Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας

1.      Για την πρόσβαση σε επαγγέλματα και την άσκησή τους ισχύει η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας.

2.      Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων επιβάλλεται να ερμηνεύονται σε αρμονία προς την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Διατάξεις που προβλέπουν περιορισμούς στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων είναι στενώς ερμηνευτέες.

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 00:25 | Μαρία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Είμαι και εγώ φαρμακοποιός χωρίς φαρμακείο και επειδή πολλά έχουν ακουστεί για τους «βολεμένους» παλιούς φαρμακοποιούς και την «κλίκα» τους αποφάσισα να μιλήσω στους ομοίους μου. Ποτέ κανείς δεν μου έταξε έτοιμη δουλειά όταν μπήκα στη σχολή. Ποτέ κανείς δεν μου είπε οτι μαζί με το πτυχίο θα πάρω κι ένα μαγαζί κάτω από το σπίτι μου. Όπως όλοι οι νέοι πτυχιούχοι έτσι κι εγώ καλούμαι να πάρω αποφάσεις για το μέλλον μου. Και επιλογές υπάρχουν. Οι κλινικές ζητούν φαρμακοποιούς, οι φαρμακευτικές εταιρείες το ίδιο, αρκετά φαρμακεία ψάχνουν υπαλλήλους και για τους συναδέλφους που τόσο πολύ ονειρεύονται να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο ανοίγοντας δικό τους φαρμακείο η επαρχία τους περιμένει. Και τους έχει ανάγκη. Κανείς δε βγήκε από τη σχολή του έχοντας την απαίτηση να βρει έτοιμη δουλειά. Αν ήταν έτσι όλοι οι αρχιτέκτονες θα είχαν δικά τους γραφεία, όλοι οι μαθηματικοί θα ήταν καθηγητές, όλοι οι δημοσιογράφοι θα είχαν τη δική τους εφημερίδα και δεν θα υπήρχε πουθενά κανένας υπάλληλος, μόνο επιχειρηματίες. Αλλά δεν είναι έτσι. Οι φαρμακοποιοί είναι οι μόνοι επαγγελματίες με την απαίτηση το πτυχίο τους να σημαίνει αυτόματα και το άνοιγμα δικής τους επιχείρησης. Είναι παράλογο να καταδικάζετε τους γεωγραφικούς και πληθυσμιακούς περιορισμούς τη στιγμή που οποιοσδήποτε σκεπτόμενος άνθρωπος βλέπει οτι είναι απαραίτητοι για την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων και κατά συνέπεια την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Και αν είναι τόσο σημαντικό να ανοίξετε μαγαζί στο κέντρο της πόλης σας κανείς δεν σας εμποδίζει να το κάνετε. Γιατί αν το μόνο που σας λείπει είναι η άδεια ιδρύσεως και έχετε το κεφάλαιο να ανοίξετε μια επιχείρηση τότε σίγουρα έχετε το κεφάλαιο να αγοράσετε μια επιχείρηση (και όχι άδεια, αυτή δεν πωλείται και το γνωρίζετε πολύ καλά) στην περιοχή που θέλετε. Είναι τουλάχιστον ουτοπικό να περιμένετε να φυτρώσει ένα μαγαζί με το όνομά σας μόνο και μόνο επειδή πήρατε ένα πτυχίο και είναι ντροπή να θεωρείτε δεδομένα αυτά που ό λ ο ι οι άλλοι πτυχιούχοι παλεύουν να αποκτήσουν. Δεν άκουσα ποτέ κανένα λογιστή να παραπονιέται οτι καταπατείται το δικαίωμά της επαγγελματικής ελευθερίας επειδή δουλεύει υπάλληλος σε εταιρεία αντί να έχει το δικό του λογιστικό γραφείο. Δε λέω πως οι παλιοί φαρμακοποιοί είναι άγιοι. Κι εγώ τους τα’χω μαζεμένα. Αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν οτι μου στερεί το δικαίωμα να ασκήσω το επάγγελμά μου. Γιατί εγώ τελείωσα τη σχολή μου με σκοπό να γίνω φαρμακοποιός, όχι έμπορος.

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 00:59 | ΛΕΝΑ Ζ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  9 Νοεμβρίου 2005
  ΣτΕ (Ολομέλεια) 3665/2005. Επάγγελμα φαρμακοποιού.

  του Πάνου Καπώνη

  H πρόσφατη απόφαση 3665/2005 της Ολομελείας του ΣτΕ, οδηγεί, μετά την κατάργηση της διατάξεως του άρθρου 2 ν. 1963/91 για την ίδρυση φαρμακείων με πληθυσμιακά κριτήρια, στην «απελευθέρωση» του συστήματος αδειοδότησης για τη λειτουργία φαρμακείων, αφού κρίνει ότι τα νομοθετικά κριτήρια που έχουν τεθεί την τελευταία 15ετία για την πρόσβαση στο επάγγελμα του φαρμακοποιού παραβιάζουν τις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την προσωπική, οικονομική και επαγγελματική ελευθερία.

  «H θέσπιση πληθυσμιακών κριτηρίων τονίζει το ΣτE για τη χορήγηση άδειας φαρμακείου, δηλαδή για την πρόσβαση στο επάγγελμα του φαρμακοποιού, που αποσκοπεί (κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου 1963/91) στην εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων και περαιτέρω στην προστασία της δημόσιας υγείας, δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα»

  Επί της βάσεως αυτής, θεμελιώνεται το δικαίωμα ίδρυσης φαρμακείου από τους «νέους» φαρμακοποιούς οι οποίοι έλαβαν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μετά την 1-1-1997, αφού ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία, που θα επιτρέψει στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να τους χορηγήσει την άδεια αυτή, δίχως περεταίρω γεωγραφικούς ή πληθυσμιακούς περιορισμούς στην επιλεγμένη τοποθεσία του φαρμακείου τους. Η απόφαση αυτή ισχύει έναντι πάντων και η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υποχρεούται σύμφωνα με το Σϋνταγμα και τις σχετικές διατάξεις του Διοικητικού Δικαίου να συμμορφωθεί με αυτή.

  Συγκεκριμένα, η χορήγηση της άδειας αυτής επιβάλλεται από τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος (άρθρα 5, 95 παρ. 5, 100 παρ. 4 και 102 παρ. 2 ) σύμφωνα με τις οποίες η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, αφού η διάταξη του άρθρου 2 Ν. 1963/91 κηρύχθηκε αντισυνταγματική και ανίσχυρη, και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το Σύνταγμα, έχουν διοικητική αυτοτέλεια και αυτονομία. Οι διατάξεις αυτές του Συντάγματος, χωρίς να επιρρεάζονται από ερμηνείες ή παλιές αποφάσεις του ΣτΕ, που εκδόθηκαν πριν την ισχύ των νεώτερων νόμων ή υπό το καθεστώς των προηγουμένων Συνταγμάτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων .: α) 1 του Ν. 1963/1991, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 Ν. 2716/1999 και του άρθρου 3 Ν. 1963/91, της διατάξεως του άρθρου 2 του ιδίου νόμου κηρυχθείσας ανίσχυρης από την 4η Νοεμβρίου 2005. β) 196, 197 & 198 του Ν. 2717/1999 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και τις συνέπειες μη εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες είναι ποινικές και αστικές και μπορούν να θεμελιώσουν και δικαίωμα αποζημίωσης του ενδιαφερομένου. γ) 1 έως και 6 (Κεφάλαιο Α΄) του Ν. 3068/2002 που ρυθμίζει τα της συμμορφώσεως της Διοικήσεως προς τις δικαστικές αποφάσεις, παρέχουν το ισχύον νομικό πλαίσιο στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ώστε να χορηγούν άδειες ιδρύσεως σε νέα φαρμακεία. Θέμα τίθεται όμως και στο τυπικό μέρος της προδικασίας εκδόσεως της άδειας αυτής, αφού ο νόμος προβλέπει «τη γνώμη» του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου. Η έγγραφη απάντηση του συλλόγου (είναι αδιάφορο εάν είναι θετική, αρνητική ή ουδέτερη), αποτελεί τυπικό στοιχείο αλλά δεν επιρρεάζει την απόφαση ίδρυσης, που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του οικείου Νομάρχη.

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 00:13 | Σ.Λ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  7 Δεκεμβρίου 2005
  Στε ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 3665/2005.Επάγγελμα φαρμακοποιού. Ολόκληρη η Απόφαση του ΣτΕ

  H πρόσφατη απόφαση 3665/2005 της Ολομελείας του ΣτΕ, οδηγεί, μετά την κατάργηση της διατάξεως του άρθρου 2 ν. 1963/91 για την ίδρυση φαρμακείων με πληθυσμιακά κριτήρια, στην «απελευθέρωση» του συστήματος αδειοδότησης για τη λειτουργία φαρμακείων, αφού κρίνει ότι τα νομοθετικά κριτήρια που έχουν τεθεί την τελευταία 15ετία για την πρόσβαση στο επάγγελμα του φαρμακοποιού παραβιάζουν τις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την προσωπική, οικονομική και επαγγελματική ελευθερία.

  «H θέσπιση πληθυσμιακών κριτηρίων τονίζει το ΣτE για τη χορήγηση άδειας φαρμακείου, δηλαδή για την πρόσβαση στο επάγγελμα του φαρμακοποιού, που αποσκοπεί (κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου 1963/91) στην εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων και περαιτέρω στην προστασία της δημόσιας υγείας, δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα».

  Επί της βάσεως αυτής, θεμελιώνεται το δικαίωμα ίδρυσης φαρμακείου από τους «νέους» φαρμακοποιούς οι οποίοι έλαβαν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μετά την 1-1-1997, αφού ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία, που θα επιτρέψει στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να τους χορηγήσει την άδεια αυτή, δίχως περεταίρω γεωγραφικούς ή πληθυσμιακούς περιορισμούς στην επιλεγμένη τοποθεσία του φαρμακείου τους. Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα και τους διοικητικούς νόμους η απόφαση αυτή ισχύει έναντι παντός και η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υποχρεούται να συμμορφωθεί με την Απόφαση 3665/2005

  ################################

  Δημοσιεύουμε ολόκληρη την απόφαση 3665/2005 της Ολομέλειας του ΣτΕ

  Αριθμός 3665/2005

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 17 Σεπτεμβρίου 2004 με την εξής σύνθεση : Χ. Γεραρής Πρόεδρος…….

  (Εισηγήτρια Ε. Δανδουλάκη Σύμβουλος…….)

  Δικηγόροι : Δ. Πανταρώτας, Χ. Χρυσανθάκη, Ι. Καχριμάνης, Α. Μπάνος πάρεδρος ΝΣΚ

  Για να δικάσει την από 15 Ιουλίου 1998 αίτηση της Α.Τ. φαρμακοποιού, κατοίκου Αθηνών…..κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς, η οποία δεν παρέστει και κατά του παρεμβαίνοντος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που εδρεύει στην Αθήνα…. Στη δίκη παρέστει ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας….

  Η πιο πάνω αίτηση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 2110/2003 παραπεμπτικής αποφάσεως του Δ΄Τμήματος του ΣτΕ, προκειμένου να επιλύσει η Ολομέλεια το ζήτημα που αναφέρεται στην απόφαση.

  Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθεί η 9290/11-5-1998 πράξη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγείας και Δημοσίας Υγιεινής της Νομαρχίας Αθηνών, καθώς και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

  ……………………..

  Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα. Σκέφθηκε κατά το Νόμο

  1. Επειδή …..

  2. Επειδή η αιτούσα φαρμακοποιός, που έλαβε πανεπιστημιακό πτυχίο φαρμακοποιού τον Ιούλιο του 1997, με την από 9-4-98 αίτηση της προς την….της Νομαρχίας Αθηνών, ζήτησε να της χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως φαρμακείου στα όρια του Νομαρχιακού Διαμερίσματος της Αθήνας. Το αίτημα αυτό της αιτούσας απερρίφθη …. για τον λόγο ότι δεν πληρούται η κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 1963/1991 πληθυσμιακή προϋπόθεση, δεδομένου ότι χορήγηση της ζητηθείσης αδείας συνεπάγεται υπέρβαση της καθορισμένης αναλογίας μεταξύ πληθυσμού και αριθμού φαρμακείων στην πόλη της Αθήνας….

  3. Επειδή στη δίκη παρεμβαίνει παραδεκτώς, προς διατήρηση της ισχύος της προσβαλλομένης πράξεως, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο οποίος εκ του νόμου (άρθ. 51 και 52 ν. 3601/28) έχει την μέριμνα για την πιστή εφαρμογή της φαρμακευτικής νομοθεσίας

  4. Επειδή ο ν. 5607/32 ….όριζε ότι η άδεια ιδρύσεως φαρμακείου χορηγείται σε φαρμακοποιούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα… Ακολούθησε ο α.ν. 751/37…ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στις πληθυσμιακές αναλογίες που λαμβάνονται υπ΄ όψη για την ίδρυση φαρμακείων. Μεταγενεστέρως ο α.ν. 517/1968… προέβη στην «απελευθέρωση» του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, με την κατάργηση όλων των περιορισμών για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείων και με την επιφύλαξη μόνο της συνδρομής προϋποθέσεων που αφορούσαν στο πρόσωπο του ζητούντος τη χορήγηση της αδείας αυτής. Επακολούθησε ο νόμος 328/76, ο οποίος δεν έθεσε για την ίδρυση φαρμακείου πληθυσμιακά κριτήρια, αλλά καθόρισε για τα ιδρυόμενα φαρμακεία ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ αυτών και των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων. Οι αποστάσεις αυτές τροποποιήθηκαν στη συνέχεια με τον ν. 928/79. Τέλος στο άρθρο 1 του ν. 1963/91… ορίζεται ότι : …… Στη μακροσκελή εισηγητική έκθεση του νόμου παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των λειτουργούντων φαρμακείων και την αναλογία προς τους κατοίκους της Χώρας, η οποία κατά το έτος 1960 ήταν ένα φαρμακείο ανά 6.105 κατοίκους και για το έτος 1990 ανήλθε σε ένα φαρμακείο ανά 1.388 κατοίκους, επισημαίνεται η ιδιοτυπία του φαρμακείου, που συνδυάζει εμπορική, επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα και διαπιστώνεται η ανάγκη να θεσπισθούν πληθυσμιακά κριτήρια για την εξασφάλιση λειτουργικής και οικονομικής βιιωσιμότητας του φαρμακείου και κατ΄ επέκταση για την αποτροπή κινδύνων της δημόσιας υγείας.

  5. Επειδή με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος κατοχυρώνεται η προσωπική και οινομική ελευθερία ως ατομικό δικαίωμα. Ειδικότερη εκδήλωση αυτής της ελευθερίας αποτελεί η επαγγελματική ελευθερία, δηλαδή η ελευθερία επιλογής και σκήσεως ορισμένου επαγγέλματος, ως αναγκαίου στοιχείου της προσωπικότητας του ατόμου. Στην ελευθερία αυτή μπορεί ο νόμος να επιβάλει περιορισμούς, αναφερόμενους στην άσκηση ή και την επιλογή ορισμένου επαγγέλματος. Οι τασσσόμενοι όμως από το νόμο όροι και προϋποθέσεις επιλογής και ασκήσεως του επαγγέλματος είναι συνταγματικώς επιτρεπτοί, εφόσον ορίζονται γενικώς κατά τρόπο αντικειμενικό και δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τελούν σε συνάφεια προς το αντικείμενο και τον χαρακτήρα της ρυθμιζόμενης επαγγελματικης δραστηριότητος. Η νομοθετική ρύθμιση που περιορίζει την ελευθερία αυτή, δεν μπορεί να έχει ως μοναδικό σκοπό την προστασία του οικονομικού συμφέροντος των ήδη ασκούντων συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα προς βλάβη εκείνων που ενδιαφέρονται να επιλέξουν ορισμένο επάγγελμα. Εξάλλου σύμφωνα με τη συνταγματικήα ρχή της αναλογικότητας, οι επιβαλλόμενοι από το νόμο περιορισμοί πρέπει να είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νομοθέτη σκοπού δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογοι σε σχέση προς αυτόν. Ειδικότερα, όταν ο θεσπιζόμενος περιορισμός αφορά, όχι απλώς την άσκηση, αλλά την πρόσβαση στο επάγγελμα προσώπων που συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα, η αρχή της αναλογικότητας επιβάλλει να είναι εμφανής και σαφώς διαγνώσιμη η αναγκαιότητα επιβολής ενός τέτοιου εξαιρετικού περιορισμού για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από το νόμο σκοπού.

  Ενόψει των ανωτέρω, η θέσπιση με τον νόμο 1963/1991 πληθυσμιακών κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας φαρμακείου, που αποσκοπεί, κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου, στην εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων και περαιτέρω στην προστασία της δημόσιας υγείας, δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα.

