- Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - http://www.opengov.gr/minenv -

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

5.1 Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωσης των στόχων διατήρησης της
βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού και ενίσχυση σύνδεσης
του αναπτυξιακού προγραμματισμού των τομεακών πολιτικών με τη χωρική οργάνωση
5.1.1 Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της
βιοποικιλότητας αποτελούν βασική παράμετρο στην προβλεπόμενη αξιολόγηση και
αναθεώρηση των θεσμοθετημένων Πλαισίων (Γενικού, Ειδικών και Περιφερειακών)
5.1.2 Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της
βιοποικιλότητας αποτελούν βασική παράμετρο για τον ολοκληρωμένο Χωρικό
Σχεδιασμό στο επίπεδο των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Πολεοδομικών μελετών
5.1.3 Αξιολόγηση και κατάλληλη προσαρμογή των προδιαγραφών των
Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
5.1.4 Ολοκληρωμένες δράσεις αναβάθμισης του αστικού φυσικού
περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη δημιουργία / διατήρηση νησίδων
βιοποικιλότητας εντός του αστικού ιστού
5.2 Συμβατότητα των έργων υποδομής με την προστασία της
βιοποικιλότητας και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους
5.2.1 Προώθηση και αξιολόγηση των πράσινων υποδομών και αποφυγή του
κατακερματισμού των οικοτόπων
5.2.2 Στρατηγικό πλαίσιο καθορισμού προτεραιοτήτων για την
αποκατάσταση οικοσυστημάτων με τη χρήση πράσινων υποδομών – Κατασκευή ειδικών
υποδομών (π.χ. πράσινες γέφυρες)
5.3 Διασφάλιση  συμβατότητας των
δραστηριοτήτων οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης (περιλαμβάνεται και η
συμβατική παραγωγή ενέργειας) με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
5.3.1  Συμβατότητα της
διατήρησης της βιοποικιλότητας με την αστική επέκταση στο πλαίσιο προώθησης
της συνεκτικής και μη ρυπαίνουσας πόλης
5.3.2 Αυστηρή εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της
βιομηχανικής ρύπανσης (θέματα εγκατάστασης, λειτουργίας, αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος)
5.3.3 Ολοκλήρωση εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης περιβαλλοντικού
κινδύνου στο θαλάσσιο περιβάλλον
5.4 Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων τουρισμού με τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας
5.4.1 Διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας κατά την εφαρμογή
του πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού
5.4.2 Προώθηση εξειδικευμένων δράσεων υποστήριξης πράσινων υποδομών
και υπηρεσιών τουρισμού
5.4.3 Καθορισμός πλαισίου, κατά προτεραιότητα στις προστατευόμενες
περιοχές, για την ανάπτυξη υποδομών, δράσεων και δραστηριοτήτων τουρισμού, σε
συμβατότητα με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
5.4.4 Καθορισμός δεικτών παρακολούθησης επιπτώσεων τουρισμού σε
φυσικούς πόρους και υποδομές (νερό, απόβλητα, απορρίμματα, έδαφος, χώροι
στάθμευσης, κλπ)
5.5 Διασφάλιση συμβατότητας
των δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας και
υδατοκαλλιεργειών με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
5.5.1 Καθορισμός ή/και αναθεώρηση στην προώθηση γεωργικών πρακτικών
και μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των
φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
5.5.2 Αναμόρφωση υφιστάμενων προδιαγραφών εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης δασών ώστε να ανταποκρίνονται στην ανάγκη διατήρησης της
βιοποικιλότητας, στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στην ανάγκη
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
5.5.3 Επικαιροποίηση ρυθμίσεων τρόπου εργασιών δασικής συγκομιδής
5.5.4 Σύνταξη δασολογίου
5.5.5 Εφαρμογή μέτρων αειφορικής διαχείρισης δασών
5.5.6 Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες των ειδών και των
ενδιαιτημάτων
5.5.7 Ολοκλήρωση της σύνταξης του Κτηματολογίου στη χώρα και
κατάρτιση, ανάρτηση, συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών χαρτών έως την
κύρωσή τους
5.5.8 Δημιουργία προστατευόμενων περιοχών αλιείας ή έκδοση πράξεων για
την εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε Κανονισμού Αλιείας
5.5.9 Καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων
5.5.10 Καταγραφή λιβαδιών Ποσειδωνίας και κοραλλιογενών σχηματισμών
στις ελληνικές θάλασσες με στόχο την προστασία τους από την αλιευτική
δραστηριότητα
5.5.11  Κωδικοποίηση και
επικαιροποίηση της νομοθεσίας που διέπει την αλιεία
5.5.12 Ρυθμίσεις αλιείας με βάση τις ανάγκες διατήρησης των ειδών και
των ενδιαιτημάτων
5.5.13  Τα εκάστοτε δεδομένα
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας λαμβάνονται υπόψη
στην εφαρμογή του ειδικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες και τις
αντίστοιχες αδειοδοτήσεις
5.5.14 Ρυθμίσεις σε μεθόδους, εργαλεία και πρακτικές της πρωτογενούς
παραγωγής με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων
στα απειλούμενα είδη
5.5.15 Οργάνωση συστήματος παρακολούθησης (monitoring) με
χρησιμοποίηση δεικτών βιοποικιλότητας ανά τομέα δραστηριότητας
5.6 Διασφάλιση συμβατότητας των έργων και δραστηριοτήτων παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
5.6.1 Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της
βιοποικιλότητας λαμβάνονται υπόψη κατά τη χωροθέτηση Μικρών Υδροηλεκτρικών
Έργων
5.6.2 Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της
βιοποικιλότητας λαμβάνονται υπόψη κατά τη χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων
5.6.3 Εκπόνηση στρατηγικού προγράμματος εκτίμησης των σωρευτικών
επιπτώσεων και καθορισμός δεικτών παρακολούθησης από τη λειτουργία ΑΠΕ στα
ευαίσθητα είδη και τύπους οικοτόπων
5.6.4  Εξειδίκευση των
κατευθύνσεων εγκατάστασης των ΑΠΕ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
5.6.5 Χαρτογράφηση Ζωνών Ευαισθησίας εντός των ΖΕΠ για την εγκατάσταση
των ΑΠΕ
5.7 Διασφάλιση συμβατότητας
των δραστηριοτήτων εξόρυξης με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
5.7.1 Καθιέρωση κινήτρων για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εξόρυξης
με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας
5.7.2 Εφαρμογή μέτρων ορθής αποκατάστασης των οικοτόπων των μεταλλείων
και των περιοχών εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένης της επιφανειακής (λατομεία)
5.7.3 Ρυθμίσεις για αντισταθμιστικά μέτρα με σκοπό τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας
5.8 Διασφάλιση συμβατότητας άλλων χρήσεων φυσικών πόρων (κυνήγι,
συλλογή ειδών, ερασιτεχνική αλιεία κλπ) με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
5.8.1 Δημιουργία πλαισίου συλλογής, ελέγχου και εμπορίας ειδών και
προϊόντων τους με προτεραιότητα στα σημαντικά είδη
5.8.2 Ρυθμίσεις κυνηγιού – Kωδικοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας
που ρυθμίζει τη θήρα
5.8.3 Ρυθμίσεις ερασιτεχνικής αλιείας
5.8.4 Αειφορική χρήση των εδαφικών πόρων
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ"

