- Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - http://www.opengov.gr/minenv -

Άρθρο 12: Ενημέρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας (άρθρο 15 της Οδηγίας)

1. Προκειμένου να διευκολύνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ορθή και περιβαλλοντικά ασφαλής επεξεργασία των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, αναβάθμισης, επισκευής και ανακύκλωσης, οι παραγωγοί παρέχουν πληροφορίες, χωρίς χρέωση, σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την επεξεργασία για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται για πρώτη φορά στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε ένα έτος από τη διάθεση του ΗΗΕ στην αγορά. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν, στο μέτρο που αυτό απαιτείται από τις επιχειρήσεις/ μονάδες προετοιμασίας της επαναχρησιμοποίησης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανάκτησης, τα διάφορα συστατικά και υλικά του ΗΗΕ καθώς και τη θέση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων στον ΗΗΕ, προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. Οι παραγωγοί ΗΗΕ υποχρεούνται:
α) να θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη διάθεση των επιχειρήσεων/ μονάδων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ανάκτησης με τη μορφή εγχειριδίων ή με ηλεκτρονικά μέσα όπως CD-ROM και διαδικτυακές υπηρεσίες,
β) να ενημερώνουν τον ΕΟΑΝ, μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σχετικά με την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.

2. Για να καθίσταται δυνατός ο αδιαμφισβήτητος προσδιορισμός της ημερομηνίας διάθεσης του ΗΗΕ στην αγορά, οι παραγωγοί οφείλουν να θέτουν σήμα στη συσκευή που να προσδιορίζει ότι ο ΗΗΕ διατέθηκε στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005. Κατά προτίμηση εφαρμόζεται για το σκοπό αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 12: Ενημέρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας (άρθρο 15 της Οδηγίας)"

#1 Σχόλιο Από Κυρκίτσος Φίλιππος Στις 1 Απρίλιος, 2014 @ 19:32

Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στην ΚΥΑ, ώστε τα προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005 και που δεν μπορουν αναδρομικά να έχουν τέτοια σήμανση, να είναι υποχρεωμένα να έχουν τέτοια σήμανση μετά την ημερομηνία ισχύος της παρούσας ΚΥΑ. Θα πρέπει να υπάρχει μία κατάλληλη νομική διατύπωση γι’ αυτό το θέμα, γιατί θα δημιουργηθεί με αρκετά προϊόντα αδυναμία κάλυψης της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 12.

#2 Σχόλιο Από BIANATT ABEE Στις 3 Απρίλιος, 2014 @ 17:58

Παράγραφος 1: Πληροφορίες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία μπορούν να ζητηθούν και από τα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στα οποία μετέχουν οι παραγωγοί; Ποιές οι συνέπειες για τους παραγωγούς αν αρνηθούν ή αποφύγουν να παράσχουν τη ζητούμενη πληροφορία;