  ………………………………………

  5. Επειδή ενόψει τς γνώμης που επικράτησε, η διάταξη του άρθρου 2 του ν. 1963/91 κρίνεται ανίσχυρη ως αντισυνταγματική

  Κατά συνέπεια η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία απέρριψε το αίτημα της αιτούσης, στηριζόμενη στη διάταξη αυτή πρέπει να ακυρωθεί για τον λόγο αυτόν, ο οποίος βασίμως προβάλλεται και να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση. Αντιστοίχως πρέπει να απορριφθεί η ασκηθείσα από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο παρέμβαση.

  …………………………….

  Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 17 Δεκεμβρίου 2004.

  Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

  Χρ. Γεραρής Μ. Καλαντζής

  και η απόφαση δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 4 Νοεμβρίου 2005

  Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

  Γ. Παναγιωτόπουλος Μ. Καλαντζής

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 00:26 | ελενη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είναι πραγματικά λυπηρό να διαπιστώνεις πόσοι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και επι της ουσίας μαίνονται εναντίον συνανθρώπων τους που ζουν και παλεύουν καθημερινά όχι για «να πλουτίσουν» αλλά για να επιβιώσουν,αντί να κατανοήσουν ποιοι μας έφεραν σε αυτή τη θέση και για ποιό λόγο.Ακόμα κι αν «ανοίξει» το φαρμακευτικό επάγγελμα αγαπητοί κύριοι,θα διαπιστώσετε (με έκπληξη απο ο,τι αντιλαμβάνομαι) τί σημαίνει να κάνει ενα φαρμακείο τζίρο 50 ευρώ τη μέρα ενω χρωστάει τα μαλλιά της κεφαλής του σε αποθήκες και προμηθευτές,σε ενοίκιο και λογαριασμούς συντήρησης της επιχείρησης.Και μάλλον θα βρεθείτε μπροστά στην ίδια έκπληξη να προσπαθείτε να εκτελείτε συνταγές πελατών σας και να διαπιστώνετε οτι τα φάρμακα που σας ζητούν δεν υπάρχουν πουθενά..γι’αυτό και θα πρέπει να αποτελείτε εναν ζωντανό καθημερινό κυματοθραύστη θυμού για τη σαπίλα του συστήματος υγείας μια που σε εσας θα τα πουν αφού δε μπορούν να τα πουν ούτε στο γιατρό ούτε στα νοσοκομεία.Βλέπετε αυτούς τους έχουν ανάγκη,ενω εσείς θα είστε αναλώσιμοι γιατί πάντα θα υπάρχει το πιο πάνω φαρμακείο να ψωνίσουν,κάτι που δε θα σας αφήνουν να ξεχνάτε ποτέ..
  Τώρα θα μου πείτε απο το να είναι κανείς άνεργος,καλύτερα να περνά και χειρότερα απο όσα λέω ή μπορεί να σκέφτεστε οτι σε εσάς δε θα συμβούν τέτοια πράγματα,εσείς θα τα πετύχετε όλα καλύτερα,θα κάνετε υψηλότερους τζίρους,θα βρεθείτε σε καλύτερες γειτονιές..το εύχομαι..μην ξεχνάτε όμως,ποτέ δεν ξέρεις!δεν είμαστε όλοι καρχαρίες!
  και ας μην πέφτουμε στην παγίδα της αντίληψης «το γρασίδι του γείτονα είναι πάντοτε πιο πράσινο απο το δικό μας»¨γιατί δεν ειναι..τουλάχιστον όχι πάντα
  Ευχαριστώ

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 00:57 | Στέφανος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αγαπητέ Κύριε Δημήτρη Καρακατσιώτη δυστυχώς ένας φανταστικός κόσμος θα μείνει φανταστικός ( όσο αφορά την σχέση Κράτους-Πολίτη ) και η έλλειψη παιδείας και η ημιμάθεια πολλές φορές προσβάλει και εκθέτει.
  Μπορούμε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και πιο προσγειωμένοι στις απόψεις μας όταν αυτές αφορούν ζωές άλλων. Το συγκεκριμένο Βήμα δεν είναι εκπαιδευτικό είναι αυστηρά συμβουλευτικό.Και κατά την δική μου άποψη αποτελεί ένα είδος βιτρίνας ..αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.

  Η σύγκριση του Επιστήμονα Φαρμακοποιού με έναν Τυροκόμο και έναν Κρεοπώλη σε οποιαδήποτε Βάση δεν αποτελεί επιχείρημα αλλά μειονέκτημα σε οποιοδήποτε λόγο.

  Σας παραπέμπω να διαβάσετε δηλώσεις του κυρίου Μόσχελου για τα Φαρμακεία είναι παντού στο διαδίκτυο,του Κυρίου Τιμοσίδη,του κυρίου Λοβέρδου. Ας ξεκαθαρίσουν αυτοί οι κύριοι τελικά πόσα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ θέλουν στην χώρα. Γιατί εδώ κάποιοι νομίζουν πως οι Φαρμακοποιοί εμποδίζουν και κλείνουν το επάγγελμα.

  ΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ τελικά ΠΟΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΕΛΟΥΝ στην Ελλάδα και μετά ελάτε να μου πείτε ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

  2000 νέα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ανοίξαν τα 3 τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα ο κύριος Λοβέρδος μιλά στον ΣΚΑΙ για 590 φαρμακεία που άνοιξαν το 2009 και του δημιούργησαν ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ! Αυτά για ορισμένους που περιμένουν να ανοίξουν Φαρμακείο. Νομίζοντας πως η ουσία της φασαρίας είναι να ανοίξει σύμφωνα με τα συντεχνιακά τους συμφέροντα το επάγγελμα του φαρμακοποιού.Η ουσία είναι ότι το ΠΕΛΑΤΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ έχει βρεί άλλες ΜΟΡΦΕΣ και διεξόδους στην χώρα μας.

  Ας συμφωνήσουμε ΟΛΟΙ να ισχύει ότι και στην ΕΥΡΏΠΗ.Ας πάρουμε Νομοθετήματα που αφορούν Φαρμακοποιούς στα άλλα Κράτη και ας εφαρμοστούν εδώ. …ΟΧΙ …. εδώ οι κύριοι θα ανοίξουν το επάγγελμα , εδώ οι κύριοι εξυπηρετούν τον πολίτη και όλα γίνονται για τον πολίτη . Οι ΚΥΡΙΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΌ ΜΕΣΑΊΩΝΑ

  ΑΥΤΑ ΘΕΛΟΥΝ !! Μέλημά τους πόσα χωρά η τσέπη τους . Αν σκεφτόντουσαν τον συνταξιούχο δεν θα του κόβανε την σύνταξη το δώρο δεν θα εξαθλίωναν χιλιάδες κόσμο.

  Όσοι έχουν ταξιδέψει έξω ιδίως Φαρμακοποιοί ξέρουν πως είναι τα ξένα Φαρμακεία. Πιο είναι το ωράριο και αν μπορεί να βγει φάρμακο από το φαρμακείο χωρίς συνταγή. Και ότι τα ταμεία πληρώνουν ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ τι να συγκρίνουμε τώρα !!

  Αλλά επειδή η ταμπακιέρα είναι αλλού και όχι στο άνοιγμα του επαγγέλματος.

  Εδώ στην Ελλάδα από στρέβλωση σε στρέβλωση. ΑΝΑΡΩΤΗΘΉΚΑΤΕ ποτέ φίλοι ( να κάτι απλό) ΟΎΤΕ ΑΣΠΙΡΊΝΗ δεν υπάρχει στα Φαρμακεία τελευταία ΦΤΑΊΕΙ ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ και εδώ ??

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 00:37 | ΚΩΣΤΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΧΩ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΑΛΛΟΙ.
  ΕΧΩ ΑΠΟΦΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
  ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΔΗΓΟ.
  ΑΝ ΟΜΩΣ ΕΧΩ ΠΤΥΧΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΤΕ ΚΕΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ!!
  ΚΡΙΜΑ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΣΟ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ.
  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΗΔΗ ΠΟΛΛΟΙ, ΔΕΝ ΧΩΡΑΜΕ ΑΛΛΟΙ. ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ.
  ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΜΑΤΑ.
  ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ, ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.
  ΟΛΑ ΨΕΥΔΗ!
  ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΜΕΝΟ? ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΠΛΑΦΟΝ? ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΦΗΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ ΘΑ ΟΦΕΛΗΘΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ?
  SUPER MARKETS, ΦΤΗΝΑ ΑΓΑΘΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ?
  ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΕΚΛΙΠΑΡΕΙΤΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΡΤΕΛ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ-ΣΥΜΦΩΝΙΣΕΣ ΚΥΡΙΩΝ- ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ?
  ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ ΕΛΛΛΕΙΜΑ, ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟ ΑΕΠ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ.
  ΙΣΩΣ Η ΜΟΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ,ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΙΚΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΣΩΣ ΕΤΣΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΟΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ.
  ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 00:16 | Αντρεας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιοτιμε κυριε Υπουργε,

  ειναι κριμα νεοι,καταρτισμενοι επιστημονες γεματοι ονειρα κ φιλοδοξιες, να ξεκινανε την επαγγελματικη τους σταδιοδρομια ειτε υπο το βαρος δυσβασταχτων δανειων ειτε υπο τον «φοβο» μιας δεδομενα στασιμης επαγγελματικης καριερας…
  ειναι κριμα στον τοσο σημαντικο χωρο της υγειας που εμεις υπηρετουμε, να δημιουργουνται αντιπαλοτητες μεταξυ των ιδιων των λειτουργων της,που ειναι χωρισμενοι σε δυο μετωπα,τους «παλιους» και τους «καινουριους»…
  ειναι κριμα να προστατευεται νομοθετικα ενα συστημα ανθρωπων με πεπαλαιωμενες αντιληψεις και με μονο σκοπο το «κερδος»,την στιγμη που δεκαδες νεοι συναδελφοι κυριολεκτικα παρακαλουν να τους δωθει απλα η ευκαιρια να εξελιξουν και να προωθησουν τον κλαδο τους…
  ειναι κριμα στην δημοκρατικη Ελλαδα μας του 21ου αιωνα να μην υπρχουν εκεινα τα αξιοκρατικα κριτηρια που ξεχωριζουν τους «καλους» απο τους «κακους»…
  ειναι κριμα την στιγμη που το μηνυμα του Προεδρου μας ειναι «μαζι με τους νεους»,εκεινοι να ευνουχιζονται…

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 00:13 | ΧΜ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το παρακάτω απόσπασμα αφιερώνεται σε όλους τους «λύκους με προβιά», από έναν συγγενή ενός άνεργου νέου με ένα μικρό κομπόδεμα στην άκρη, το οποίο δεν θέλει να χρησιμοποιήσει για να πληρώσει «εφάπαξ, άδεια, αέρα, εμπειρία, τεχνογνωσία, αμοιβαία ανταλλαγή, πελατεία» ή όπως αλλιώς θέλουνε να ονομάζουνε κάποιοι την αλλαγή «ιδιοκτησίας» ενός ταξί, φαρμακείου, συμβολαιογραφείου, φορτηγού κλπ., επικαλούμενοι (όπου τους βολεύει) ευρωπαϊκές αποφάσεις και νόμους και διατάξεις και χίλια δυό.
  Αφιερώνεται επίσης, σε όσους «λύκους με προβιά», επιβουλεύονται το βιός του μέσου έλληνα βιοπαλαιστή,βιοτέχνη, μικροεπιχειρηματία και εργαζόμενου.
  Για να ανοίξει ένα επάγγελμα, πρέπει να υπάρχει διαβούλευση μόνο με όσους μεμονωμένα θίγονταν και θίγονται από το κλείσιμό του και με κανέναν άλλο. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.

  Και ο νοών νοείτω…

  Δυστυχώς στέρεψα από προτάσεις και παραπομπές και βιβλιογραφία κλπ. για να υποδείξω πως να κάνουν κάποιοι σωστά τη δουλειά τους.

  Ελπίζω ο κ. Οζ να με συγχωρέσει που χρησιμοποιώ τα λόγια του για να αντιμετωπίσω τις ελληνικές μικρότητες, αλλά είναι τα μόνα που αποτυπώνουν επακριβώς την κατάντια μας.

  “Άμος Οζ: Ο φανατικός ξέρει όλες τις απαντήσεις

  Ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από τη συνέντευξη του Άμος Οζ στο The Athens Review of books, τχ. 14, Ιανουάριος 2011
  Φανατικοί υπάρχουν παντού. Νομίζω πως το πρόβλημα του 20ου και του 21ου αιώνα είναι το πρόβλημα του φανατισμού. Όχι ο πόλεμος ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, όπως είπε ο Χάντιγκτον. Όχι ο πόλεμος των πολιτισμών, αλλά το πρόβλημα ανάμεσα στους φανατικούς και τους άλλους. Φανατικοί υπάρχουν παντού. Υπάρχουν φανατικοί στη ριζοσπαστική Αριστερά, υπάρχουν φανατικοί ανάμεσα στους οικολόγους (environalists). Υπάρχουν χορτοφάγοι που είναι έτοιμοι να σε φάνε ζωντανό αν σε δουν να τρως κρέας. Υπάρχουν αντικαπνιστές έτοιμοι να σε κάψουν αν σε δουν να ανάβεις τσιγάρο. Υπάρχουν φίλοι μου πασιφιστές στο κίνημα ειρήνης στο Ισραήλ που είναι έτοιμοι να με πυροβολήσουν επειδή έχω διαφορετική στρατηγική πώς να κάνουμε ειρήνη με τους Παλαιστίνιους. Φανατικοί υπάρχουν παντού. Υπάρχει γονίδιο φανατισμού σχεδόν στον κάθε άνθρωπο και καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε πως στον καθένας μας κρύβεται ένας μικρός φανατικός.
  Και πώς τον κρύβεις; Πώς τον καταστέλλεις;
  Α. Ο. Με τη βοήθεια του χιούμορ. Πιστεύω πως το χιούμορ είναι αντίδοτο του φανατισμού. Δεν είδα ποτέ φανατικό άνθρωπο με χιούμορ. Και δεν γνώρισα άνθρωπο με χιούμορ που έγινε φανατικός. Διότι χιούμορ είναι η ικανότητα να βλέπουμε τους εαυτούς μας όπως τους βλέπουν οι άλλοι. Χιούμορ είναι η ικανότητα γελάμε με τον εαυτό μας. Χιούμορ είναι η ικανότητα να βλέπουμε τους εαυτούς μας με τρόπο σχετικό και όχι απόλυτο. Λοιπόν, από τη μια το αντίδοτο του φανατισμού είναι το χιούμορ. Άλλο αντίδοτο είναι η συμπαράσταση και η περιέργεια. Τον φανατικό δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Αυτός ξέρει όλες τις απαντήσεις και δεν θέλει να ακούει ερωτήσεις. Δεν έχει ερωτήσεις, ξέρει όλες τις απαντήσεις. Ο περίεργος που ξέρει πως στον κόσμο υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις από απαντήσεις δεν μπορεί να είναι φανατικός. Και εδώ τονίζω κάτι. Δεν είπα πως υπάρχουν ερωτήσεις που δεν βρήκαμε ακόμα την απάντησή τους. Είπα πως στον κόσμο υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις από απαντήσεις. Όποιος ξέρει αυτή την αλήθεια δεν μπορεί να είναι φανατικός.”

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 00:18 | Φ.Χ.Φ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  23 Ιανουαρίου 2011, 22:33 | Σοφια

  Αξιοτιμε κυριε υπουργέ,
  ζώ εδώ και ένα περίπου χρόνο σε μια αφόρητη πίεση. … Αποφάσισα να αγοράσω ένα φαρμακείο, δανειοδοτούμενη. Έκτοτε, η ρευστότητα της κατάστασης, η ασυνέπεια των ταμείων και ο έντονος ανταγωνισμός στο χώρο έχουν κάνει την καθημερινότητα μου ασκηση ισοροπιας για γερα νευρα
  (http://www.opengov.gr/minfin/?p=556&cpage=3#comment-17865).

