- Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - http://www.opengov.gr/minenv -

Άρθρο 11: Συνεταιριστική μερίδα

1. Συνεταιριστική μερίδα είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο κάθε μέλος συμμετέχει στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού και εκφράζει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή. Κάθε μέλος συμμετέχει στον συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μία μόνο συνεταιριστική μερίδα και έχει μία ψήφο.
2. Το Καταστατικό προβλέπει το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας και τις χρονικές δόσεις καταβολής της. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ και ο χρόνος καταβολής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) ετών.
3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι ονομαστική, αμεταβίβαστη αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.
4. Η αύξηση ή η μείωση της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και σε ύψος όχι μικρότερο από το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 11: Συνεταιριστική μερίδα"

#1 Σχόλιο Από LEYTERHS Στις 8 Ιανουάριος, 2012 @ 12:45

Κατά την εκτίμησή μου, πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα ,(ως κίνητρο κατ’ εξαίρεση άλλων συνεταιρισμών),η Συνεταιριστική μερίδα,κάτω από ένα πλαφόν (π.χ 10000 ευρώ) να μην υπόκειται σε φορολόγηση και να μην προσμετράται για φορολογία στα λοιπά εισοδήματα . Οι Συνεταιρισμοί αυτοί, είναι γεγονός ότι λειτουργούν (εργάζονται) στον χώρο εκείνο , που αποτελεί το ύψιστο περιβαλλοντικό αγαθό προστασίας, κατά το Σύνταγμα (Βλ. άρθρο 24 Συντ/τος) και εργάζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας. Το έργο τους λοιπόν ως τελικό προϊόν, αποτελεί και μια μέγιστη συνεισφορά πρός το κοινωνικό σύνολο και έτσι τουλάχιστον βλέπει αυτούς που εργάζονται στον δασικό χώρο , ο νομοθέτης.Άς ανταμείβει λοιπόν η Πολιτεία αυτούς που εργάζονται σε ΔΑΣΕ,αφού μέσω αυτών,νοικοκυρεύεται αειφορικά, ένας χώρος, που θα τον βρούν και οι επόμενες γενιές.

#2 Σχόλιο Από Μουταφτσής Μαυροδής Στις 10 Ιανουάριος, 2012 @ 22:52

Το ύψος τις συνεταιριστικής μερίδας είναι προς την σωστή κατέυθυνση, γιατί με αυτό το ποσό θα ξέκαθαρίση πόσα μέλη σε ένα συνεταιρισμό είναι ενεργά και θέλουν να δουλέψουν και πόσα μέλη εμφανίζονται μόνο στα χαρτία χώρις να είναι υπαρκτά για να χρησιμοποιούνται μόνο στις εκλογές των συνεταιρισμών. Επειδή με αυτόν τον τρόπο θα πληρώσουν την μερίδα τους τα ενεργά μέλη και οι υπόλοιποι δεν θα πληρώσουν, κατεπέκταση θα διαγραφούν. Πόλλοι συνεταιρισμοί τώρα τελευταία ξεφητρώνουν σαν τα μανιτάρια με ψέυτικα μέλη που στην πραγματικότητα τα ενεργά μέλη είναι 5 με 6, αυτό πρέπει να τελειώνη και η δική μου πρόταση είναι η συνεταιριστική μερίδα να πάει στα 500 ευρώ.

#3 Σχόλιο Από Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ Στις 18 Ιανουάριος, 2012 @ 12:14

 Ορίζεται στην παρ. 1 ότι κάθε μέλος μετέχει στο συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μία Σ.Μ. και έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Παρατήρηση: Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου σε συνδυασμό με αυτές του αρ. 6, δε φαίνεται να διευκρινίζεται εάν είναι επιτρεπτή ή όχι η συμμετοχή μελών της ίδιας οικογένειας στον ίδιο ΔΑ.Σ.Ε. με ίδιες Σ.Μ., διότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει να τεθούν-για αποφυγή τάσεων αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μελών ενός ΔΑ.Σ.Ε.- δικλίδες ασφαλείας, ούτως ώστε να διαφυλαχτούν τα δικαιώματα του συνόλου.

