- Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - http://www.opengov.gr/minenv -

Άρθρο 22:Εποπτικό Συμβούλιο

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης και της διαχείρισης των υποθέσεων των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας ασκείται από το Εποπτικό Συμβούλιο.
2. Ο αριθμός των μελών του ορίζεται στο Καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3), ένα εκ των οποίων εκλέγεται ως πρόεδρος.
3. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά τουλάχιστον στους δύο (2) μήνες.
4. Το μέλος του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
5. Έργο του Εποπτικού Συμβουλίου είναι:
α) Να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
β) Να διενεργεί το διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας και γενικά να παρακολουθεί την οικονομική του κατάσταση.
γ) Να επιλαμβάνεται των καταγγελιών και αναφορών των μελών του συνεταιρισμού ή τρίτων που έχουν υποστεί ζημία από τις αποφάσεις και ενέργειες του Δ.Σ και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Να εισηγείται σχετικά με τα ανωτέρω α, β, γ στο Δ.Σ και τη Γ.Σ., για αποκατάσταση της νομιμότητας ή της αδικίας.
ε) Να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση, όταν θεωρεί ότι οι παραβάσεις του διοικητικού συμβουλίου είναι σοβαρές και μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.
6. Για τη διευκόλυνση του έργου του το Εποπτικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση των βιβλίων, εγγράφων και αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου και πληροφορίας για την πορεία των υποθέσεων του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας.
7. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο αναλυτική και για κάθε δραστηριότητα κατατοπιστική έκθεση, την οποία υποχρεούται να δημοσιοποιήσει δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Την Έκθεση αυτή υποβάλλει ταυτοχρόνως με τη δημοσιοποίησή της στην εποπτεύουσα αρχή.
8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1, 4 και 6 καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος νόμου.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 22:Εποπτικό Συμβούλιο"

#1 Σχόλιο Από ΔΑ.ΣΥ.Λ Στις 2 Φεβρουάριος, 2012 @ 11:31

Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου
ΔΑ.ΣΥ.Λ
Λέχοβο-Φλώρινας
Τ.Κ.: 53073
Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης
Τηλ:6974478777
Άρθρο 22:Εποπτικό Συμβούλιο
Το άρθρο πρέπει να καταργηθεί γιατί αυξάνει την γραφειοκρατία και δυσλειτουργία των Συνεταιρισμών ως προς την επίτευξη των σκοπών τους καθώς και κάθε αναφορά του Εποπτικού Συμβουλίου στον παρόντα Νόμο.