  Έτσι… για να καταλάβουμε γιατί θεέλουν το επάγγελμα κλειστό! Επειδή πήραν δάνεια, αγόρασαν φαρμακεία (άδεια κρατική δηλαδή) σε εξωπραγματικές τιμές και τώρα φυσικά δεν θελουν νέοι συνάδελφοι να μπούν στο χώρο…

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 00:25 | Α.Β
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΚΛΕΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΟΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΝΟΙΞΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΣΙ!
  ΠΑΡΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ, ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ! ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ! ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΙΚΑ, ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΟΠΟΥ ΜΑΣ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ!!!!
  ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ, Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ!ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΙΓΟΙ!
  ΑΤΣΑΛΙ, ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΖΩΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ
  Ένα μήνυμα από τους ΦχΦ προς τον κ.Λοβέρδο :»Ανδρέα Λοβέρδο, όταν φέρεσαι ως υφιστάμενος, πρέπει να ακολουθείς πιστά τις εντολές των αφεντικών σου…» (για να μην ξεχνιόμαστε)

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 23:55 | Κυριακίδης Ευάγγελος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  κ. Υπουργέ
  Διαβάζω το προσχέδιο νόμου και προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι ο στόχος του. Το προσχέδιο είναι γεμάτο ασάφειες οι οποιες δεν καταλαβαίνω ποιον εξυπηρετούν. Αν και επιμένετε οτι δεν ανοίγετε τον δρόμο σε ιδιωτικά συμφέροντα αναιρειστε από το ίδιο το αρθρο 36 οπου διαχωρίζετε την άδεια ίδρυσης απο την άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμη και οι δημοσιογράφοι του Βήματος βλέπουν αυτο που εσείς δεν βλέπετε http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artid=379231&dt=20/01/2011

  Καταργείτε το ωράριο Δευτέρας Τετάρτης Σαββάτου αναγκάζοντας την πλειοψηφία του Ελληνικού Φαρμακείου με έναν αδειούχο φαρμακοποιό σε εξοντωτικά ωράρια τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

  Μειώνετε το πληθυσμιακό κριτήριο επιτρέποντας να ανοίξουν χιλιάδες νεα φαρμακεία τα οποία οπως και εσείς παραδέχεστε θα ωθησουν την φαρμακευτική δαπάνη προς τα πάνω. Και έχετε ηδη φροντίσει στο ίδιο νομοσχέδιο (αρθρο 34) να νομιμοποιήσετε την αναπροσαρμογή του rebate για να πετύχετε τους οικονομικού στόχους του Υπουργείου (αναφέρεται στην αιτιολογική εκθεση του σχεδίου νόμου)

  Αφήνετε χωρίς περιορισμούς την ίδρυση γύρω από τα κέντρα συνταγογράφησης αυξανοντας παραπάνω τον αριθμό των φαρμακείων και εξυπηρετώντας οικονομικά συμφέροντα που ήδη έχουν φροντισει να αγοράσουν ακίνητα γυρω απο αυτά.

  Επίβαλετε rebate στα φαρμακεία μεσοσταθμικά 4,5% όταν στην Φαρμακοβιομηχανία επιβαλετε λιγοτερο (4%). Ποιος θα είναι ο Πολεμος ανευ προηγουμενου κατα της φαρμακοβιομηχανίας (δικες σας δηλωσεις στο alter) οταν τους ευνοείτε με το μικρότερο rebate, την μείωση του φαρμακεμπορικού κερδους, με το 65-35% για τον υπολογισμό του rebate και τέλος την αναβολή (όπως εσείς δηλώνετε)της ηλεκτρονικής συνταγογραφησης στο απωτερο μέλλον;

  Δεν βλέπω στο προσχέδιο που ευνοούνται οι συστεγάσεις πολλων φαρμακοποιών (π.χ. 10) έτσι ώστε ο Ελληνας Φαρμακοποιός να μπορεί να φτιάξει ένα Ευρωπαϊκων προδιαγραφών φαρμακείο και να μπορέσει να ανταπεξέλθει οικονομικά και σωμάτικα σε αυτά που προτείνετε στο νομοσχέδιο.

  Δυστυχώς ο στόχος σας είναι πλέον φανερός. Να μειώσετε τα φαρμακεία αφου με την σωματική και οικονομική εξοντωση που έχετε κατα νου θα οδηγήσετε πολλά από αυτά είτε στο κλείσιμο είτε στα νύχια των αλυσίδων του μεγαλου κεφαλαίου. Θα μείνουν λίγα που θα πληρώνουν τα υψηλά rebate που σας νοιάζουν. Και ας πανηγυρίζουν τωρα οι νεοι συνάδελφοι που θα ανοίξουν το πολύ για 1-2 χρόνια αφού εχουν παίξει το ρόλο τους στο σχέδιο σας.

  Αναρωτηθήκατε ομως τι θα έχετε χάσει τοτε κ. Υπουργέ.
  Θα υπάρχει μία απροσωπη «εξυπηρετηση» του ασθενούς που ουτε φαρμακείο θα βρισκει παρόλα τα «πληθυσμικά» που νομοθετείτε και θα πληρώνει πολυ περισσότερα απο την τσέπη του για φάρμακα.
  Θα εχετε πετύχει την Υγεία των οικονομικά δυνατών. Τους πιο πολλούς απο εμάς θα μας έχετε κάνει υπαλλήλους ή πρωην φαρμακοποιούς. Στον κόσμο τότε πως θα απολογηθήτε;

  Κυριακίδης Ευάγγελος
  Φαρμακοποιός

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 23:35 | Αφροδίτη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δεν θέλουμε τα φαρμακεία σε πολυεθνικές,θέλουμε το φαρμακείο της γειτονιάς όπως το γνωρίζουμε και εξυπηρετούμαστε..!!

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 23:10 | Κωστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Λασπη-λασπη-λασπη.Δεν είναι τουλάχιστον περίεργο οτι μια ομάδα νεαρών επιστημόνων προσπαθεί να αναπτύξει τα επιχειρήματα της βρίζοντας συναδέλφους στη «συντεχνία» των οποίων προσπαθεί τόσο μαχητικά να μπεί?Το να είσαι φαρμακοποιός και να δουλευείς όπου αλλού θέλεις είναι επάγγελμα και μάλιστα ανοιχτότατο.Το να έχεις φαρμακείο και να είσαι υπεύθυνος φαρμακοποιός αυτού είναι λειτούργημα και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.Ουτε μπακάλικο είναι ουτε φούρνος όπως μας κατηγορούν και αυτό το ξέρετε.Ουτε μπορεί το κράτος να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία μετατρέποντας το φάρμακο και τη διάθεση του σε εμπορική συναλλαγή υπαγόμενη στους νόμους της ελέυθερης αγοράς μόνο και μόνο επειδή εσείς αισθάνεστε αδικημένοι και αποκλεισμένοι.Τότε γιατι αντιτείθεστε στην κατάργηση και των ιδιοκτησιακών περιορισμών?Εκεί δεν συμφέρει ε?Όταν μπήκατε στη Φαρμακευτική αυτά δεν τα ξέρατε?Πείτε λοιπόν την αλήθεια και θα σας παραδεχτώ:Βρίσκω δουλεία όπου θέλω και με το καλησπέρα παίρνω 1200 καθαρά στο χέρι αλλα τώρα μυρίστηκα ψητό και θέλω άδεια φαρμακείου γιατι έτσι νομίζω οτι θα γίνω πλούσιος κλείνοντας τον δίπλα «έχοντα»που εκμεταλεύεται τον κόσμο και τα ταμεία.

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 23:33 | Δημήτρης Καρακατσιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Όλα τα επαγγέλματα πρέπει να «ανοίξουν», αλλά να υπάρχει η ασφαλιστική δικλίδα της κοινωνικής και οικονομικής προστασίας του πολίτη.
  Πχ, ο κρεοπώλης, πρέπει να ξέρει να τεμαχίσει το κρέας, ο οινοποιός να φτιάξει το κρασί και τα παράγωγά του, ο τυροκόμος να παράγει υγιεινό τυρί, κλπ
  Και, επειδή, πολύ συζήτηση, έχει γίνει για τους φαρμακοποιούς, είναι παράλογο, όλα τα επαγγέλματα να ανοίξουν, και αυτοί να μείνουν «κλειστή κλίκα».
  Εξ άλλου, στα μαγαζιά τους, όπως λένε, τα 2/3 του κέρδους τους είναι από άλλα πράγματα, που δεν είναι φάρμακα, όπως συμπληρώματα διατροφής, πάνες, μωρουδιακά, κλπ. Το φάρμακο, είναι ο «κράκτης». Είναι παράλογο να εκμεταλλεύονται μια άδεια, για πολλές άλλες δουλειές, και να αποκομίζουν τεράστια κέρδη, λές και η άδεια φαρμακείου είναι «οικόπεδο», που μεταβιβάζεται-πουλιέται στους απογόνους ή άλλους. Η επιχείρηση μεταβιβάζεται και όχι η άδεια.
  Το κράτος, θα έπρεπε να καταργήσει τις άδειες, και να έχει προσωπικές άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, όπως και σε όλους όσοι ασκούν επάγγελμα.
  Με πρόσχημα την αναγκαιότητα του φαρμάκου, έχουν τόσα χρόνια κρατήσει κλειστό το επάγγελμα. Έτσι κι αλλιώς, οι ίδιοι μετέτρεψαν τα φαρμακεία σε εμπορικά καταστήματα, που μπορείς να βρεις τα πάντα.
  Να μπορεί ο κάθε ένας να ανοίγει μαγαζί-φαρμακείο, έχοντας υπάλληλο κάποιον φαρμακοποιό όπως και τα μαγαζιά που πωλούν φυτοφάρμακα, πρέπει να έχουν Γεωπόνο των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ.
  Και να μην υπάρχουν γεωγραφικά όρια, να δουλέψει ο μηχανισμός της προσφοράς και ζήτησης επιτέλους, αλλά το κράτος να ελέγχει για την μέγιστη τιμή και να πληρώνει τις υποχρεώσεις του μέσα σε 45 ημέρες, αλλιώς να επιβαρύνεται, με νομοθετική πράξη, με τόκους υπερημερίας, όπως συμβαίνει σε όλες τις συναλλαγές του ιδιωτικού τομέα. Μόνον έτσι θα έχουν χρήματα οι ιδιώτες να ανταγωνιστούν τις πολυεθνικές, που θα ανοίξουν φαρμακεία. Αλλιώς, θα είναι καλύτερο, να παραμείνει «κλειστό» το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Μην ξεχνάμε ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό, και έτσι πρέπει να παραμείνει. Και θα παραμείνει, μόνον όταν η οικονομική του «διαχείριση» θα είναι η σωστή.

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 23:26 | Αντζελικα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ολοι τα εχουν βαλει με τους φαρμακοποιους ενω εχουν απολυτο δικιο,οπως και οι περισσοτεροι εργαζομενοι σε αυτη τη χωρα.Απαντω στους κυριους που θελουν να δουλευουμε ασταματητα και να τους εξηπηρετουμε 24 ωρες το εικοσιτετραωρο.Εχουμε ξοδεψει αρκετα χρονια απο τη ζωη μας για σπουδες και ειναι αναφαιρετο δικαιωμα μας να εχουμε μια ποιοτητα ζωης αντιστοιχης των κοπων μας.Δουλευουμε για να ζουμε,δε ζουμε για να δουλευουμε.Επιπλεον,για τις υπηρεσιες που προσφερουμε,τα χρηματα που εχουμε επενδυσει στις επιχειρησεις μας και τα εξοδα που εχουμε(δεδομενου του χρεους των ταμειων απεναντι μας),η μειωση του ποσοστου κερδους,θα ηταν καταστροφικη!Να μην αναφερθω καν στην εκπτωση προς τα ασφαλιστικα ταμεια που ειναι ανεφαρμοστη..Εχετε υποψη σας το αντιστοιχο καθεστως που επικρατει σε αλλες ευρωπαικες χωρες??Επιτρεψτε σε καποιους απο μας που εχουμε ζησει καποια χρονια στο εξωτερικο,να εχουμε καλυτερη αποψη επι του θεματος!Επιπλεον,οι φαρμακοποιοι χωρις φαρμακειο,που διαμαρτυρονται συνεχως,εχουν παντα τη δυνατοτητα να ανοιξουν φαρμακειο,εκτος Αθηνων.Θεσεις υπαρχουν και πολλοι συναδελφοι μας,εχουν ανοιξει φαρμακεια σε επαρχιακες πολεις και χωρια,που εχουν και πολυ μεγαλυτερη αναγκη για ιδρυση φαρμακειων.Δεν θελουν και δεν ανοιγουν,γιατι πολυ απλα θελουν να ανοιξουν ΟΛΟΙ στην Αθηνα και χωρις να διαθεσουν χρηματα!Κατι που δεν ειναι εφικτο.Και οι φαρμακοποιοι που τα βρηκαν»ετοιμα»απο τους δικους τους,νομιζεται πως δεν ξοδεψαν χρηματα??Ξοδεψαν οι δικοι τους ανθρωποι,χρεωθηκαν,πηραν δανεια,που τις περισσοτερες φορες καλουνται να τα αποπληρωσουν οι ιδιοι.Ειναι μεγαλη αδικια να αντιμετωπιζονται κατα αυτο τον τροπο επιστημονες υγειας γιατι ο φαρμακοποιος δεν ειναι»μπακαλης»ειναι επιστημονας,συμβουλος,ψυχολογος,αλλα πανω απο ολα ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 22:09 | Κ.Ο.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μία Φαρμακοπιός με δικό της Φαρμακείο, έδωσε συνέντευξη στα «Νέα» και από το site http://www.tanea.gr/ διαβάζουμε:

  …Οι γονείς της δεν είναι φαρµακοποιοί, άρα η δουλειά δεν ήταν «στρωµένη». Σπούδασε Φαρµακολογία, γιατί ήθελε –όπως λέει– να είναι «κύριος» του εαυτού της, λειτουργώντας τη δική της επιχείρηση, αλλά και επειδή δεν ήθελε να ακολουθήσει ένα «απρόσωπο» επάγγελµα. Ως Φαρµακοποιός, θα είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση µε τους πελάτες της…
  (http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4614341)

  Θέλω λοιπόν να ρωτήσω καλοπροαίρετα τους συναδέρφους Φαρμακοποιούς με Φαρμακεία: Γιατί και εγώ που είμαι Φαρμακοποιός και έχω σπουδάσει να μην μπορώ να κάνω τα ίδια όπως η παραπάνω συνάδερφος σας; Γιατί τόσο μίσος εναντίον όλων εμάς που είμαστε και εμείς Φαρμακοποιοί και δεν είχαμε ως τώρα την τύχη να κάνουμε πράξη τις επαγγελματικές μας φιλοδοξίες; Γιατί; Η απάντηση είναι γιατί δεν θέλετε να μοιραστείτε… το «παντεσπάνι»..!

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 22:53 | Στέφανος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προς τους Αλήτες της Κυβέρνησης και Κυβερνόφιλους χαφιέδες

  Τα λεφτά που μας χρωστάτε πότε θα τα πάρουμε 8 μήνες τώρα ?
  Έχετε το θράσος να μιλάτε για άνοιγμα του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού ενώ χρωστούν αυτή την στιγμή εκατομμύρια τα ασφαλιστικά ταμεία που κλέψατε και λεηλατήσατε. Μήνες τώρα εξυπηρετούμε τον κόσμο πληρώνοντας από την τσέπη μας . ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΚΛΕΦΤΕΣ και ξανά σε αυτό το κράτος ΟΥΤΕ ΚΑΡΦΆΚΙ ΣΤΟΝ ΤΟΊΧΟ ΕΠΈΝΔΥΣΗ παλιολαμόγια !!
  Και στον φίλο μου τον Λοβέρδο καλή φώτιση να του δίνει ο Θεός .

  Αγαπητοί φίλοι όταν η φαρμακευτική δαπάνη θα φτάσει στα ύψη και δεν θα μπορούν τα ασφαλιστικά ταμεία να αντεπεξέλθουν πάνε στον κάλαθο των αχρήστων και τα κλειστά -ανοιχτά επαγγέλματα και τότε να σας δω.

  και αυτό να είστε σίγουροι δεν θα αργήσει

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 22:52 | Στελλα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ας ανοιξουν οσο θελουν τα φαρμακεια. Αυτο που εχω να προτεινω ειναι να εχει νομικη ευθυνη 50% ο φαρμακοποιος (και 50% ο γιατρος) σε περιπτωση λαθους χορηγησης φαρμακου σε ασθενη μεσω συνταγης γιατρου. Οχι ολη την ευθυνη ο γιατρος οπως ισχυει σημερα. Και ας αποφασισει ο ασθενης απο που θελει προμηθευεται τα φαρμακα του. Και ας σταματησουν οι υπερβολες περι φαρμακοπωλων, εχουμε σπουδασει σε μια εξειδικευμενη σχολη,ειμαστε οι γνωστες του φαρμακου και αρμοδιοτητα μας ειναι το φαρμακο. Οι συνθηκες ως τωρα ηταν τετοιες που επετρεπαν και την αναπτυξη του εμπορικου κομματιου στα φαρμακεια, ολα αλλαζουν, εξελισσονται. Ας παρουν το παραφαρμακο, οτι αλλο θελουν αλλα στο φαρμακο ειναι τουλαχιστον επικινδυνο να βαζεις απο πανω το κερδος. Και αν δυστυχως περασει αυτο το απολυτα ανηθικο νομοσχεδιο, ας προσλαβουν τους φαρμακοποιους τους κατω απο τετοιες συνθηκες και με τετοιο ρισκο οι τυχον επιχειρηματιες που ισως μπουν στο χωρο. Ας φερουν την ευθυνη.