#1 Σχόλιο Από Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Στις 5 Φεβρουάριος, 2014 @ 12:54

Παράγραφος 5.7.3

Από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν Βέλτιστες Πρακτικές Εξόρυξης με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας, ολοκληρωμένη μελέτη αποκατάστασης και κατάστρωση σχεδίου εφαρμογής της, δεν απαιτούνται αντισταθμιστικά μέτρα. Αντιθέτως είναι διεθνώς παρατηρημένο ότι οι αποκατεστημένοι λατομικοί χώροι, λόγω και της προστασίας τους έναντι άλλων δραστηριοτήτων ή προσεγγίσεων ανθρώπινου παράγοντα (περιφραγμένοι και ελεγχόμενοι χώροι κτλ), εμφανίζουν αύξηση βιοποικιλότητας.

#2 Σχόλιο Από ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ/Λάζαρος Γεωργιάδης και Δημήτρης Μπούσμπουρας Στις 13 Φεβρουάριος, 2014 @ 11:40

5.3 Στους δύο στόχους να προστεθεί και ένας τρίτος: Ανάπτυξη πλαισίου για την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων για την εξομάλυνση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα υποδομών. Έχει πραγματοποιηθεί από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ ειδική μελέτη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον το 2008. (Τίτλος μελέτης: Αντισταθμιστικά μέτρα για το περιβάλλον από την κατασκευή και τη λειτουργία του εθνικού οδικού άξονα Ε65 – Διερεύνηση ένταξης έργων στο Γ’ και το Δ’ ΚΠΣ. Μέρος Α: Ανασκόπηση της διεθνούς εμπειρίας – θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή στην Ελλάδα.)

5.5.4 Αυτές οι δράσεις είναι αναγκαίες αλλά δεν πρέπει να βαρύνουν τις λίγες διαθέσιμες δαπάνες για την βιοποικιλότητα.

5.5.9 – 5.5.11 Αυτές οι δράσεις είναι αναγκαίες αλλά δεν πρέπει να βαρύνουν τις λίγες διαθέσιμες δαπάνες για την βιοποικιλότητα. Τα ιχθυαποθέματα με εμπορική αξία πρέπει να αντιμετωπίζονται παράλληλα αλλά εκτός του κόστους για την Στρατηγική της Βιοποικιλότητας στην οποία θα πρέπει να ενταχθούν κατά προτεραιότητα η καταγραφή και η αξιολόγηση των σπάνιων και προστατευόμενων ειδών ιχθυοπανίδας.

