- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 23 – Διαχείριση συναλλαγών

Οι συναλλαγές εξυπηρέτησης των χορηγούμενων μικροχρηματοδοτήσεων διενεργούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.