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 22:29 | DJ88
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  To Φαρμακευτικο επαγγελμα ειναι ενα επαγγελμα που οποιοσδηποτε μπορει να ασκησει, δεν ειναι ουτε περιπτερο ουτε ταξι , μπορεις να ανοιξεις αρκει τηρεις καποιες προυποθεσεις οπως πλυθησμος και μετρα .
  Κατι που θα καταστρατηγουσε και αυτα τα υποτυπωδη θα ηταν και εναντια στην επαγγελματικη αξιοπρεπεια του φαρμακοποιου αλλα και στη Επιστημονικη του ιδιοτητα που δεν τον αφηνει να ασχοληθει με ανταγωνισμους και καθαρα ανταγωνιστικες μεθοδους υιοθυτουμενες απο αλλους επαγγελματιες.
  Το Φαρμακευτικο επαγγελμα παντα ετσι ηταν , παντα και παντου στην Ευρωπη (εννοοντας Ευρωπη την αναπτυγμενη πλευρα και οχι Αλβανια, Βουλγαρια και τετοια που ισχυει ελευθερη παντελως Φαρμακευτικη αγορα λογω της αναγκης για «αγαρμπη» αναπτυξη-ελπιζω να μην θελουμε την χωρα μας να την καταταξουμε εκει)
  Και οι νεοι Φαρμακοποιοι αυτο θελουν, καλυτερα να δωσεις καποια χρηματα να παρεις ενα σημειο που σιγουρα θα αποδωσει και καποια στιγμη αφου το αποσβεσεις να σε εξασφαλισει σαν ανθρωπο (και δεν μιλαμε για μεγαλα ποσα), παρα να ανοιξεις διπλα σε αλλους , μαζι με αλλους , κανοντας τα ιδια με τους αλλους αφου το αντικειμενο μας ειναι συγκεκριμενο και δεν μπορεις να βγαλεις εξω καλαθια με φθηνα φαρμακα ουτε να βαλεις στα 2 ντεπον το ενα δωρο και μετα αφου κλεισουν τα μισα στα πλαισια του ελευθερου εμποριου , να κλαιγονται που το κρατος δεν τους εξασφαλισε. Αυτοι που το θελουν λοιπον αυτο, αυτοι που θελουν αυτο το «ανοιγμα’ (δηλ. Μπαχαλοποιηση) μονο συμφεροντα μπορουν να εξυπηρετουν αυτων που θα τα κονομησουν με ενα τετοιο μετρο, και αυτοι σιγουρα δε θα ειναι τα νεα ανεργα κακομοιρα Φαρμακοποιακια που νομιζουν οτι τους εξυπηρετουν τα νεα μετρα.
  Προσωπικα δεν με νοιαζει αν ανοιξει το επαγγελμα, οταν σε δυο μονο χρονια παλι οι ιδιοι οσοι εξαπολυετε οσα εξαπολυετε για τους Φαρμακοποιους θα κλαιγεστε για τις αυξησεις των Φαρμακων, για την μη πληροτητα της αγορας με τα αναγκαια Φαρμακα αλλα αντιγραφο DIA η
  CARRFOUR του φαρμακου που θελετε για την μητερα σας και την ανεργια των ιδιων νεων που τωρα κλαιγονται για το σημερινο κατεστημενο των Φαρμακοποιων, και που στην τελικη τι ειμαστε?? τι νηματα μπρουμε να κινησουμε, σιγα.
  Βαλτε αυτους μεσα και θα δειτε

  Φιλικα
  Σ.Κ
  Φαρμακοποιος Πειραια

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 22:25 | ΦΩΤΕΙΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  -ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΛΑΒΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΑΠΗ ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ «ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ»;
  -ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
  -Η ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΖΗΤΗΣΑΝ ΜΟΝΟ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ.ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
  -ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΙΠΑΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΜΩΣ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.
  -ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ.ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  -ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
  -ΘΕΛΕΤΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ;ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

  ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΙΣ «ΣΥΝΤΑΓΕΣ»ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 21:21 | Παναγιώτης Καραγιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δυστυχώς η χώρα έχει πάρει την κάτω βόλτα και εν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό. Πρώτα τα φορτηγά. τώρα οι φαρμακοποιοί και αύριο…..
  Είναι απαράδεκτο για όλους και ιδιαίτερα για ένα κλάδο όπως οι φαρμακοποιοί.

  Επιτέλους πρέπει κάτι να κάνουμε.

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 20:17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επανερχομαι στο θέμα των δικαστικών επιμελητών .
  Δεν υπάρχει πιο κλειστό επάγγελμα και πιο καλά αμοιβόμενο σήμερα στην Ελλάδα .
  Είναι αδιανόητο κύριε υπουργέ σε εποχή κρίσης και έντονης ανεργίας , με Υ.Α. την 30.12.2010 , να μειώνονται κατά 21 οι θέσεις των δικαστικών επιμελητών πανελλαδικά .
  Για να γίνει κανείς δικαστικός επιμελητής δεν χρείαζεται να έχει τελείωσει κανένα πανεπιστήμιο , παρά μόνο το λύκειο .
  Τόσα άνεργα παιδιά με πτυχία και όμως ο κλάδος αυτός των 800 ατόμων κρατά σφικτά κλειστό το επάγγελμα , συνεπικουρούμενος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης .
  Δειτε κύριε υπουργέ πόσα παραπάνω χρήματα , κερδίζουν οι δικαστικοί επιμελητές από τους πλειστηριασμούς .
  Κατανοήστε το μέγεθος της ασυλίας που απολαμβάνει αυτός ο κλάδος . Και τολμήστε να ανοίξετε έστω και μια χαραμάδα στο επάγγελμα αυτό .
  Παναγιώτης Καρίπογλου , Δικηγόρος , Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλογου Σερρών .

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 20:34 | Β.Μ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ALAPIS.
  ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗ LAVIPHARM.
  ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ!!

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕ ΑΦΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΚΟΜΑ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΑ.
  ΑΦΗΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ.
  ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΟΥΛΑΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ (ΠΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΟ 1/3 ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ) ΔΙΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΥΠΟΥΡΓΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΤΣΕΠΗΣ ΜΑΣ.
  ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕ ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ 1 ΧΡΟΝΟ (ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ..!!)
  ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΣΑΜΠΑ!!!! ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΜΑΣ!
  ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕ ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΠΙΣΤΕΥΩ ΒΑΘΕΙΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ!!!!! ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!!!!!

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 19:12 | V.G.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το Νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών αφορά τα φαρμακεία?
  Απ’ότι φαίνεται από τα σχόλια στη διαβούλευση, αφορά κυρίως τα φαρμακεία.

  1ον Το φάρμακο είναι διατιμημένο προϊόν, οι τιμές καθορίζονται από το Υπ.Ανάπτυξης και είναι σταθερές, δηλαδή κανένας δεν μπορεί να πουλήσει ούτε πάνω ούτε κάτω. Αυτό σημαίνει ότι το άνοιγμα δεν θα οδηγήσει σε μείωση τιμών.

  2ον Ο περιορισμός της μετοχικής σύνθεσης των φαρμακείων υπάρχει από τον νομοθέτη για διασφαλίσει τη δημόσια υγεία.

  3ον Οι πληθυσμιακοί περιορισμοί υπάρχουν για την ισόρροπη κατανομή φαρμακείων σε όλη την επικράτεια.

  Για την απελευθέρωση των φαρμακείων, το Ευρωπαϊκό δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί για όλα.
  Έχει ήδη αποφασίσει ναι στα πληθυσμιακά κριτήρια και τις ελάχιστες αποστάσεις (υποθέσεις C 570/07 και C 571/07).
  Έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν επιτρέπει σε μη φαρμακοποιούς να διατηρούν φαρμακείο (υποθέσεις C531/06, 171/07, 172/07).
  Τέλος, η οδηγία Bolkestein εξαιρεί από κανονισμούς υπηρεσιών εσωτερικής αγοράς, ιατρικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες (123/2006, άρθρο 2 παρ.2 εδ. Στ΄).

  Ο Υπουργός Υγείας απαντώντας σε δημοσιογράφο φωτογράφισε τον κο Παπακωνσταντίνου ως ένθερμο οπαδό της διάλυσης του ελληνικού φαρμακείου, με στόχο να παραδοθεί το φάρμακο στα μεγάλα συμφέροντα. Βέβαια τα οφέλη τα ξέρουμε και δεν είναι ούτε οι τιμές ούτε η ποιότητα υπηρεσιών. Και βέβαια ούτε το να βρουν δουλειά 1000 νέοι φαρμακοποιοί, αλλά μάλλον το κέρδος των φίλων της εξουσίας.

  Αυτά τα λίγα και γνωστά για να ακούγεται και μια άλλη άποψη στον παρελκυστικό (εννοείται διάλογο) εκτός από τις πληρωμένες πένες, και τους μπαμπάδες που η κορούλα τους τελείωσε φαρμακευτική και πρέπει να ανοίξει φαρμακείο κάτω από το σπίτι ους για να μη ξενιτευτεί σε κανένα χωριό, όπως έκανα τα τελευταία χρόνια τόσοι συνάδελφοι.

  Ας μας απαντήσει ο κος Παπακωνσταντίνου θα εξαιρέσει τα φαρμακεία από τον θεάρεστο νόμο του?

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 18:25 | Κωνσταντίνος Σακκάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ – «Έχουμε ξεμπερδέψει με τη βασιλεία»

  Πρώτοι στον «χορό» των κινητοποιήσεων μπήκαν οι Φαρμακοποιοί που αντιδρούν έντονα στην κατάργηση των προστατευτικών ρυθμίσεων και προνομίων τους, όπως η κληρονομική μεταβίβαση της άδειας! «Έχουμε ξεμπερδέψει με τη βασιλεία μέσω δημοψηφίσματος εδώ και χρόνια, είναι απίστευτο να υπάρχει ακόμα κληρονομικό δικαίωμα στην εργασία» δήλωσε μιλώντας στο «Βήμα» γνωστός Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εκ των συνομιλητών του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου, κινούμενος στη σκληρή γραμμή που τηρεί για το θέμα το Μέγαρο Μαξίμου.

  Για να δούμε… Θα γίνει το σωστό για τα νέα παιδιά ή θα «περάσει» πάλι η γνωστή για χρόνια αλητεία των παλιών Φαρμακοποιών και των παιδιών τους, τα οποία «κληρονομούν» παράνομα και προκλητικά κρατικές άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Φαρμακείου; Θα του «περάσει» του κυρίου… Λοβέρδου το δήθεν «άνοιγμα» ή θα εφαρμοστεί το Σύνταγμα και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας; Ισονομία ζητάμε κ. Παπακωνσταντίνου, τίποτε άλλο.

  Θα μου πεί κάποιος: Και όποιος παλιός καλός… Φαρμακοποιός δεν έχει παιδιά ή δεν έχει παιδιά Φαρμακοποιούς, τι κάνει..; Καλή ερώτηση!
  Η απάντηση είναι η εξής: Δεν παραδίδει, όπως θα έπρεπε, την κρατική άδεια του Φαρμακείου του στην κρατική εκδούσα Αρχή (Δ/νση Δημ. Υγείας), αλλά την πουλά0ει παράνομα σε κάποιον ενδιαφερόμενο νέο Φαρμακοποιό με το γνωστό «κόλπο» της συστέγασης και της σύστασης Ο.Ε.! Μάλλον ζήλεψε από τους δημοσιουπαλλήλους και θέλει και αυτός ο φτωχός… και ταπεινός 70άρης Φαρμακοποιός να πάρει ένα καλό «αφάπαξ» (300.000 ευρώ και περισσότερα στις μεγάλες πόλεις)! Έτσι γίνεται στην Ελλάδα του 21ου αιώνα..! Ο ιδιώτης αποφασίζει ποιός θα πάρει την κρατική άδεια για Φαρμακεία!

  Ζητάμε την κατάργηση κάθε «κληρονομικού» δικαίματος για τα τέκνα των παλιών Φαρμακοποιών και την κατάργηση κάθε πληθυσμιακού και γεωγραφικού περιορισμού για την ίδρυση και τη λειτουργία νέων Φαρμακείων από νέους επιστήμονες Φαρμακοπιούς.
  Ζητάμε να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και η απόφαση του ΣτΕ (3665/2005) για την π λ ή ρ η απελευθέρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος.
  Ζητάμε επίσης να πάψει η παράνομη πώληση κρατικών αδειών Φαρμακείων στη «μαύρη» αγορά με «μαύρα» λεφτά από ιδιώτες παλιούς προνομιούχους Φαρμακοπιούς. Ζητάμε ισονομία, δικαιοσύνη και ιση και ελεύθερη πρόσβαση στο φαρμακευτικό επάγγελμα για όλους (και μόνο) τους νέους Φαρμακοποιούς.

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 15:42 | Σαριδακης Σταμάτης-Χρήστος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αντιγράφω από το ΒΗΜΑ της Κυριακής:
  «Για το πολυσυζητημένο θέμα των ταξί της Αθήνας το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει ότι εξετάζεται η άρση όλων των περιορισμών εκτός από αυτόν του αριθμού των αδειών.Θα επιτρέπεται επομένως η ίδρυση εταιρειών,αλλά δεν θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των κίτρινων ταξί που κυκλοφορούν στην πρωτεύουσα.Αντιθέτως, απελευθερώνονται πλήρως οι άδειες για τα τουριστικά λεωφορεία και τα επιβατικά ταξί δημόσιας χρήσης (αγοραία) που κυκλοφορούν στην ύπαιθρο και στα νησιά,με βασικό επιχείρημα την ενίσχυση του τουρισμού.»

  Θα μπορούσε κάποιος να μου πεί για πιό λόγω διαβουλευόμαστε εδώ μέσα άν από τώρα έχουν ήδη αποφασιστεί περιορισμοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο που εξυπηρετούν συγκεκριμένα ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ συμφέροντα;

  ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ.
  «μοναδική προυπόθεση εισόδου σε ένα επάγγελμα η κατοχή σχετικού τίτλου, και αυτό μόνον όσον αφορά επαγγέλματα που πραγματεύονται την ασφάλεια της σωματικής ακεραιότητας και την υγεία»

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 15:40 | Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριε υπουργέ,

  Επειδή βλέπω ότι τελικά η διαβούλευση καταντάει πωρωμένη επίθεση εναντίον των φαρμακοποιών, θέλω να σας γνωστοποιήσω τα εξής:

  Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες κομπιουτεράδες που για λογαριασμό δύο μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων,

  στήνουν υπό την καθοδήγηση opinion leaders και δημοσιογράφων καμπάνιες κατασυκοφάντησης των φαρμακοποιών σε όποιο δημόσιο μέσο διαλόγου ή Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν.

  Εκμεταλλεύονται τις δεισιδαιμονίες και το θυμικό των πολιτών προβάλλοντας μία αισχρή δαιμονοποίηση των φαρμακοποιών,

  ώστε να κάνουν τον κόσμο να σκεφτεί: «Μα είναι τελικά τόσο σατανικοί οι φαρμακοποιοί»;
  και όταν θα έχουν καταφέρει να παραπλανήσουν τον κόσμο να πουν μετά: «μην ανησυχείτε. Εμείς είμαστε εδώ για να τιμωρήσουμε τους κακούς! Θα τους κάνουμε υπαλλήλους στις επιχειρήσεις μας που είμαστε και ωραίοι επιχειρηματίες! Και αν δεν φτάσουμε μέχρι εκεί, τουλάχιστον, σε κάθε 100 ευρώ στο φάρμακο, τα 90 πια να πηγαίνουν στις τσέπες των εταιρειών μας (θα δαιμονοποιήσουμε το εισόδημα των φαρμακοποιών για αυτόν τον σκοπό)».

  ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Θέλουν να σας παρασύρουν!

  Δεν μπορείτε να ασκείτε Κυβερνητική Πολιτική προς όφελος της κερδοφορίας 2-3 επιχειρήσεων, και της πορείας τους στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου, και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου!

  Αυτό ούτε οι νεοφιλελεύθεροι του Μπους δεν το έχουν κάνει τόσο ξεδιάντρωπα.

  Μην αφήνετε την ALAPIS την LAVIPHARM και ίσως τα CARREFOUR να νομοθετούν αντί εσάς, λες και οι επιχειρήσεις αυτές κυβερνούν στη θέση σας και σας υπαγορεύουν τι να κάνετε σαν να είστε υπάλληλός τους!

  Αποδείξτε ότι είστε πολιτικός άρχοντας εκλεγμένος από τους πολίτες και όχι φερέφωνο ιδιωτικών κερδοσκοπικών συμφερόντων!

  Είναι ντροπή οι βολεμένοι και οι χορτάτοι να είναι τόσο τυφλοί πλεονέντες που να λυσσάνε και για άλλα λεφτά, αυτή τη φορά βγαλμένα από τις τσέπες όλων μας,
  σαν να κλέβουν τους πολίτες, όχι με όπλα αλλά με φωτογραφικά νομοθετήματα σαν το ασαφές Σ.Ν. που βγάλατε στη διαβούλευση (που στην τελική η μπάζα της αισχρής κλοπής δεν άλλαζει)!

  Μην κάνετε τη χώρα μεσαιωνικό φέουδο με 5 αριστοκράτες και χιλιάδες δουλοπάροικους! Μετά ο κόσμος θα αντισταθεί και θα γίνει εξέγερση!

  Είναι ντροπή!

  μας γυρίζει αιώνες πίσω σαν πολιτισμό!

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 15:41 | Γ.Ο.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αγαπητέ κε. Υπουργέ,

  Είναι πολύ παράξενο που δεν έχετε φροντίσει να αναφέρετε ρητή εξαίρεση για τα Φαρμακεία.
  Αν ερμηνεύονταν αυτά που γράφετε στον νόμο ως αφορόντα και τα φαρμακεία (άσχετα αν υπάρχει το Νομοσχέδιο Λοβέρδου), θα γίνουμε μπανανία του Τρίτου Κόσμου!

  Χωρίς πληθυσμιακά και αποστάσεις θα μαζευτούν όλα τα Φαρμακεία στο Κολωνάκι, στη Γλυφάδα και και έξω από τα ΙΚΑ και τα Νοσοκομεία!
  Ήδη γνωστός μου με φαρμακείο σε προάστιο, περιμένει πώς και πώς, αν γίνουν αλλαγές όπως τις φαντάζεται, να εγκαταλείψει τη γειτονιά που εξυπηρετεί και να πάει 2 χιλιόμετρα μακρύτερα σε έναν εμπορικό δρόμο με μαγαζιά που είναι άλλα 4 φαρμακεία!
  Και όταν τον ρώτησα: «και τι θα γίνει με αυτούς που εξυπηρετείς τώρα;» μου γέλασε και μου είπε: «κοίταξε, η ελευθερία εγκατάστασης είναι κάτι που με βολεύει αφάνταστα. Οι ασθενείς εδώ δεν με νοιάζει τι θα κάνουν. Στην τελική, αφού έτσι το θέλει ο Παπανδρέου,…άσε να τους βρει φαρμακείο με μαγικό τρόπο ο «Ελεύθερος Ανταγωνισμός»! Αν αυτοί δεν έχουν μυαλό εγώ γιατί να κάθομαι να σκοτίζομαι;»

  Όσο για τα φάρμακα ή παραφάρμακα στα Σούπερ-Μάρκετ, εγώ που πρόσφατα είχα πάει στο Μανχάτταν, εκεί τα φάρμακα τα πουλάει όποιος θέλει, και γι΄ αυτό έχουν ελεύθερες τιμές και όλα είναι 3πλάσια και 10πλάσια τιμή ακριβότερα από εδώ! Από απλό αναλγητικό μέχρι φάρμακα για πίεση, χοληστερίνη και σάκχαρο! Σκεφτείτε ότι αντί τελικά να γίνεται «ανταγωνισμός», τα βρίσκουν όλοι μεταξύ τους σιωπηρώς, ανεβάζουν τις τιμές στα ύψη, και μετά πάνω στην πανάκριβη τιμή κάνουν δήθεν «προσφορές» και κοροϊδεύουν τον κόσμο!
  Η εκμετάλλευση και η καταλήστευση του πολίτη σε όλο της το Μεγαλείο! Έφριξα!
  Μην αφήσετε να μας κάνουν το ίδιο και εδώ!

  Και μην παρασύρεστε από επιτήδειους εδώ στην Ελλάδα.
  Γνωρίζω εκ των έσω ότι 2 μεγάλες εταιρείες έχουν άτυπα προσλάβει κάποιους κομπιουτεράδες, τους βάζουν να έχουν από 10 παρατσούκλια στο internet για να φαίνονται πολλοί, και γράφουν τα χίλια όσα ψέματα και δυσφημιστικά για τα φαρμακεία όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σε δήθεν «αυθόρμητο» στυλ, πολλά γραμμένα από marketing-managers εκ των προτέρων,
  έχουν συστήσει μυστικά ομάδες «δήθεν» αγανακτισμενω πολιτών (μερικούς τους έχουν βαφτίσει και «Φαρμακοποιοί χωρίς Φαρμακείο»),
  για να μεθοδεύσουν κλίμα στην κοινή γνώμη,
  ώστε να εκβιάσουν και να πιέσουν για αλλαγές στα φαρμακεία για λογαριασμό των αφεντικών τους.
  Είναι από τις δύο εταιρείες Α. και Λ. που στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου, μόλις βγήκε το Σ.Ν. σας πανηγύριζαν και η μετοχή τους πήρε σχεδόν ένα 30% μέσα σε δύο μέρες!
  Είναι μηχανορράφοι και ύπουλοι, και λειτουργούν ανέντιμα!
  Θέλουν να ανοίξουν αλυσίδες φαρμακείων (όσο προλάβουν πριν τους τις κλείσουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια), και να κάνουν υπαλλήλους τους τους φαρμακοποιούς!
  Και ρωτάω: Τι ξέρει και τι ευαισθησία έχει ένας μπίζνεσμαν από υγεία;
  Θα τους αφήσετε; Έστω και προσωρινά πριν τους μαζέψουν από την Ευρώπη;
  θα αφήσετε να γίνει τέτοια αδιέξοδη αναταραχή;

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 13:49 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιότιμοι Κύριε Πρωθυπουργέ και Κύριε Παπακωνσταντίνου

  Με το νέο σχέδιο νόμου του κ. Λοβέρδου οι φαρμακοποιοί που λειτουργούν φαρμακείο αποφασίζουν οι ίδιοι για το ποιος νέος φαρμακοποιός θα μπει στο επάγγελμα, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή η πολιτεία εκχωρεί ένα δικαίωμα της – την άδεια ίδρυσης φαρμακείου – σε ιδιώτες, τους φαρμακοποιούς που μπορούν να την κληρονομήσουν στα παιδιά τους ή να την πωλήσουν σε νέους φαρμακοποιούς για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και μάλιστα αφορολόγητα. Το μέτρο αυτό είναι φεουδαρχικό, αναχρονιστικό, αντιαναπτυξιακό, κοινωνικά άδικο και οδήγησε στο να γεμίσουν οι φαρμακευτικές σχολές χωρών του εξωτερικού (π.χ. Σλοβακία, Βουλγαρία, Ρουμανία) από Έλληνες φοιτητές, κυρίως παιδιά φαρμακοποιών, που αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι το επίπεδο των σπουδών τους και η αξία των πτυχίων τους αλλά η «αγορά» ενός πτυχίου φαρμακευτικής που αποτελεί το διαβατήριο για να κληρονομήσουν το φαρμακείο των γονιών τους. Ακόμη, και στις φαρμακευτικές σχολές της Ελλάδας υπάρχει ένας άτυπος διαχωρισμός των φοιτητών σε αυτούς που είναι παιδιά φαρμακοποιών και που ενδιαφέρονται κυρίως για την ευκολότερη απόκτηση του πτυχίου φαρμακευτικής, αφού έχουν εξασφαλισμένο επαγγελματικό μέλλον στο φαρμακείο των γονιών τους, και στους άλλους φοιτητές που λόγω επαγγελματικής ανασφάλειας ενδιαφέρονται πρωτίστως για το περιεχόμενο των σπουδών τους.

  Σαφώς θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για τη συστέγαση των φαρμακείων (οικονομίες κλίμακας), όπως γίνεται στην Ευρώπη όπου σε ένα φαρμακείο λειτουργούν πολλοί φαρμακοποιοί (με κατανομή του χρόνου εργασίας και των αρμοδιοτήτων τους), αλλά η συστέγαση να επιτρέπεται μόνο από φαρμακοποιούς που έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας φαρμακείου και όχι μόνο άδεια άσκησης επαγγέλματος (αποφυγή της κληρονομικότητας και της πώλησης της άδειας ίδρυσης φαρμακείου). Κατά τη γνώμη μου, για τον έλεγχο του αριθμού των αδειών για ίδρυση φαρμακείων – που είναι ήδη πολύ μεγάλος – θα πρέπει να μπορούν να μπουν στο επάγγελμα τόσοι νέοι φαρμακοποιοί όσοι αποχωρούν από το επάγγελμα, με βάση λίστα νέων φαρμακοποιών που ενδιαφέρονται να ανοίξουν φαρμακείο στο συγκεκριμένο ΟΤΑ και μάλιστα χωρίς αυστηρά χωροταξικά κριτήρια. Η δημιουργία της λίστας θα πρέπει να βασίζεται σε συνδυασμό ακαδημαϊκών κριτηρίων (π.χ. βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές) καθώς και της προϋπηρεσίας κατά την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας. Έτσι, θα περιορισθεί σημαντικά ο αριθμός φοιτητών φαρμακευτικής που φοιτούν στο εξωτερικό καθώς και το ανάλογο συνάλλαγμα που εξάγεται, θα βελτιωθεί σημαντικά η επίδοση των φοιτητών φαρμακευτικής στις σχολές φαρμακευτικής του εσωτερικού και θα δοθεί η δυνατότητα να μπουν στο επάγγελμα άξιοι νέοι επιστήμονες φαρμακοποιοί με μεταπτυχιακές φαρμακευτικές σπουδές και επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων στη φαρμακευτική φροντίδα, κλινική φαρμακευτική και φαρμακοθεραπεία και όχι μόνο στα παιδιά των φαρμακοποιών ή σε αυτούς που διαθέτουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να αγοράσουν την άδεια φαρμακείου. Η είσοδος στο επάγγελμα νέων ικανών φαρμακοποιών θα προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου με οργανωμένο τρόπο, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας που αποτελεί το μέλλον της φαρμακευτικής.

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 13:39 | Κωνσταντινος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  κ.Πρωθυπουργε, κ.κ.Υπουργοι,

  ειμαι 28 ετων φαρμακοποιος χωρις φαρμακειο. Με το νεο νομοσχεδιο θα δωθουν ελαχιστες αδειες στην περιφερεια οποτε ουσιαστικα δεν αλλαζει τιποτα.Το επαγγελμα παραμενει κλειστο.

  Δυστυχως, μας ανακαζετε ειτε να πληρωσουμε υπερογκα ποσα για μια αδεια ή να φυγουμε στο εξωτερικο.

  Ο κοσμος βλεπει και ξερει τι εστι κλειστο επαγγελμα. Δεν ξεγελιεται πια.

  Γενναιες αποφασεις για να μεινετε ολοι στην ιστορια.

  Ειναι ντροπη για ολους να ανοιγει τα επαγγελματα μια «χουντα» και να τα κλεινει η δημοκρατια.

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 12:15 | angeliki
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ξεδιάντροπα πια και απροκάλυπτα, εσείς, η σοσιαλιστική κυβέρνηση, υιοθετήσατε την νεοφιλελεύθερη οικονομική θεωρία και παραπλανώντας τον κόσμο, τολμάτε να ισχυρίζεστε ότι αυτή βασίζεται στο Σύνταγμα. Η αιτιολογική έκθεση του εκτρώματος αυτού δίνει ξεκάθαρα το στίγμα σας. Είναι γελοίο τουλάχιστον και υποτιμά κατάφωρα την νοημοσύνη μας, δεν μιλώ καν για την αξιοπρέπειά μας και το σύνολο των δικαιωμάτων μας που τα έχετε διαλύσει στο όνομα της δήθεν κρίσης, να ισχυρίζεστε ότι οι ελεύθερες αγορές κατατείνουν μόνο στο κοινωνικό καλό. Φυσικά, στην ίδια αιτιολογική έκθεση, λέτε ότι καμιά φορά, αυτές οι άγιες αγορές προσπαθούν να δημιουργήσουν μονοπώλια και έχουν κι άλλες τέτοιες συναφείς τάσεις, και τότε ίσως χρειαστεί να παρέμβετε. Οι αγορές έχουν μόνο ως στόχο το κέρδος και προσπαθούν να το αποκομίσουν με οποιοδήποτε τρόπο, κι αυτό φυσικά δεν έχει ως αποτέλεσμα το κοινωνικό καλό. Ούτε οι επιστήμονες είναι αγορές. Αγορές θέλετε να τις κάνετε και μόνο καλό δεν θα φέρει αυτό.Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι επιλεκτικά «ανοίγετε» κλάδους και επίσης επιλεκτικά τμήματα των λειτουργιών τους. Δηλαδή παίρνετε ότι σας βολεύει για να ικανοποιήσετε τις αδηφάγες αγορές που υπηρετείτε. Φωνάζει πια τόσο πολύ αυτό αλλά δεν σας ενδιαφέρει. Η πατριωτική σας ψυχή κύριε Καστανίδη έχει πεθάνει.

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 12:57 | «ΜΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ»
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επανέρχομαι για να συμφωνήσω απόλυτα με τον χρήστη «engineer» και να θέσω και το εξής θέμα, το οποίο αποτελεί αδικία για όσα παιδιά έχουν κουραστεί να αποκτήσουν ένα πτυχίο Νομικής (LLB) πχ. στην Αγγλία ή και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., και προκειμένου να αναγνωριστεί το πτυχίο τους ως ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό του ελληνικού Πανεπιστημίου, πρέπει υποχρεωτικά να το συνδυάσουν με ένα επιπλέον Master (LLM), το οποίο βεβαίως σε αυτή την περίπτωση δεν εκλαμβάνεται ως ξεχωριστός μεταπτυχιακός τίτλος στην Ελλάδα. Έτσι έχουμε το παράδοξο να έχει υποβληθεί κάποιος στον κόπο και στα έξοδα, να έχει αποκτήσει την εξειδικευμένη γνώση και να είναι κάτοχος ενός μεταπτυχιακού τίτλου του εξωτερικού, ο οποίος να μην αναγνωρίζεται στην Ελλάδα χωριστά από το πτυχίο…Και τούτη η άδικη, υποτιμητική και παράλογη αντιμετώπιση είναι πλέον απαράδεκτη και πρέπει να απαλειφθεί.
  Και πάλι ευχαριστώ.

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 04:36 | Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά όρια για την ίδρυση και τη λειτουργία νέων Φαρμακείων πρέπει να καταργηθούν τώρα, είναι παράνομα και αντισυνταγματικά. Το Σύνταγμα μας είναι ξεκάθαρ σε αυτό: η επαγγελματιή ελευθερία είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών (αρθ. 5ο, παρ. 1η).

  Επίσης υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που απελευθερώνει πλήρως το φαρμακευτικό επάγγελμα για τους νέους επιστήμονες Φαρμακοποιούς χωρίς κανένα περιορισμό. Φυσικά ο αξιότιμος… κύριος… Ανδρέας Λοβέρδος επιμένει προκλητικά με την ανοχή μάλιστα του κυρίου Πρωθυππυργού, να προστατεύει με πάθος… τα συμφέροντα των παλιών Φρμακοποιών και των παιδιών τους, λέγοντας μας ότι «ανοίγει» το επάγγελμα τους με λειτουργία των Φαρμακείων περισσότερες ημέρες! Σε λίγο θα ξεχάσουμε και τη μητρική μας γλώσσα με αυτά που ακούμε. Αυτό κύριε… Λοβέρδο είναι μια αγορανομική διάταξη για το ωράριο λειτουργίας των Φαρμακείων και όχι απελευθέρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος.

  Ντροπή σας, παίζεται ψυχρά με το μέλλον, την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια εκατοντάδων νέων επιστημόνων Φαρμακοποιών και να τους ειρονεύεστε ότι «άνοιξε» το επάγγελμα τους χωρίς να τους επιτρέπετε το αυτονόητο: να ανοίξουν το δικό τους Φαρμακείο. Ντροπή σας.

  Αυτή είναι η αξιοπιστία… της Κυβέρνησης. Μιλάνε για οριζόντιο «άνοιγμα» όλων των «κλειστών» επαγγελμάτων από το καλοκαίρι και στο τέλος τα «ανοίγουν» όλα εκτός από αυτό των παλιών Φαρμακοπιών! Συγχαρητήρια κύριε Παπανδρέου για τον Υπουργό σας τον κύριο… Λοβέρδο, ο οποίος τα «βρήκε» όπως ψυχρά δηλώνει με τους παλιούς Φαρμακοποιούς (γατόνια) και σκέφτεται το μέλλον… του μετά απ’ την υπουργική του θητεία και το μέλλον… των τραπεζικών του λογαριασμών… με τη βοήθεια… φυσικά των ιδιοκτητών Φαρμακείων.

  Και κάτι άλλο για κάποιον προηγούμενο, προφανώς αγράμματο: τα Φαρμακεία πρέπει να τα έχουν μόνο Φαρμακοποιοί, όπως τα Ιατρεία τα έχουν μόνο Ιατροί, τα δικηγορικά γραφεία μόνο Δικηγόροι κ.τ.λ.. Η εξήγηση νομίζω είναι περιττή. Η Φαρμακευτική Επιστήμη δεν είναι ούτε ταξί, ούτε φορτηγό φίλε μου μικρέ…

  ΖΗΤΑΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΠΛΗΡΕΣ «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΚΑΙ ΜΟΝΟ) ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΩΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΧΡΟΝΙΑ. ΕΛΕΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ» ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ.

  Όποις έχει γερό στομάχι, μπορεί να απολαύσει… την συντεχνία των παλιών Φαρμακοποιών και των καλομαθημένων παιδιών τους με τα SLK Kompressor στα παρακάτω videos:
  ->>> http://www.youtube.com/watch?v=rVeY-kKAZ34&feature=player_embedded
  ->>> http://www.youtube.com/watch?v=vJKHwCXEqDw&feature=player_embedded

  Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας
  Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 03:08 | engineer
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΘΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε),ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΟ ΔΟΑΤΑΠ, ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ.
  ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΝΕΠΗΣΤΙΜΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
  ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΙΔΙΑΣ ΑΞΙΑΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΠΑΛΕΙΨΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ.

