- Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - http://www.opengov.gr/minenv -

Άρθρο 10: Θέσπιση χρηματικής εγγύησης καλής λειτουργίας

1. Για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του ΣΕΔ και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, κάθε εγκεκριμένο ΣΕΔ που έχει συμπληρώσει τρία έτη λειτουργίας υποχρεούται να καταθέσει εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη συμπλήρωση του τρίτου έτους λειτουργίας του χρηματική εγγύηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή να προσκομίσει εγγυητική επιστολή υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ.. Η χρηματική εγγύηση καταπίπτει με απλή αίτηση του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν της σχετικής απόφασης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του. Επί της χρηματικής εγγυήσεως πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι καταπίπτει με αίτηση του Ε.Ο.ΑΝ. στην οποία επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΣΕΔ.

2. Το ύψος της χρηματικής εγγύησης καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ο.ΑΝ. και επανεξετάζεται κάθε τρία (3) έτη ανάλογα με το είδος του αποβλήτου, τις ποσότητες που είναι εγγεγραμμένες στο ΣΕΔ, το ύψος των προβλεπόμενων εισφορών καθώς και τις επιδόσεις του ΣΕΔ ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την επίτευξη των στόχων του. Το ύψος της χρηματικής εγγύησης καθορίζεται εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση του τρίτου έτους λειτουργίας τους.

3. Το ύψος της χρηματικής εγγύησης για τα ΣΕΔ που προβλέπουν την καταβολή χρηματικών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των ετήσιων χρηματικών του εισφορών του προηγούμενου έτους. Το ύψος της χρηματικής εγγύησης για τα ΣΕΔ που δεν προβλέπουν την καταβολή εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ των συνολικών ετήσιών του εσόδων του προηγούμενου έτους.

4. Σε περίπτωση αναθεώρησης ή τροποποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΕΔ, το ύψος της χρηματικής εγγύησης αναπροσαρμόζεται.

5. Η χρηματική εγγύηση καταπίπτει ολικώς ή εν μέρει προς όφελος του Ε.Ο.ΑΝ. με απόφαση του Δ.Σ. του, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή του.

6. Πριν τη λήψη της απόφασης για τη μερική ή ολική κατάπτωση της χρηματικής εγγύησης, ο Ε.Ο.ΑΝ. αποστέλλει έγγραφη προειδοποίηση στο ΣΕΔ. Η προειδοποίηση αναφέρει ρητά τις υποχρεώσεις που το ΣΕΔ δεν έχει τηρήσει, τα συγκεκριμένα μέτρα που καλείται να λάβει και τη χρονική προθεσμία λήψης τους, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερολογιακών ημερών. Ο Ε.Ο.ΑΝ. προβαίνει σε ακρόαση του ΣΕΔ εφόσον το ΣΕΔ διατυπώσει σχετικό αίτημα. Πριν την ακρόαση, το ΣΕΔ δικαιούται να αποστείλει εγγράφως υπερασπιστικό υπόμνημα. Η διατύπωση αιτήματος ακρόασης δεν αναστέλλει τη διαδικασία κατάπτωσης της χρηματικής εγγύησης.

7. Τα ποσά που περιέρχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από την κατάπτωση της χρηματικής εγγύησης χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του ΣΕΔ του οποίου η χρηματική εγγύηση κατέπεσε ολικώς ή εν μέρει.

8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής της χρηματικής εγγύησης από το ΣΕΔ, ο Ε.Ο.ΑΝ. επιβάλει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος Γ του άρθρου 20.

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τυχόν κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 20 του ν. 2939/2001 όπως ισχύει.

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από την 1/1/2016.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 10: Θέσπιση χρηματικής εγγύησης καλής λειτουργίας"

#1 Σχόλιο Από ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΓΕΝΑ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ) Στις 5 Δεκέμβριος, 2014 @ 15:31

-Στην παραγρ. 1 του άρθρου αυτού στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί, « … καθώς και σχετική έκθεση επιδόσεως προς το ΣΕΔ της αποφάσεως της παραγρ. 5 του ΕΟΑΝ».
-Στην παραγ. 3 στο πρώτο εδάφιο : ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ του συνόλου των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους. Να τροποποιηθεί και να ορισθεί μέχρι το 1/10 του συνόλου των χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους. Ειδικά η αρχική καταβολή της εγγύησης αν πραγματοποιηθεί στο αναφερόμενο ποσό ½ των χρηματικών εισφορών, θα πετάξει έξω από την αγορά, τα μικρά ΣΕΔ τα οποία δύσκολα θα ανταποκριθούν στις δαπάνες συλλογής και ανακύκλωσης με το υπόλοιπο ήμισυ των χρηματικών εισφορών. Αν δε, περιορισθεί η συλλογή και ανακύκλωση έστω και ένα έτος, δεν θα πραγματοποιηθεί ο στόχος, συνέχεια δε θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις για το ΣΕΔ αυτό.
-Να ορισθεί σταδιακή καταβολή της αρχικής εγγύησης μέσα στην τριετία (50% + 30% + 20%).
-Στην παραγρ. 5 να προστεθεί στο τέλος : «… και η απόφαση κοινοποιείται στο ΣΕΔ.
-Στην παράγρ. 6, στο 2ο εδάφιο, στίχος τέσσερα και 5 λέει «…. χρονική προθεσμία λήψης τους η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών». Όταν η μη τήρηση υποχρεώσεων του ΣΕΔ αφορά την μη κάλυψη του στόχου η προθεσμία για την αναπλήρωση της υποχρέωσης αυτής απαιτείται να είναι τουλάχιστον 1 έτος. Συνεπώς πρέπει να προστεθεί : «όταν η μη τήρηση υποχρεώσεων του ΣΕΔ, αφορά την μη κάλυψη του στόχου, η προθεσμία για την λήψη μέτρων εκπλήρωσης της υποχρέωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 μήνες και αφού έχει εξαντληθεί ή είναι αδύνατη η εφαρμογή του άρθρου 9 παραγ. 1 (μεταβίβαση ποσοτήτων από άλλο ΣΕΔ)».
-Στην παραγρ. 7 : να ορισθεί ποιός και πώς ελέγχει τα ποσά που περιέρχονται στον ΕΟΑΝ, αν χρησιμοποιούνται ή όχι για χρηματοδότηση των στόχων του ΣΕΔ του οποίου κατέπεσε η εγγύηση ;
-Γενικά,
ως προς την «εγγύηση» καλής λειτουργίας που θα καταθέτουν τα ΣΕΔ υπέρ του ΕΟΑΝ, επειδή το ποσό αυτό θα προέρχεται από τις χρηματικές εισφορές, οι οποίες ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις ότι προορίζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς εναλλακτικής διαχείρισης των Συστημάτων (συλλογή – ανακύκλωση) και για την απόδοση της εισφοράς 2% του ΕΟΑΝ, η δε χρησιμοποίηση των χρηματικών εισφορών για άλλους σκοπούς δεν είναι σύννομη και ούτε προβλέπεται, για την διασφάλιση του θεσμού της εγγύησης εφόσον τεθεί στον νόμο, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι χρηματικές εισφορές προορίζονται και για το σκοπό αυτό και αντίστοιχα να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο 17 του Ν. 2939/01 ως προς την παραγρ. 7 που προστέθηκε με τον Νόμο 3854/10 που προβλέπει την αποκλειστική διάθεση των χρηματικών εισφορών για τους σκοπούς της εναλλακτικής διαχείρισης και για την καταβολή της εισφοράς προς τον ΕΟΑΝ.
Να προστεθεί : «… και για τυχόν «εγγύηση καλής λειτουργίας» του ΣΕΔ».

#2 Σχόλιο Από ΣΥΔΕΣΥΣ – ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Στις 5 Δεκέμβριος, 2014 @ 15:31

Στο άρθρο 10 του σ/ν (Θέσπιση χρηματικής εγγύησης καλής λειτουργίας) με το μόνιμο πρόσχημα της επίτευξης των στόχων του ΣΕΔ επιδιώκεται να καθιερωθεί «χρηματική εγγύηση καλής λειτουργίας» το ύψος της οποία θα καθορίζεται από τον ΕΟΑΝ, κατόπιν εισηγήσεως του ΓΔ του και η οποία και θα καταπίπτει υπέρ του φυσικά με απλή αίτησή του και πάλι κατόπιν αποφάσεως του ΕΟΑΝ και προηγηθείσας εισηγήσεως του ΓΔ του. Προβλέπεται βέβαια τύποις για τα ΣΕΔ προ της καταπτώσεως, η διαδικασία-παρωδία της προηγούμενης κατ’ επίφαση «ακρόασής τους».

Δεν υφίστανται δικαιολογητικοί λόγοι καθιέρωσης της εν λόγω διάταξης, η οποία είναι πασιφανές πως θα αποτελεί κυριολεκτικά «βρόγχο στον λαιμό» των ΣΕΔ, τα οποία και μέσω αυτής της διάταξης θα καθίστανται κυριολεκτικά έρμαια του ΔΣ και κυρίως του ΓΔ του ΕΟΑΝ. Εντάσσεται και αυτή η απαράδεκτη διάταξη στον πλήρη έλεγχο και στην «νόμιμη εκταμίευση» των πόρων των ΣΕΔ, υπέρ της Πολιτείας δια του πλήρως ελεγχόμενου εξ αυτής ΕΟΑΝ.

Πρόταση :
Ζητούμε την απάλειψη του εν λόγω άρθρου

#3 Σχόλιο Από Γιώργος Μαυριάς (Ecoelastika AE) Στις 5 Δεκέμβριος, 2014 @ 16:18

Το μέτρο της χρηματικής εγγύησης για την καλή λειτουργία ενός ΣΕΔ είναι καταρχήν σωστό, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το ύψος της χρηματικής εγγύησης θα είναι σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μη παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του συστήματος. Τούτο διότι ουσιαστικά η έκδοση εγγυητικής επιστολής συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ισοδυναμεί με δέσμευση αντίστοιχου ποσού από την Τράπεζα. Χρηματική εγγύηση της τάξεως του 50% του ετήσιου τζίρου (όχι καν των κερδών) είναι προφανώς υπέρογκη και πρακτικώς ανεφάρμοστη. Με τέτοια χρηματική εγγύηση ο νόμος θα στερούσε από το ΣΕΔ τη δυνατότητα να διαχειριστεί σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και το σύνολο των κεφαλαίων του. Αλλωστε η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε αντίφαση με το άρθρο 11 περί μείωσης του ειδικού αποθεματικού στο 35% των ετήσιων εισφορών.

#4 Σχόλιο Από Νίκος Χατζηλαζάρου (Οικονομολόγος) Στις 7 Δεκέμβριος, 2014 @ 13:12

Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να διερευνηθεί εάν ο ΕΟΑΝ έχει σήμερα:
α) ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία ξεπερνούν τα 2.500.000 ευρώ (όπου τα 1.500.000 ευρώ είναι σε καταθέσεις προθεσμίας)
β) ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 1.000.000 ευρώ
γ) ετήσια επιχορήγηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ
δ) ετήσια έξοδα μισθοδοσίας 250.000 ευρώ
ε) ετήσιες δαπάνες (εκτός μισθοδοσίας) 200.000 ευρώ

Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Γεν.Επιθεωρητής Δημοσίας Διοικήσεως Αξιότιμος κύριος Λέανδρος Ρακιντζής (Αρεοπαγίτης ε.τ.) στο ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ για τον ΕΟΑΝ διαπίστωσε ότι «»σειρά αποφάσεων του ΔΣ του Οργανισμού (ενδεικτικά καταγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο Γ.4), που αφορουν θεματα λειτουργίας του Οργανισμού και έχουν οικονομικές συνέπειες, δεν συμβαδίζουν με τα ισχύοντα στον λοιπό δημόσιο τομεα, με την παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας και την ανάγκη περιστολής κάθε αναγκαίας δαπάνης από τους φορείς του Δημοσίου»».

Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι (με τα σημερινά δεδομένα των τραπεζών) για την έκδοση χρηματικής εγγύησης θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση αντίστοιχου ποσού μετρητών στην Τράπεζα.

Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εάν κριθεί ότι το ποσό των μετρητών που θα δεσμευτούν από τα ΣΕΔ στις Τράπεζες και άρα δεν θα χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση δεν θα επηρεάσει τους στόχους της ανακύκλωσης, τότε μήπως θα πρέπει είτε το ποσό αυτό να διατεθεί για την ανακούφιση των συμπολιτών μας που μαστίζονται από την κοινωνική και οικονομική κρίση είτε να οδηγήσει σε μείωση των χρηματικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στα ΣΕΔ, αλλά ουσιαστικά πληρώνονται από τους ίδιους τους καταναλωτές-πολίτες (και άρα πάλι θα ανακουφιστούν οι συμπολίτες μας) ;

Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να κριθεί και να αξιολογηθεί από τον Αξιότιμο κύριο Υπουργό, εάν η δυνατότητα λήψης απόφασης από τον ΕΟΑΝ (για κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής) οδηγεί σε άμεση οικονομική ενίσχυση-όφελος του ίδιου του ΕΟΑΝ (και όχι του Ελληνικού Δημοσίου), μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις του ΕΟΑΝ που θα ταυτίζονται με το δικό του συμφέρον και όχι με το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου, του περιβάλλοντος και των πολιτών ;

Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να κριθεί και να αξιολογηθεί από τον Αξιότιμο κύριο Υπουργό, για ποιο λόγο για μια απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ που είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης, θα πρέπει να υπάρχει -δεσμευτικά- εισήγηση του Γενικού Διευθυντή (άραγε του υφιστάμενου ή του επόμενου, αφού η θέση είναι σε προκήρυξη στο site του ΕΟΑΝ), που είναι κατώτερο Όργανο Διοίκησης από το ΔΣ ;

Σε αυτό το Άρθρο θα πρέπει να κριθεί και να αξιολογηθεί από τον Αξιότιμο κύριο Υπουργό, εάν η αύξηση της χρηματικής εισφοράς των ΣΕΔ προς τον ΕΟΑΝ κατά 50% (που ισούται με αύξηση των ετήσιων εσόδων του ΕΟΑΝ κατά περίπου 500.000 ευρώ), συνάδει με τη στοχοθεσία του Υπουργείου, το στόχο οικονομικής ανακούφισης των πολιτών, την παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας και την ανάγκη περιστολής κάθε αναγκαίας δαπάνης από τους φορείς του Δημοσίου, πόσο μάλλον όταν είναι ΝΠΙΔ, όπως ο ΕΟΑΝ.

#5 Σχόλιο Από ΑΝΑΒΕ ΑΕ Στις 8 Δεκέμβριος, 2014 @ 08:54

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να καθορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια και όχι κατά περίπτωση. Παράλληλα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον καθορισμό του ύψους της εγγυητικής το διαθέσιμο μετοχικό κεφάλαιο των ΣΕΔ και η υποχρέωση δέσμευσης εισφορών στην τράπεζα.
Δεν είναι επίσης ξεκάθαρος ο όρος υποχρεώσεις που δεν είναι ταυτόσημος με τον όρο «στόχοι διαχείρισης» και πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να καταπίπτει εγγυητική πχ. για τη μη αποστολή εγγράφων.
Σημειώνουμε ότι το κόστος της εγγυητικής θα βαρύνει επί πλέον τα τέλη διαχείρισης. Επισημαίνουμε επίσης ότι η απόδοση της εναλλακτικής διαχείρισης, η επίτευξη των στόχων και οι επιδόσεις των ΣΕΔ δεν αφορούν και δεν εξαρτώνται μόνο από τα ΣΕΔ αλλά και από την κάλυψη των υποχρεώσεων της πολιτείας (στην περίπτωση των ΑΕΚΚ δεν έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο).

#6 Σχόλιο Από Μ. ΜΠΑΛΤΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ RE-BATTERY A.E. Στις 8 Δεκέμβριος, 2014 @ 10:19

Άρθρο 10
Σχόλιο: Υιοθετώντας τις σκέψεις που αναφέρθηκαν στο Άρθ. 6, θεωρούμε ότι η θεσμοθέτηση Εγγυητικής Επιστολής από πόρους του ΣΕΔ, ουδεμία θετική συνεισφορά προκαλεί στην εξέλιξη της ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Επισημαίνουμε τη δομική αντίφαση, όπως και στα πρόστιμα, ότι καμία συνέπεια δεν δημιουργείται, σε ένα κακό και αποτυχημένο ΣΕΔ και στη διοίκηση που το διαχειρίζεται, όταν καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση όχι από ιδιωτικούς πόρους των διαχειριστών του αλλά από τη χρηματική εισφορά που αποτελεί κοινωνικό πόρο. Αυτό που βλάπτεται αποφασιστικά είναι η ανακύκλωση, καθώς οι πόροι που διατίθενται για αυτήν από τους πολίτες, εν τέλει να γίνονται πρόστιμα και εγγυητικές επιστολές ενώ οι πραγματικά υπεύθυνοι παραμένουν ανενόχλητοι.
Προτείνουμε την κατάργηση αυτού του άρθρου και στη θέση του τη θεσμοθέτηση ποινών και κυρώσεων σε όλους τους εμπλεκόμενους και στα ΣΕΔ, όπως υποδεικνύεται στις διατάξεις που εδώ καταγράφονται, κατά περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση και εάν ο νομοθέτης επιμείνει παρά τα ανωτέρω, το βάρος της χρηματικής εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να αφορά όλα τα ΣΕΔ και τα νεοεισερχόμενα για λόγους ίσης μεταχείρισης.