5.6 Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης αιολικών καθέτου άξονα και μικρού μεγέθους. Μπορεί να γίνει έρευνα στον τομέα για να εφαρμοστεί στις περιοχές NATURA και όχι να θεωρείται μονόδρομος η τοποθέτηση μεγάλων ανεμογεννητριών κατά στρέφουν ενδιαιτήματα και απειλούν είδη.

5.8.4 Γενικόλογος τίτλος που χωράει πολλά και μοιάζει με ευχή. Τα όποια μέτρα επιλεγούν δεν πρέπει να βαρύνουν τις λίγες διαθέσιμες δαπάνες για την βιοποικιλότητα.

#3 Σχόλιο Από WWF Ελλάς Στις 13 Φεβρουάριος, 2014 @ 21:20

– Σε διάφορες δράσεις (5.1.1, 5.6.1, 5.6.2) υπάρχει η πρόβλεψη να λαμβάνονται υπόψη «τα δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας». Ωστόσο, το Σχέδιο Δράσης δεν είναι σαφές ως προς τις δράσεις ή ενέργειες που απαιτούνται για να μπορέσει αυτό να επιτευχθεί. Συχνά απουσιάζουν βασικά δεδομένα, όμως υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί όπως είναι η ανεπαρκής κατανόηση καλών πρακτικών ή σαφών ορισμών (π.χ. για τη φέρουσα ικανότητα μια προστατευόμενης περιοχής ως προς τον τουρισμό (5.4) ή της οικολογικής παροχής ενός υδάτινου συστήματος ως προς την εγκατάσταση ενός μικρού υδροηλεκτρικού φράγματος (5.6)). Η αποσαφήνιση τέτοιων θεμάτων θα πρέπει να προβλέπεται από το Σχέδιο Δράσης και θα μπορέσει να συμβάλει τελικά στην καλύτερη ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στις διαφορετικές πολιτικές.

– Με δεδομένες τις αλλαγές στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση κατά πόσο πράγματι διασφαλίζεται η διατήρηση της βιοποικιλότητας, και να προβλεφθεί η σχετική προσαρμογή των προδιαγραφών εκπόνηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπληρωματικά με τη δράση που αφορά τις στρατηγικές εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (5.1.3).

Ειδικός στόχος 5.5
– Ως προς τη δράση 5.5.2, την οποία θεωρούμε άμεσης προτεραιότητας, σημειώνουμε ότι κατάλληλες διαχειριστικές πρακτικές όπως είναι η ανόρθωση δασών, και η αναγωγή πρεμνοφυών δασών σε σπερμοφυή, που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν ως ενδεικτικές στο Σχέδιο Δράσης, καθώς ενισχύουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στα δασικά οικοσυστήματα. Η ανάγκη για υλοποίηση τέτοιων πρακτικών στη βάση αναθεωρημένων σχέδιων διαχείρισης δασών εντείνεται ακόμα περισσότερο όταν αφορούν ζώνες Εθνικών Πάρκων, όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Σουφλίου-Λευκίμης.

– Η διατύπωση της δράσης 5.5.5 «Εφαρμογή μέτρων αειφορικής διαχείρισης δασών» να αναδιατυπωθεί ως «Εφαρμογή μέτρων αειφορικής διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων» ώστε να περιλαμβάνεται η διαχείριση και στα μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα (μεσογειακά πευκοδάση, μακία, φρύγανα), που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της βιοποικιλότητας της χώρας. Μέσα από τη διαχείρισης αυτή θα εξυπηρετηθούν πολλαπλοί σκοποί: προώθηση της διατήρηση της βιοποικιλότητας, περιορισμός των απειλών (πυρκαγιές, εκχερσώσεις κλπ), εφαρμογή αειφορικής απόληψης μη ξυλωδών δασικών προϊόντων και περιορισμός της απόληψης μη βιομηχανικής ξυλείας (καυσόξυλα, pellet) από τα παραγωγικά δάση της χώρας, τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν την αγορά με καλής ποιότητας τεχνική ξυλεία, εφόσον τα κάποια από τα παραγωγικά δάση μπουν σε διαδικασία αναγωγής σε σπερμοφυή (δρυοδάση, δάση οξιάς).

Επιπλέον δράση:
– Προώθηση πιστοποιημένων συστημάτων αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων

Ειδικός στόχος 5.6.5
– Ανεξάρτητα από τη σημασία της χαρτογράφησης ζωνών ευαισθησίας εντός των ΖΕΠ, μια τέτοια χαρτογράφηση δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις ΖΕΠ αλλά να αφορά και περιοχές εκτός ΖΕΠ, όπως είναι μεγάλο μέρος της Θράκης, που είναι εξαιρετικά σημαντικές για την προστατευόμενη ή/και απειλούμενη ορνιθοπανίδα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προβλέπεται και η δημιουργία ζωνών αποκλεισμού.