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 03:46 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πιστεύω πως το 2001 η ύπαρξη επαγγελμάτων είναι παντελώς παράλογη και αναχρονιστική
  Οσο καλοπροαίρετα και αν προσπάθησα να βρώ κάποιο λόγο ύπαρξης αυτής της ιδιαιτερότητας δεν βρήκα.
  Είναι αλήθεια λυπηρό να ακούει κανένας επιχειρήματα για την ύπαρξη επαγγελμάτων από ανθρώπους υποτίθεται οι οποίοι στο όνομα της εξυπηρέτησης του πολίτη το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι ο εύκολος πλουτισμός των.
  Σαν πολίτης αυτής της χώρας είμαι έτοιμος να υποβληθώ σε οποιαδήποτε ταλαιπωρία με υποβάλλουν οι συντεχνίες, αρκεί να πάψει αυτό το χάλι. Ευχαριστώ

 • 23 Ιανουαρίου 2011, 02:37 | ΓΙΩΤΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είναι απαράδεκτη η επίκληση της αρχής της επαγγελματικής ελευθερίας για την απρόσκοπτη είσοδο σε όλα τα επαγγέλματα ΠΛΗΝ του φαρμακοποιού λες και η εφαρμογή του Συντάγματος δεν τους αφορα .Δεν μπορω να καταλαβω με την κοινη λογικη το γιατι, ειδικα στη σημερινη δυσκολη οικονομικη συγκυρια, «που εχουμε πιασει πατο».Εκτος και αν καποιοι δεν το εχουν ακομα αντιληφθει.. Κυριε Υπουργε των οικονομικων νομιζω οτι πρεπει να επιληφθειτε αμεσα και αυτου του θεματος.
  Η επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος για τη διατήρηση των αποκλεισμών μονο στο επάγγελμα το φαρμακοποιού είναι αβασιμες, μιας και το 2005 το Σ.τ.Ε, με την απόφαση 3665/2005, απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Έκρινε ότι οι περιορισμοί αντίκεινται στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της επαγγελματικής ελευθερίας και τους κατήργησε! Ωστόσο, η συντεχνία των φαρμακοποιών επανηλθε με το νόμο 3457/2006, λίγους μήνες αργότερα.

  Θυμηθείτε τι έλεγε το 2006 ο συνταγματολόγος και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης» που έκλεισε εκ νέου το επάγγελμα;
  Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο πληθυσμιακοί, γεωγραφικοί περιορισμοί, “κληρονομική” μεταβίβαση και πώληση αδειών παραμένουν ως εχουν τιποτα δεν αλλαζει και απορω ειλικρινα γιατι οι φαρμακοποιοι με φαρμακειο απεργουν. Για ποια απελευθερωση μιλανε;
  Παρόλα αυτά και επι του προτεινομενου νομοσχεδιου εχω να παρατηρησω τα εξης προτεινοντας τις παρακατω τροποποιησεις προσθηκες συμπληρωσεις όπως παρακατω:
  3. Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην επικράτεια, καθορίζεται η ακόλουθη αναλογία φαρμακείων ανά κατοίκους των δήμων και των δημοτικών κοινοτήτων, όπως αναφέρονται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): Στους δήμους και τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι χίλιους (1000) κατοίκους επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου. Στους δήμους και τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό χιλίων ένα (1001) και άνω κατοίκων επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου ανά χίλιους (1000) κατοίκους. Ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση την τελευταία απογραφή.
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  {Στην ως άνω παράγραφο και συγκεκριμένα στο σημείο όπου αυτή αναφέρεται στους δήμους και στις δημοτικές κοινότητες θα πρέπει να προστεθεί η φράση <> αφού υπάρχουν τεράστιες συνοικίες και οικισμοί οι οποίοι ένεκα του ότι αποτελούν τμήματα των ευρύτερων πόλεων καλύπτονται από το πληθυσμιακό κριτήριο και δεν μπορεί να χορηγηθεί νέα άδεια φαρμακείου επειδή υπάρχουν φαρμακεία
  <> το ένα πάνω στο άλλο στο κέντρο της πόλης}.

  4. Σε ακτίνα 200 μέτρων από τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ. καθώς και τα νοσοκομεία, τις μονάδες υγείας και τα υποκαταστήματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης επιτρέπεται να λειτουργούν νέα φαρμακεία, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων.

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΑΦΕΙΑ:
  «Στη παράγραφο αυτή θα πρέπει να διευκρινιστεί από πού αρχίζει η ακτίνα των 200 μέτρων και τι θα γίνει στη περίπτωση όπου δεν υπάρχει κανένα φαρμακείο που να λειτουργεί στην περιοχή της ακτίνας των ως άνω μέτρων, αφού ο πολλαπλασιασμός οποιουδήποτε αριθμού επί το μηδέν δίνει γινόμενο το μηδέν.. Θα πρέπει να προστεθεί εδάφιο που να ορίζει πόσα φαρμακεία θα ιδρύονται στη περίπτωση αυτή σε συνάρτηση είτε με το μέγεθος της μονάδος υγείας είτε με τον αριθμό των φαρμακείων που ήδη λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή».

  5. Ανά τρείς βοηθούς φαρμακείων που εργάζονται σε φαρμακεία, είναι υποχρεωτική η απασχόληση ενός (1) πτυχιούχου φαρμακοποιού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
  «Η παράγραφος αυτή είναι άνευ ουδεμιάς πρακτικής σημασίας και θα έπαιζε σημαντικό ρόλο εάν προέβλεπε τη πρόσληψη πτυυχιούχου-αδειούχου φαρμακοποιού χωρίς φαρμακείο με πλήρη απασχόληση, ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ».

  6. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των πληθυσμιακών ορίων της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα λειτουργούντος φαρμακείου με υπό ίδρυση φαρμακεία. Τα κατά την παρούσα διάταξη συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας.

  Στα νεοϊδρυόμενα φαρμακεία χορηγούνται αυτοτελείς άδειες ίδρυσης υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

  Εάν ο φαρμακοποιός, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση, συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αποθάνει ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του και στον παραμένοντα φαρμακοποιό χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου.

  Ειδικά στην περίπτωση παραίτησης του ως άνω φαρμακοποιού, αυτός δύναται να ιδρύσει στο μέλλον νέο φαρμακείο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

  Οι φαρμακοποιοί των συστεγαζόμενων φαρμακείων της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται στην αυτοπρόσωπη διεύθυνση αυτών. Επίσης τα εν λόγω φαρμακεία θεωρούνται, για τον καθορισμό του αριθμού των φαρμακείων, ως λειτουργούντα χωριστά και υποχρεούνται σε ιδιαίτερη διημέρευση και διανυκτέρευση.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  Α. Η ρύθμιση της συστέγασης, για την οποία τόσος πολύς λόγος έγινε και στα ΜΜΕ, με την υποχρεωτική μορφή της ΟΕ είναι εντελώς ασαφής και χρήζει διευκρινίσεων και μάλλον έρχεται σε σύγκρουση με το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της χώρας το οποίο προστατεύει την επαγγελματική ελευθερία ως ατομικό δικαίωμα στην εργασία. Εύλογα αναρωτιέται κανείς , με ποιο τρόπο θα υποχρεωθεί ο σημερινός κύριος φαρμακείου να συστεγαστεί με νέο φαρμακοποιό, πέραν των τεχνικών, φορολογικών, οικονομικών κ.ά. δυσκολιών που παρουσιάζει η ρύθμιση.
  Β. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος με τον οποίο φέρεται η εν λόγω διάταξη με τη δυνατότητα του παλαιού φαρμακοποιού να συνταξιοδοτηθεί ή να παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο, ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΠΑΖΑΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ.
  Γ. Οι σημερινοί κύριοι φαρμακείων θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούν συστεγάσεις με τα παιδιά τους, χωρίς ν΄ αλλάζει το παραμικρό
  Δ. Δεν δίδεται καμία δυνατότητα στο « νέο» συστεγαζόμενο φαρμακοποιό έστω και μετά από κάποια χρόνια να ιδρύσει φαρμακείο μόνος του αφού η εξέχουσα θέση του παλαιού φαρμακοποιού δημιουργεί πολλά πρακτικά προβλήματα.
  Ε. Δεν ρυθμίζεται η τύχη του νέου συστεγαζόμενου φαρμακοποιού σε περίπτωση λύσεως της ΟΕ είτε λόγω παρόδου του χρόνου είτε για σπουδαίο λόγο.

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 22:38 | Δέσποινα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υφίσταται ο όρος «κλειστό επάγγελμα». Είναι τρελό να έχω σπουδάσει φαρμακευτική και να μπορώ να αγοράσω φορτηγό αλλά να μην μπορώ να ανοίξω φαρμακείο. Με ποιά λογική κάποιοι «επαγγελματίες», που υποτίθεται ότι τελούν λειτούργημα, θέλουν τη συνέχιση του ίδιου καθεστώτος; Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα «ανοίξει» τελικά όλους τους κλάδους επαγγελμάτων. Άκουγα στις ειδήσεις έναν φαρμακοποιό να λέει ότι είναι δίκαιο να μπορεί να μεταβιβάζει την άδειά του στα παιδιά του. Τα παιδιά των φορτηγατζήδων γιατί δεν είναι δίκαιο να παίρνουν τη δουλεια του πατέρα τους;

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 22:48 | Γιώρκας Δημήτριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είμαι νέος φαρμακοποιος και έχω φαρμακείο 5 σχεδόν χρόνια. Το πρόβλημα του ανοίγματος δεν είναι οι νέοι συναδελφοι που θα κληθουν να επενδύσουν μια περιουσία σε φάρμακα και εξοπλισμό. Το πρόβλημα είναι οτι αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο, με υπουργική απόφαση να ιδρύσουν φαρμακεία Ιδιώτες (γιατροί, επιχειρηματιες, γιατί όχι και οι ίδιες οι φαρμακοβιομηχανίες). Το πρόβλημα είναι οτι Η Σοσιαλ – Ληστική Κυβερνηση, αφού πρώτα υπερχρέωσε τα φαρμακεία κάνοντας ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, τώρα τιμωρεί το ατομικό φαρμακείο απελευθερωνοντας το ωράριο. Πόσες ώρες την ημέρα περιμενουν να δουλευσουν τα 7.000 ατομικά φαρμακεία; Το ζητούμενο είναι μάλλον να κλείσουν. Ο Υπουργός διατυμπανίζει οτι πρέπει να παραμέινουν 6.000 φαρμακεία. Ανοιχτε όσα θέλετε!

  Για ποιό άνοιγμα μιλάμε;
  ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 6.000 φαρμακείων. Όποιος επενδύσει τα χρήματα του σε φαρμακείο τώρα θα τα χάσει, όπως κινδυνευω να τα χάσω και εγώ.

  Η κυβέρνηση κανει δώρο σε μεγάλες πολυεθνικές το χώρο του φαρμάκου απο τη χονδρική μέχρι τη λιανική.

  Άν θεωρείτε οτι δεν εξυπηρετηστε τώρα απο τα 12.000 φαρμακεία, περιμένετε να μείνουν 6.000 και θα δείτε! Ποιά μεγαλοεπιχείρηση θα κρατάει διανυκτερευοντα φαρμακεία σε κάθε δήμο για να βρίσκετε εσείς στις 4 το πρώι το Depon που έχει ανάγκη το παιδί σας; Πιστευετε οτι ο επιχειρηματίας θα πληρώνει υπάλληλο να δουλευει μεταμεσονύχτια για να πουλήσει Depon; Σήμερα όμως ο φαρμακοποιός του ατομικού φαρμακείου το κάνει για να εξυπηρετήσει τα 10-20 άτομα που θα προσέλθουν στη διανυκτερευση μεταξυ 12-8 το πρωί σαν περιστατικά εκτακτης ανάγκης, χωρίς κέρδος αλλά μάλλον με ζημία δική του. Ποιά επιχείρηση δέχεται να πληρώνει υπάλληλο 12-8 το πρωί να της κοστίζει 1.200€ για να κερδίζει 120€ ;

  Τα φαρμακεία εξαιρουνται όμως και απο την Ευρωπαική Ένωση απο τα «κλειστά» που πρέπει να απελευθερωθούν!

  Ξυπνήστε! Το ξεπούλημα άρχισε ήδη… Τα φαρμακεία θα μείνουν 6.000. Όσα απομείνουν θα είναι εξουθενωμένα οικονομικά απο τις οφειλές της Κυβέρνησης. Στο τέλος θα τα αγοράσουν μεγάλες πολυεθνικές. Άν εξακολουθείτε να πιστευετε οτι η υγεία η δική σας και της οικογένειας σας θα είναι καλύτερα όταν απευθύνεται σε ένα υπάλληλο πολυθενικής που νοιάζεται ΜΟΝΟ για το κέρδος, εγώ γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, το μέλλον που φτιαχνετε όπως θέλουν αυτοί, αποχωρώ απο το καράβι που λέγεται Ελλάδα μαζί με την οικογένεια μου και σας αφήνω να το οδηγήσετε στα βράχια που τόσο πολύ αγαπάτε!

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 22:46 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΡΟΡΙΣΜΟΥΣ!
  ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
  ΔΩΣΤΕ ΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ!

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 21:53 | Νίκος Συμιτζής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ναι στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Όχι όμως στην ασυδοσία και στις πολυεθνικές. Δεν θέλουμε να γίνουμε άγρια δύση του φιλελευθερισμού. Να αντιγραφούν αυτά που ισχύουν στις ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σταματήσουν οι πειραματισμοί. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και εξυπηρετούν συμφέροντα της εταιριοκρατίας και του κεφαλαίου.

  Δεν δεχόμαστε κανένα επιχείρημα που οδηγεί σε ασύδοτες και άναρχες αγορές. Ο πολίτης πρέπει να προστατεύεται από την αυθαιρεσία και από την εκμετάλλευση. Η αγορά δεν μπορεί να δώσει από μόνη της λύσεις σε τίποτα. Τόπο και ευκαιρίες σε όλους τους νέους να δουλέψουν με κανόνες.

  Όσοι προτείνουν άλλες λύσεις από αυτές που ισχύουν στα μεγάλα Ευρωπαϊκά κράτη έχουν ύποπτα κίνητρα. Δεν θέλουμε ούτε τον προστατευτισμό ούτε την αναρχία. Συντεχνίες Τέλος! Μαθητευόμενοι μάγοι και υπηρέτες των αγορών ως εδώ. Υπάρχουν έτοιμες και δοκιμασμένες λύσεις. Όποιος τολμάει ας απαντήσει στην πρόκληση. Θέλουμε τους κανόνες και τις αγορές των μεγάλων Ευρωπαϊκων κρατών.

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 21:27 | Μαρία-Στέλλα Αλούπη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Συμφωνώ να δοθεί ευκαιρία σε περισσότερους να εργαστούν (και με καλύτερους όρους για τους καταναλωτές των υπηρεσιών τους), εφ’ όσον όμως πληρούν αυστηρά ποιοτικά κριτίρια και εφ’ όσον λαμβάνονται υπ’ όψιν επι μέρους κοινωνικές συνθήκες κατά περίπτωση.

  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ δε με τη μείωση της ταρίφας που πληρώνει ο πελάτης σε δικηγόρους, μηχανικούς κτλ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΧ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΔΕΗ, ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ Η ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ (ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ!!!) ΚΑΙ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ!!!!!

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 20:31 | ΝΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κύριε Πρωθυπουργέ,
  γνωρίζεται ότι εκτός των ευραίως γνωστών κλειστών επαγγελμάτων τα οποία πολύ σωστά προσπαθείτε να τα θέσετε σε μια νέα και σωστή βάση προς άρση όλων των χρόνια υπαρχόντων στρεβλώσεων , υπάρχουν και άλλα κλειστά επαγγέλματα που έχουν διαφορετική αφετηρία, όπως του οινοποιού στη Σάμο. Γνωρίζεται ότι η ύπαρξη ενός αναγκαστικού νόμου του 1934 περί οινοπαραγωγής στη Σάμο μας στερεί το δικαίωμα να ασκήσουμε το παραπάνω επάγγελμα για 77 χρόνια; Αλλά βέβαια ποιός ασχολείται με κάποιους λίγους που σε μια γωνιά της Ελλάδας αγωνίζονται για το αυτονόητο, όταν τα κομματικά διαπλεκόμενα συμφέροντα και η εκάστοτε πολιτική ατολμία και συνενοχή επιτρέπουν το 2011 να υπάρχουν τέτοιες απίστευτες στρεβλώσεις. Πρέπει μια ΤΡΟΪΚΑ να υπάρχει για να μας επιβάλλει τα αυτονόητα;

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 20:03 | Αναστάσιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως η ελεύθερη οικονομία λειτουργεί εφόσον υπάρχει ανταγωνισμός. Εάν εξασφαλιστεί η λειτουργία του ανταγωνισμού στις απομακρυσμένες περιοχές πχ στην Αστυπάλαια τότε συμφωνώ με το νομοσχέδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πρόχειρο και σε λίγα χρόνια θα μιλάμε πάλι για προστασία των καταναλωτών.
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφασίσουμε εάν η απελευθέρωση των αμοιβών ισχύει μόνο σε κάποιες αμοιβές ή σε όλες τις περιπτώσεις όπως π.χ. η αμοιβή των επιθεωρητών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και τις αμοιβές των μηχανικών για τους ημιυπαίθριους που έχουν καθοριστεί με άλλα νομοσχέδια?