 Ορίζεται ακόμη στην παρ. 1 ότι η αυξομείωση της τιμής της Σ.Μ. (όχι κάτω του ελαχίστου ορίου των 200 €) γίνεται με απόφαση της Γ. Σ.

Παρατήρηση: Επισημαίνεται ότι κάθε τέτοια μεταβολή θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς (για λόγους υγιούς ανταγωνισμού) και να ελέγχεται ως προς τη σκοπιμότητα εφαρμογής της από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή είτε της Δνσης Δασών του νομού είτε της Αποκ/νης Διοίκησης, (εφόσον η αιτιολογία της όποιας διαφοροποίησης σχετίζεται με θέματα αμιγώς δασικού ενδιαφέροντος).

#4 Σχόλιο Από ΑΛΕΞΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Στις 24 Ιανουάριος, 2012 @ 20:44

Η ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 500 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ Ο ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

#5 Σχόλιο Από Μπλεμπιτζόγλου Νίκος Στις 24 Ιανουάριος, 2012 @ 23:09

Για το άρθρο 11.
Η συνεταιριστική μερίδα πρέπει να είναι 500 ευρώ για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά ο συνεταιρισμός και να έχει κεφάλαιο για να κινηθεί ( να εκδώσει εγγυητικές επιστολές και να δώσει προκαταβολές στα μέλη του για να πάνε στη δουλειά).

#6 Σχόλιο Από ΕΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Στις 1 Φεβρουάριος, 2012 @ 10:39

ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»
Υποβάλλουμε προτάσεις – απόψεις για το σχέδιο νόμου περί Δασικών συνεταιρισμών ως ακολούθως:

Άρθρο 11: Συνεταιριστική μερίδα 500,00 Ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του συνεταιρισμού σε έκδοση εγγυητικών επιστολών προς δασαρχεία, αγορές καυσίμων, τροφών ζώων και λοιπές δραστηριότητες.

#7 Σχόλιο Από ΑΔΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Στις 1 Φεβρουάριος, 2012 @ 10:41

Η Συνεταιριστική μερίδα πρέπει να είναι 500 Ευρώ αντί 200 για την κάλυψη των αναγκών του συνεταιρισμού και με έκδοση εγγυητικών επιστολών.

#8 Σχόλιο Από ΑΔΣ ΜΗΛΕΑΣ – ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΕΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Στις 1 Φεβρουάριος, 2012 @ 10:41

Συνεταιριστική μερίδα 500,00 Ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του συνεταιρισμού σε έκδοση εγγυητικών επιστολών προς δασαρχεία, αγορές καυσίμων, τροφών ζώων και λοιπές δραστηριότητες.

#9 Σχόλιο Από ΜΠΟΥΤΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Στις 1 Φεβρουάριος, 2012 @ 23:53

Η συνεταιριστική μερίδα να είναι 500,00 ευρώ ώστε ο ΔΑΣΕ να μπορεί να έκδοση εγγυητικών επιστολών προς τα δασαρχεία και να μπορεί να καλύψει ανάγκες δικές του (άδειες υλοτομίας- ΙΚΑ πληρωμή).

#10 Σχόλιο Από ΔΑ.ΣΥ.Λ Στις 2 Φεβρουάριος, 2012 @ 11:27

Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου
ΔΑ.ΣΥ.Λ
Λέχοβο-Φλώρινας
Τ.Κ.: 53073
Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης
Τηλ:6974478777
Άρθρο 11: Συνεταιριστική μερίδα
1. Συνεταιριστική μερίδα είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο κάθε μέλος συμμετέχει στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού και εκφράζει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή. Κάθε μέλος συμμετέχει στον συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μία μόνο συνεταιριστική μερίδα και έχει μία ψήφο.
2. Το Καταστατικό προβλέπει το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας και τις χρονικές δόσεις καταβολής της..
3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι ονομαστική, αμεταβίβαστη αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.
4. Η αύξηση ή η μείωση της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης .