- Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - http://www.opengov.gr/minenv -

Άρθρο 05 – Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς

Κατά την εκπόνηση του Σ.Δ. αρχικά θα συντάσσεται προσχέδιο το οποίο θα περιέχει την πληροφορία των άρθρων 2 και 3 της παρούσας Απόφασης. Κατόπιν, θα οργανώνονται συναντήσεις εργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς όπως αυτοί προσδιορίστηκαν στην ενότητα 3.3 του άρθρου 3 της παρούσης, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων διευθύνσεων του Υ.ΠΕ.Ν., σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, όπου θα συζητούνται τα προτεινόμενα μέτρα για την προστασία και διατήρηση κάθε είδους/τύπου οικοτόπου, η εφικτότητά τους, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Τα προσχέδια θα αναδιαμορφώνονται, ενσωματώνοντας όσες αλλαγές κριθούν απαραίτητες, βάσει των αποτελεσμάτων των συναντήσεων εργασίας. Τη διαβούλευση με τις Δημόσιες Αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό θα διεξάγει η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.