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 20:48 | Sotiris G.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μύθοι και Αλήθειες για το ελληνικό φαρμακείο
  δια στόματος του προεδρείου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
  Παρακολουθείστε την επιχειρηματολογία και τις αντιφάσεις του πιο σκληρού συντεχνιακού κλάδου της χώρας για τη διατήρηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος κλειστού. Περιφρονούν…
  επιδεικτικά τις τύχες εκατοντάδων νέων φαρμακοποιών με μοναδικό γνώμονα τη διατήρηση του κέρδους για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς, αν διατυπώνουν τέτοιες απόψεις σε ένα ανοικτό φαρμακευτικό συνέδριο (Pharma point 2010), απ’ όπου και προέρχεται το υλικό, τι λένε σε κλειστές συνελεύσεις των συλλόγων τους και σε υπουργικές συναντήσεις.
  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζω σε δημοσίευση προκειμένου να αποκαλυφθούν τα συντεχνιακά συμφέροντα, που διατηρούν κλειστό το φαρμακευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα.

  >> http://www.youtube.com/watch?v=vJKHwCXEqDw&feature=player_embedded

  >> http://www.youtube.com/watch?v=rVeY-kKAZ34&feature=player_embedded

  ΝΤΡΟΠΗ, ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. ΤΟ ΑΚΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΛΟΒΕΡΔΟ; ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΤΩΡΑ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΤΩΡΑ!

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 19:04 | Πέτροs Ασημακόπουλοs
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Τώρα που οι μεταφορείς, το μακροβιότερο κλειστό επάγγελμα στην ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αποτελεί πλέον παρελθόν, η προσοχή όλων στρέφεται στα υπόλοιπα κλειστά επαγγέλματα και ιδιαίτερα στην αγκύλωση της «αναχρονιστικής τακτικής ανταλλαγής των αδειών» (δήλωση Κυβερνητικού εκπροσώπου, 22/09/2010). Το είδος της απελευθέρωσης διαφέρει από…
  επάγγελμα σε επάγγελμα αφού διαφορετικοί είναι και οι περιορισμοί σε καθένα από αυτά. Ο κλάδος των φαρμακοποιών, που αποτελεί και το ζήτημά μας, διέπεται από πολλούς και σύνθετους περιορισμούς. Πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια στην ίδρυση νέων φαρμακείων, σταθερή λιανική τιμή στα φαρμακευτικά σκευάσματα, σταθερό κέρδος του φαρμακοποιού, συγκεκριμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς, περιορισμός στις κτιριακές εγκαταστάσεις απ΄ τον ισχύοντα υγειονομικό και πολεοδομικό κανονισμό (αναφερόμαστε πάντα στην ίδρυση νέου φαρμακείου γιατί υπάρχουν και κάτι τρύπες που ιδρύθηκαν στο μακρινό παρελθόν, σκέτα περίπτερα) καθώς και άλλοι περιορισμοί που συνολικά αναφέρονται στον νόμο 3457 του 2006.
  Αν θέλετε να δείτε τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες φαρμακείων, όλους εμάς τους μη έχοντες, αλλά και την κοινή λογική, δεν έχετε παρά να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο. Ο πρόεδρος του ΠΦΣ (Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος) προτρέπει τα μέλη του να ΜΗΝ εκτελούν συνταγές με νοσοκομειακά φάρμακα, που τόσο έχουν ανάγκη οι ασθενείς. Μιλούν ξεκάθαρα για ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Χρησιμοποιούν ορολογία που μόνο φεουδάρχης του σκοτεινού Μεσαίωνα θα μεταχειριζόταν…
  Εμείς οι Φαρμακοποιοί χωρίς Φαρμακείο, αποτελέσαμε μιας εξαρχής μια πολυσυνθετική ομάδα από άνεργους, ετεροαπασχολούμενους ή εργαζόμενους φαρμακοποιούς που διακαής τους πόθος είναι ή έγινε στην πορεία, η ίδρυση του δικού τους φαρμακείου. Ενός φαρμακείου όμως, εκεί που οι ίδιοι το επιθυμούμε, είτε πρόκειται για κωμόπολη της επαρχίας, είτε για το κέντρο της Αθήνας, είτε για νησί του Ιονίου ή του Αιγαίου. Αρνηθήκαμε πεισματικά, να υποθηκεύσουμε τις περιουσίες των οικογενειών μας για οποιαδήποτε άδεια μας πλάσαραν, σαν γη της επαγγελίας, ενώ παράλληλα δεν δεχτήκαμε την προοπτική της αυτοεξορίας. Είχαμε αυτό το δικαίωμα και στις δύο περιπτώσεις. Οι επιλογές μας, ωστόσο, αυτές δεν ήταν άνευ τιμήματος. Απασχοληθήκαμε σαν ιατρικοί επισκέπτες, δουλέψαμε σε φαρμακεία ως βοηθοί, σε ταβέρνες & καφετέριες σαν γκαρσόνια, μέχρι και φορτηγά οδηγήσαμε…Και τώρα τι; Έρχεται η στιγμή που τόσο περιμέναμε όλο αυτόν τον καιρό που βολοδέρναμε δεξιά και αριστερά.
  Η ομάδα των Φαρμακοποιών χωρίς Φαρμακείο κατηγορήθηκε από συστάσεως, σαν προβοκάτορας. Στην αρχή μας είπαν ρουφιάνους του Lidl και του Aldi. Μετά τσάτσους του Λαυρεντιάδη και του Λαβίδα. Κάποιοι άλλοι ανέπτυξαν σενάρια υποκίνησής μας γενικά από οικονομικά μεγαλο-συμφέροντα που κοιτάν να καπηλευτούν το χώρο του Ελληνικού φαρμακείου σε μια συνομωσιολογική πλατφόρμα που ούτε ο Στάλιν για τον Τρότσκι δεν είχε εφεύρει. Εμείς αποδείξαμε και αποδεικνύουμε καθημερινά πόσο λάθος είχαν όλοι αυτοί οι κοινοί δημαγωγοί απόγονοι του Γκέμπελς.
  Στόχος δικός μας είναι μόνον ένας. Μια νομοθεσία που θα επιτρέπει την χωρίς περιορισμούς ίδρυση νέου φαρμακείου, οπουδήποτε επιθυμεί κάποιος πτυχιούχος φαρμακοποιός χωρίς να καταβάλλει σε κανέναν νταβατζή, οποιοδήποτε ποσό. Αυτό και μόνο αυτό. Η μοναδική διέξοδος για απόκτηση φαρμακείου σε αστικό κέντρο, είναι η αγορά της άδειας από κάποιον που αποσύρεται. Η τιμή έχει διαμορφωθεί απ’ την «πιάτσα» από 250.000 ευρώ και βλέπουμε. Το ποσό αυτό αναφέρεται στην άυλη αξία της άδειας και δεν αντιπροσωπεύει τίποτα το υλικό. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε προσπάθεια αιτιολόγησης της συγκεκριμένης τιμής μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει. Για τους τύπους να αναφέρουμε ότι ολοκαίνουργιος εξοπλισμός φαρμακείου 50 τ.μ κοστίζει περί τις 26.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) ενώ το εμπόρευμα που αυτό χρειάζεται και ειδικά τώρα που οι τιμές έχουν πέσει, κοστίζει από 20 ως 30.000 ευρώ. Ωστόσο, η απρόσκοπτη είσοδος των νέων φαρμακοποιών στο επάγγελμα μήπως μπορεί να επιτευχθεί με άρση του ελάχιστου περιθωρίου κέρδους; ΟΧΙ. Μήπως με άρση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος; ΟΥΤΕ. Με άρση του υγειονομικού και του πολεοδομικού κανονισμού που διέπει την ίδρυση νέων φαρμακείων; Και πάλι ΟΧΙ. Μόνο η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ κινείται προς την κατεύθυνση στην οποία στοχεύουμε και μόνο αυτό θα διεκδικούμε μέχρι τελικής δικαίωσής μας.
  Θεωρούμε άκρως επικίνδυνη την παράδοση του επαγγέλματός μας σε μεγαλοεπενδυτές-καρχαρίες, ανθρώπους άσχετους προς την φαρμακευτική επιστήμη οι οποίοι όμως, είναι εξαιρετικά σχετικοί με την μεγιστοποίηση των κερδών τους. Θεωρούμε απειλή την απελευθέρωση της τιμής του φαρμακευτικού είδους και την παράδοσή του στον νόμο της αγοράς και της ζήτησης. Οποιαδήποτε άρση σε περιορισμούς, που εξασφαλίζουν ότι τα δύο παραπάνω δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν, θα μας βρει πολέμιους με το ίδιο πάθος που αυτή τη στιγμή αξιώνουμε κατάργηση των πληθυσμιακών και γεωγραφικών περιορισμών.
  Όσοι αναρωτιούνται ακόμη αν το φαρμακευτικό επάγγελμα είναι κλειστό έχουμε να τους απαντήσουμε ότι το επάγγελμα παραμένει κλειστό, όσο εμποδίζει έστω και ΕΝΑΝ να αποφασίσει που θα εργαστεί. Η επαγγελματική ελευθερία αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων.

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 19:40 | K. Pazis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μέχρι και σήμερα φαινόταν αδιανόητο πως, τώρα που χρεοκοπούμε και οικονομικά, θα είμαστε σε θέση να διαπραγματευόμαστε. Κι όμως για να δείτε τη «δύναμη» που μπορεί να έχει αυτή η μικρή η χώρα μπροστά στα παγκόσμια μεγαθήρια, σας παραθέτω το εξής παράδειγμα. Είναι βέβαιο πως κανείς απλός πολίτης (πέραν τον άμεσα ενδιαφερομένων), δεν πρόσεξε πως σε δύο εκδόσεις του μνημονίου ήμασταν παθητικοί και τώρα είμαστε ενεργητικοί. Τι εννοώ;
  Στις πρώτες δύο εκδόσεις του μνημονίου το επάγγελμα του φαρμακοποιού θα άνοιγε με άρση των περιορισμών του αριθμού των φαρμακείων και του ελάχιστου περιθωρίου κέρδους τους. (σελ. 26, μνημόνιο v.2 Αύγουστος)
  Στην τελευταία έκδοση του μνημονίου οι κάποιοι κατάφεραν να…
  ανοίξει το επάγγελμα όπως θέλουν, δηλαδή μόνο ως εξής: με πιο ευέλικτα ωράρια και με μείωση του περιθωρίου κέρδους τους. (σελ. 30, μνημόνιο v.3 Νοέμβριος)
  Κοινώς άνοιγμα γιοκ. Κανένας νέος πτυχιούχος φαρμακοποιός, να μην έχει πρόσβαση στο επάγγελμα. Μόνο στη μαύρη αγορά οι άδειες ακόμη και τώρα που μιλάμε.
  Και ενόσω κάποιοι ταλαίπωροι πολίτες (συμπεριλαμβανομένων και πολλών επιστημόνων με PhD και μεταδιδακτορικά παρακαλώ) δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα προς το ζην,(γιατί λεφτά μπορεί να υπάρχουν, απλά δουλειές δεν έχει), κάποιοι επιμένουν να διατηρούν και να υποθάλπουν τη σαπίλα σε αυτό το κράτος . Γιατί κακά τα ψέματα, όλο και κάτι καλό θα γινόταν με το μνημόνιο.
  Τι θα γίνει τελικά; Μα το ελληνικό πολιτικό σύστημα θα κάνει ότι ακριβώς καταλαβαίνει. Δηλαδή ούτε ακριβώς όσα λέει το μνημόνιο, ούτε όμως και ότι δεν συμφέρει.
  Προφάσεις αρκετές. Θες «προάσπιση της δημόσιας υγείας», θες «κατά παραχώρηση δημόσιο λειτούργημα» (βλ. συμβολαιογράφους), θες «ορθολογική κατανομή», θες «κάθε νέο φαρμακείο αυξάνει τη δαπάνη» και ότι άλλο νομικοειδές, αναπόδεικτο και ψευτοαληθοφανές κατεβάσει η κούτρα (βλ. γκλάβα) τους.
  Η ουσία είναι μία.
  Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε με μνημόνια ούτε και χωρίς, να γίνουμε άνθρωποι. Είμαστε ότι καταντήσαμε, δηλαδή ανάξια και ανήθικα παρακμιακά υπόλοιπα ενός ένδοξου και υπερήφανου λαού που κάποτε πέρασε από αυτό τον πλανήτη. Και για να είμαι πιο ευγενής: είμαστε σκλάβοι της κληρονομιάς μας.
  Και αν σε κάποιο νομοθέτη, αν σε κάποιο εισαγγελέα, αν σε κάποιο πολιτικό, αν σε κάποιο με πραγματική εξουσία έχει μείνει έστω και ίχνος dna από αυτό που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, τότε θα κάνουνε αυτεπάγγελτα τη δουλειά τους.
  Αναμένουμε.

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 19:11 | ΚώσταsΠαναγιώτου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Σχετικά με το άνοιγμα του φαρμακευτικού επαγγέλματος‏…