#7 Σχόλιο Από Αντώνης Δρίτσας Στις 8 Δεκέμβριος, 2014 @ 10:41

Στο παρόν άρθρο, επειδή αφορά πάλι κάποια πιθανή κύρωση από τον ΕΟΑΝ (η κτάπτωση της εγγύηση), θα πρέπει να αξιοποιηθεί το Πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή για τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, που αναρτήθηκε ( [1]) στις 21/11/2014, δηλαδή σε ημερομηνία μετά την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης.Είναι χρήσιμο να αξιοποιηθούν οι προτάσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για θέματα που αφορούν στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΟΑΝ, που σχετίζονται με τα θέματα του παρόντος άρθρου:1) Έκδοση κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού, ο οποίος θα διευκρινίζει λεπτομερώς και με σαφήνεια τις αρμοδιότητες ανάκλησης-αφαίρεσης της έγκρισης λειτουργίας ΣΕΔ
(η πρόταση αυτή αναγράφεται στην σελίδα 51 του Πορίσματος Ελέγχου).2) Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν.2939/2001 ώστε η ανάκληση της έγκρισης συστήματος, λόγω μη συμμόρφωσης με τους ειδικούς όρους που έθεσε ο Ε.Ο.ΑΝ. να αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από σχετική εισήγηση του ΕΟΑΝ. Πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι σαφής η διάκριση ότι η έκδοση, ανανέωση ή ανάκληση (λόγω διαφοροποίησης των στοιχείων του φακέλου αδειοδότησης και μόνον) της έγκρισης Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αποτελεί αρμοδιότητα του Ε.Ο.ΑΝ., ενώ η ανάκληση της έγκρισης για παραβατική συμπεριφορά αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργού ΠΕΚΑ.Άμεση έκδοση των προβλεπόμενων από το άρθρο 7 παρ. Γ (εδ. 2) του ν.2939/2001 Κανονισμών, στους οποίους να περιέχονται:
• Αντιστοίχιση παραβάσεων και επιβαλλομένων προστίμων και αρμοδιότητα οργάνων για την εισήγηση και τη επιβολή τους.
• Προϋποθέσεις και διαδικασία επιβολής ειδικών όρων, χρονοδιαγράμματα εφαρμογής τους και ποινολόγηση για μη εφαρμογή τους.
• Προϋποθέσεις, διαδικασία και αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων για παραβατική συμπεριφορά, μέχρι την ποινή της οριστικής ανάκλησης της έγκρισης του συστήματος.
• Προϋποθέσεις, διαδικασία και αρμοδιότητα ανανέωσης της έγκρισης Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.
(η πρόταση αυτή αναγράφεται στις σελίδα 52 και 53 του Πορίσματος Ελέγχου).

#8 Σχόλιο Από Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στις 8 Δεκέμβριος, 2014 @ 11:20

Άρθρο 10
Θέσπιση χρηματικής εγγύησης καλής λειτουργίας

Ως μέτρο, η θέσπιση χρηματικής εγγύησης θεωρείται θετική. Οι παρατηρήσεις μας είναι οι ακόλουθες:
α) Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται μεν από τον ΕΟΑΝ, όμως στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι μπορεί να φτάσει έως και το 50% των συνολικών ετήσιων εσόδων ή των συνολικών ετήσιων χρηματικών εισφορών του ΣΕΔ του προηγούμενου έτους. Επειδή η χρηματική εγγύηση σημαίνει δέσμευση του συγκεκριμένου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσοστό 50% είναι πάρα πολύ υψηλό, που μπορεί να είναι εκτός των ορίων βιωσιμότητας των ΣΕΔ.
β) Στην παρ. 8 ορίζεται, ότι περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής της χρηματικής εγγύησης από το ΣΕΔ, ο ΕΟΑΝ επιβάλλει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του. Παρότι φαίνεται εύλογο, αυτό μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες συνέπειες στη περίπτωση ρευμάτων που υπάρχει μόνο ένα ΣΕΔ (π.χ. Λιπαντικά – Έλαια) ή που υπάρχει ένα ΣΕΔ με κυρίαρχη θέση. Γι αυτό προτείνεται πριν την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του ΣΕΔ να υπάρχει μεταβατικό διάστημα προειδοποίησης κ.λπ.. Για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων ενδεχομένως μπορεί σε περίπτωση μη προσκόμισης της χρηματικής εγγύησης να δοθούν εναλλακτικές λύσεις όπως π.χ. δυνατότητα δέσμευσης συγκεκριμένου ποσού καταθέσεων από το αρμόδιο Υπουργείο κατόπιν ενεργειών του ΕΟΑΝ, κ.ά..