελειώνω με μία ακόμη παρατήρηση. Φαίνεται τουλάχιστον περίεργο το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, σοβαρή αντίδραση από την πλευρά εκείνων οι οποίοι έχουν ήδη επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια σε νέες μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα. Μοιάζει ως να αποδέχονται να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι του ανταγωνισμού με σημαδεμένη τράπουλα. Θα κατέβαινε μία ποδοσφαιρική ομάδα με πράσινη φανέλα να παίξει με μία ομάδα με κόκκινη φανέλα όταν ο διαιτητής και οι επόπτες φορούν και αυτοί κόκκινη φανέλα; Είναι κρίμα. Σε μία στιγμή που πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας, μειώνοντας την γραφειοκρατία, το πολιτικο-συνδικαλιστικό κατεστημένο φαίνεται να επιλέγει την αντίθετη πορεία, στρεβλώνοντας την Οδηγία για μία ακόμη φορά.