  Διαβάζοντας διάφορες αναλύσεις σχετικά με το φαρμακευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, θα ήθελα να εκθέσω και την δική μου άποψη και να καταδείξω τα κατάφορα ψεύδη που διαδίδουν σκοπίμως οι σύλλογοι των φαρμακοπωλών.
  Αναρωτιέμαι, γιατί το τόσο καλό ελληνικό κράτος δεν έχει φροντίσει να εξαναγκάζει. ιατρούς, οδοντιάτρους, μηχανικούς, δικηγόρους και ένα κάρο…
  άλλους χρήσιμους επαγγελματίες να ασκήσουν αυτό που σπούδασαν στα εκατοντάδες χωριουδάκια ανά την Ελλάδα, όπως ακριβώς κάνει με τους φαρμακοποιούς; Μήπως δεν έχουν ανάγκη όλους αυτούς και έχουν ανάγκη μόνο το φαρμακείο; Μήπως η «προσφορά» του φαρμακείου είναι μεγαλύτερη απ’ ότι θα μπορούσε πραγματικά να προσφέρει ένας ιατρός; Γιατί εντέλει τι είναι σημαντικότερο για έναν άνθρωπο σε ένα νησί, στην Πίνδο ή στον Έβρο, ένας παθολόγος ή ένα φαρμακείο που το μόνο που μπορεί να προσφέρει είναι λίγο μπεταντιν και κανένα τραυμαπλαστ σε καμιά αμυχή; Λύνει το φαρμακείο κανένα πραγματικό πρόβλημα υγείας; Εκτός και αν οι φαρμακοποιοί μπορούν να υποκαταστήσουν τον παθολόγο, τον καρδιολόγο, τον ορθοπεδικό και όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες, που έχουν ανάγκη τα 100 άτομα του χωριού.
  Επειδή τα μέλη της σκληρότερης συντεχνίας που γνώρισε ποτέ αυτός ο τόπος, δεν έχουν ιδέα για το τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο έξω από την άνεση του φαρμακείου τους, θα ήθελα να τους πληροφορήσω πως έχουν τα πράγματα.
  1) ΔΕΝ υπάρχει ούτε μια ελεύθερη περιοχή στην Ελλάδα για ίδρυση φαρμακείου. Όλες οι περιοχές που θα έδιναν έστω μια ελπίδα προοπτικής, έχουν προ πολλού καπαρωθεί. Βέβαια οι φαρμακευτικοί σύλλογοι διατείνονται ότι το επάγγελμα είναι ανοιχτό και προτρέπουν τους νέους φαρμακοποιούς να ανοίξουν σε ξεροβούνια και σε ξερονήσια. Τα παραδείγματα που αναφέρουν είναι τουλάχιστον τραγικά. Είναι κωμικό να ακούω τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου να προτρέπει νέο φαρμακοποιό να ανοίξει σε νησί των 200 κατοίκων όταν αυτός έχει το δικό του φαρμακείο στο κεντρικότερο σημείο του Αμαρουσίου, απέναντι από το υποκατάστημα του ΙΚΑ…Βέβαια αν ο νέος φαρμακοποιός έχει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για αγορά άδειας ή είναι γόνος φαρμακοποιού τα πράγματα αλλάζουν άρδην…
  2) Οι ιδιοκτήτες φαρμακείων, που αυτοπροβάλλονται και ως καλοκάγαθοι υπηρέτες της «Δημόσιας Υγείας», μέχρι και πριν από λίγες εβδομάδες αρνούνταν πεισματικά να βγουν σε σύνταξη, παρότι βρίσκονταν σε προχωρημένη ηλικία 70+ ετών. Χρειάστηκε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ώστε να τους ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ σε σύνταξη, με το αιτιολογικό της έκθεσης της δημόσια υγείας σε κίνδυνο λόγω ηλικίας! Ο ίδιος μάλιστα ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, παρότι πλησιάζει τα 75, συνεχίζει να διατηρεί το φαρμακείο του έως και σήμερα! Έτσι αντιλαμβάνεστε την προστασία της δημόσιας υγείας;
  3) Βέβαια οι παραπάνω φαρμακοποιοί, όπως και όλοι όσοι συνταξιοδοτούνται, δεν αποσύρονται, όπως θα περίμενε κάποιος, αφήνοντας το χώρο ελεύθερο σε νέα παιδιά. Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο ΠΩΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ίδρυσης φαρμακείου για αμύθητα ποσά που ξεκινούν από τις 300.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και 600.000. Προφανώς η «προστασία της δημόσιας υγείας» κοστολογείται ακριβά. Προσέξτε καλά, μιλάμε για ΑΔΕΙΑ, όχι για κατάστημα. Στα κλειστά επαγγέλματα, όπως αυτό του φαρμακείου, αυτό είναι που έχει αξία.
  http://www.youtube.com/watch?v=rVeY-kKAZ34
  Αντί να περιοριστούν στη μεταβίβαση όσων τους ανήκουν (επαγγελματικός χώρος, εξοπλισμός, φάρμακα) καταχρηστικά πουλάνε την άδεια, παρότι αφενός αποτελεί κρατική περιουσία και αφετέρου την έλαβαν δωρεάν. Είναι αυτή εικόνα λειτουργών της δημόσιας υγείας ή άπληστων μελών μιας συντεχνίας που προσπαθεί πάση θυσία να διατηρήσει τα προνόμιά της;
  4) Παραδόξως υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία αποφοίτων φαρμακευτικής που δεν χρειάζεται ούτε να πληρώσουν μισό εκατομμύριο ευρώ για αγορά άδειας, ούτε να ψάξουν κάποιο σημείο στα πέρατα της Ελλάδας που δεν θα ενοχλεί τη συντεχνία των ιδιοκτητών φαρμακείων ώστε να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Αυτοί δεν είναι άλλοι από τα παιδιά των φαρμακοποιών. Ναι καλά διαβάζετε, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα υπάρχουν κληρονομικές άδειες, όπως μερικούς αιώνες πριν υπήρχαν κληρονομικοί τίτλοι ευγενείας. Είναι μήπως και αυτό στοιχείο του φαρμακοποιού – προστάτη της δημόσιας υγείας ή άπληστων μελών μιας συντεχνίας που προσπαθεί πάση θυσία να διατηρήσει τα προνόμιά της;
  5) Τέλος, το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του το 2005, λαμβάνοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ελλάδος, κατέληξε ότι οι περιορισμοί στην ίδρυση φαρμακείου ΔΕΝ συντελούν στην προστασία της δημόσιας υγείας παρά μόνο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ των υπαρχόντων φαρμακείων και τους ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ. Το γεγονός αυτό δεν άρεσε καθόλου στην συντεχνία των ιδιοκτητών φαρμακείων και με παρασκηνιακές κινήσεις, που σε μεγάλο βαθμό μοιάζουν με τις σημερινές, επέβαλε την επανεισαγωγή τους 3 μήνες αργότερα. Κανένας σεβασμός δηλαδή στο ίδιο το Σύνταγμα της Ελλάδος, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η απόφαση. Είναι λοιπόν αυτή εικόνα λειτουργών της δημόσιας υγείας ή άπληστων μελών μιας συντεχνίας που προσπαθεί πάση θυσία να διατηρήσει τα προνόμιά της;
  Οι συνεχείς αναφορές του κ. Λοβέρδου ότι η αύξηση του αριθμού των φαρμακείων οδηγεί σε αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, αποτελεί ομολογία ανικανότητας εύρεσης των παρανομούντων φαρμακοποιών. Επειδή κρίνει ότι είναι ανεπαρκής να αποκαλύψει και να οδηγήσει στην δικαιοσύνη αυτούς που αυξάνουν την φαρμακευτική δαπάνη, σκέφτηκε να απαγορέψει την είσοδο νέων επαγγελματιών στο χώρο! Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο… Από πότε η απάντηση στη διαφθορά ήταν η απαγόρευση εισόδου σε ένα επάγγελμα; Με αυτή τη λογική επειδή υπάρχουν κάποιοι γιατροί που παίρνουν φακελάκι, θα πρέπει να κλείσει και το ιατρικό επάγγελμα. Επειδή υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι που τα πιάνουν θα έπρεπε να κλείσει και το δικηγορικό επάγγελμα και πάει λέγοντας….Ένα φαρμακείο που λειτουργεί νόμιμα ΔΕΝ αυξάνει την φαρμακευτική δαπάνη αλλά ξαναμοιράζει την πίτα με τα γειτονικά φαρμακεία. Αυτό ακριβώς είναι που φοβούνται οι ιδιοκτήτες φαρμακείων και γι’ αυτό αντιδρούν τόσο λυσσαλέα ακόμα και στο άκουσμα της λέξης άνοιγμα…
  Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 19:17 | Δημήτρη Μελέτη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άνεργοι Φαρμακοποιοί…

  Η προσπάθεια εκμετάλλευσης άνεργων φαρμακοποιών και η ανηθικη «μη προταση» του Πανελληνιου Φαρμακευτικου Συλλογου για το ανοιγμα του επαγγελματος
  Αγαπητοί κύριοι,
  Πολλά δημοσιεύματα, εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από τη συνάντηση του ΠΦΣ με τον υπουργό υγείας κ. Λοβέρδο, τα οποία ανέφεραν το θετικό μεταξύ τους κλίμα και τις προτάσεις στις οποίες φαίνεται να καταλήγουν σχετικά με το άνοιγμα το επαγγέλματος. Έπειτα απο τη συνάντηση αυτή, ο ΠΦΣ αποφάσισε να αναστείλει τις απεργειακές κινητοποιήσεις. Ποια είναι όμως η ουσία της πρότασης και τι κρύβεται πίσω απο αυτή;
  Ο κ. Αμπατζόγλου, πρόεδρος του Π.Φ.Σ και οι…
  υπόλοιποι πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων, κατά την συνάντησή τους με τον υπουργό υγείας, πρότειναν σαν μοναδική πρόταση για την απελευθέρωση του επαγγέλματος, την συστέγαση των νέων φαρμακοποιών με κάποιον παλαιό. Τι σημαίνει αυτό; Ο νέος φαρμακοποιός, θα πρέπει να βρει έναν παλαιό, και αφού του καταβάλλει χρηματικό αντίτιμο το οποίο θα καθορίζεται από τον τελευταίο, να γίνεται μέτοχος στο παλαιό φαρμακείο, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 49%, σχηματίζοντας ομόρρυθμη εταιρία (ΟΕ).
  Υπάρχει μάλιστα η πρόταση, να μπορούν να συστεγάζονται έως και πέντε άδειες (προφανώς η μία θα είναι του παλαιού φαρμακοποιού), ώστε το ποσοστό (επομένως και το χρηματικό ποσό απόκτησής, και τα κέρδη) του 49% να μπορεί να μοιραστεί ανάμεσα σε έως και 4 νέους φαρμακοποιούς. Προκύπτει φυσικά το ερώτημα, με δεδομένη την μαχητικότητα που έχουν επιδείξει οι φαρμακοποιοί για την διατήρηση των κεκτημένων, ποιος φαρμακοποιός με μία εύρωστη επιχείρηση θα θελήσει να μοιραστεί το κέρδος του φαρμακείου με κάποιον ή κάποιους νέους συναδέλφους, τη στιγμή που παλεύουν με νύχια και δόντια να κρατήσουν τον επιπλέον ανταγωνισμό μακριά και τη στιγμή που εδώ και χρόνια, ενώ έχουν την δυνατότητα να σχηματίσουν ΟΕ μεταξύ τους, δεν το έχουν πράξει παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις.
  Την απάντηση μπορεί να την σκεφτεί πολύ εύκολα κάποιος. Αυτή η λύση, έχει προταθεί εκ του πονηρού, ώστε να ευνοήσει εκείνους τους ιδιοκτήτες φαρμακείων οι οποίοι έχουν συσσωρευμένα χρέη. Προκειμένου να αποκτήσουν ρευστότητα, θα την αναζητήσουν από νέους άνεργους φαρμακοποιούς, που στην ανάγκη τους για εργασία, θα δανειστούν από τις τράπεζες για λογαριασμό των παλαιών, ωστε να αγοράσουν ποσοστό σε μία προβληματική επιχείρηση. Έτσι, και το υπερχρεωμένο φαρμακείο «ανασαίνει» από το ρευστό που θα μπει σε αυτό, και η κοινωνία θα νομίζει ότι άνοιξε το επάγγελμα.
  Πέρα από το ανήθικο της συγκεκριμένης πρότασης, η οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ανάγκη των νέων φαρμακοποιών για εργασία, το καθεστώς σχηματισμού ΟΕ, δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο σχηματισμός ΟΕ μεταξύ νέου και παλαιού φαρμακοποιού, ισχύει εδώ και χρόνια, καθώς αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αγοραπωλησία των αδειών των φαρμακείων. Συγκεκριμένα, ο φαρμακοποιός που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί, συστεγάζεται με έναν νέο φαρμακοποιό σχηματίζοντας ΟΕ, έναντι των ποσών που πλέον είναι γνωστά και κυμαίνονται από 200.000 έως και 1.000.000 ευρώ, και στη συνέχεια αποχωρεί από την ΟΕ αφήνοντας το φαρμακείο στον νέο φαρμακοποιό.
  Στην ουσία δηλαδή, η πρόταση των φαρμακοποιών για το άνοιγμα του επαγγέλματος, είναι να συνεχιστεί η αγοραπωλησία αδειών (!) και να παραμείνει το καθεστώς ως έχει.
  Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο ανάστειλαν τις κινητοποιήσεις τους. Σε περίπτωση που εφαρμοστει η συγκεκριμένη πρότασή τους, το επάγγελμα συνεχίζει να παραμένει κλειστο, ενω δημιουργείται μία ευκαιρία ανέξοδης χρηματοδοτησης των προβληματικών φαρμακείων, εις βάρος άνεργων επιστημόνων.

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 19:13 | George
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  όλα τα κλειστά επαγγέλματα πρέπει να απελευθερωθούν. Όλοι όσοι έχουν τις κατάλληλες γνώσεις να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του δικηγόρου, του φαρμακοποιού κλπ. Κανένας περιορισμός δεν μπορεί να ισχύει. Μόνο έτσι θα έρθει ανάπτυξη και θα μειωθεί το κόστος παροχής υπηρεσιών.Τα προνόμια ορισμένων τάξεων είναι αντισυνταγματικά και οδηγούν σε συνθήκες μεσαιωνικές. Αν θέλετε να προσφέρετε στον τόπο, αν θέλετε να γίνετε κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας πάρτε την γενναία απόφαση και απελευθερώστε την αγορά.

  Ευχαριστώ

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 19:57 | Μάκης Τσίκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Τις τελευταίες ημέρες του 2010 θα τις θυμόμαστε για τη προσπάθεια του κ. Λοβέρδου να εκμαιεύσει από τους φαρμακοποιούς τρόπους με τους οποίους θα. παραστήσει στη Τρόϊκα ότι ανοίγει το επάγγελμά τους. Είναι εντυπωσιακή η παντελής αδιαφορία που δίνει την εντύπωση ότι τρέφει για το πραγματικό συμφέρον το λαού σε σχέση με τη πλήξη των συμφερόντων των (οργανωμένων) φαρμακοποιών!
  Προσποιήθηκε ότι δήθεν προσπαθεί να ανοίξει το επάγγελμα των φαρμακοποιών, στη πραγματικότητα όμως είχε ήδη «λησμονήσει» το βασικό σκέλος του ανοίγματος, δηλαδή τη κατάργηση πληθυσμιακών κριτηρίων και το σεβασμό του συνταγματικού δικαιώματος όλων των πολιτών στο επιχειρείν ώστε ο κάθε φέρελπις πτυχιούχους της φαρμακευτικής σχολής να μπορεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στον επιχειρηματικό στίβο. Κατόπιν επικέντρωσε τις… προσπάθειές του σε μικρότερης σπουδαιότητας αλλαγές, όπως η μείωση του περιθωρίου κέρδους και η λειτουργία των φαρμακείων τα…
  Σάββατα (γιατί στο Ελλάντα μας τα Σάββατα οι φαρμακοποιοί, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους καταστηματάρχες, ξεκουράζονται και οι ασθενείς ξενιτεύονται για να προμηθευτούν τα φάρμακά τους). Εισέπραξε όμως και σε αυτά. αρνήσεις των φαρμακοποιών! Αφού κέρδισαν στο μείζον θέμα των αδειών, γιατί να υποχωρήσουν στο έλλασον; Μήπως θα λογοδοτήσουν σε κανέναν, αφού μια ζωή είχαν εξασφαλίσει ασυλία και προστασία;
  Βλέποντας λοιπόν ο… σιδηρούς υπουργός -ο οποίος αφελώς νόμιζε ότι επαναστατικές αλλαγές γίνονται με τη. συγκατάνευση των ευνοημένων- ότι απέναντί του βρίσκονταν οργανωμένοι και αποφασιμένοι επαγγελματίες, προσπάθησε να τους. φοβίσει με την απειλή εξέτασης ακριβώς εκείνου του καθεστώτος που θα έπρεπε εξ αρχής να το έχει καταργήσει δίχως να τους ρωτήσει: Της κληροδότησης της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου! Τα παιδάκια παίζουν και μαζί τους ο κ. Λοβέρδος. Όταν αυτοί (μαντέψτε) και πάλι αρνήθηκαν, γιατί -όπως δήλωσαν- οι δημόσιες άδειες αποτελούν… προσωπική τους περιουσία, ο υπουργός της αποφασισμένης για ριζικές μεταρυθμίσεις κυβέρνησης σχεδόν τους εκλιπάρησε» να προτείνουν ένα άλλο ισοδύναμο μέτρο» (;) για να δείξουν δηλαδή στη Τρόϊκα ότι δεν έκατσαν με σταυρωμένα τα χέρια!
  Για να απασχοληθούν λοιπόν οι πτυχιούχοι φαρμακοποιοί (που θυμίζουμε ότι οι διαθέτοντες φαρμακείο συνάδελφοί τους με καλοκαιρινή ολοσέλιδη καταχώρηση στο Τύπο τους πρότειναν να γίνουν. υπάλληλοί αυτών ή των φαρμακαποθηκών!!!) συμφώνησαν με τον υπουργό στη «συστέγαση» φαρμακείων που όμως (προσέξτε παρακαλώ) ο φαρμακοποιός που το κατείχε πριν θα κατέχει το. 51% της επιχείρισης, θα έχει δηλαδή τον απόλυτο έλεγχο του μαγαζιού! Πόσος χαριτωμένος εμπαιγμός ενός υπουργού που τους έχει αποδείξει πόσο επιρρεπής είναι σε τέτοια αντιμετώπιση!
  Η κληροδοτική μεταβίβαση των αδειών από τον γονέα στο τέκνο είναι όχι μόνο αντισυνταγματική, αλλά και… παράνομη, αφού οι άδειες είναι προσωποπαγείς και πρέπει να επιστρέφονται στο κράτος μετά τη συνταξιοδότηση του κατόχου τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι νομικές προβλέψεις για κληροδότηση των αδειών, ως εάν να πρόκειται για προσωπική περιουσία, είναι «αυθαίρετα» νόμιμη, αλλά προσκρούει σε άλλους νόμους, στο Σύνταγμα και στη… κοινή λογική. Στο πλαίσιο αυτής της «λογικής» είδαμε διαφημίσεις Σλοβακικών πανεπιστημίων που καλούν τους φαρμακοποιούς να στείλουν εκεί για σπουδές τα παιδιά τους «για να μη χαθεί η επιχείρηση»! Ακούσαμε μια φαρμακοποιό να. απορεί που «κάποιοι» θέλουν να μη μπορεί να δώσει την άδεια στον κανακάρη της και ζητούσε «σύμμαχο» στην δυσφορία της μια φίλη της συμβολαιογράφο, αγνοώντας ότι οι κληροδοτήσεις των αδειών για τους συμβολαιογράφους καταργήθηκαν από το. 1971! Το ελληνικό κράτος, με τις ασυγχώρητες διακρίσεις των πολιτών σε προστατευόμενους και μη προστατευόμενους έχει στρεβλώσει σε τέτοιο βαθμό το τρόπο σκέψης πολλών εξ ημών που αδυνατούμε να αντιληφθούμε έστω και τα αυτονόητα. Η ανάγκη για ριζικές αλλαγές είναι τόσο μεγάλη που ξεπερνάει το πολιτικό «αισθητήριο» του κάθε Λοβέρδου, ή την τακτική του κάθε υπουργού ¨παλαιάς κοπής».
  Τη μη κατανόηση αυτής της πραγματικότητας τη πληρώνουμε ποικιλότροπα: Η αδήριτη ανάγκη για εκσυγχρονισμό της χώρας πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων, προτάσσοντας απλά την αγωνία να. δείξουμε στους δανειστές ότι κάτι κάνουμε! Δεν είναι εκπληκτικό; Δεν είναι εξίσου απογοητευτικό; Ο λαϊκισμός και η πολιτική ελαφρότητα δεν λένε να αφήσουν το ρημαγμένο αυτό τόπο.