- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Δημόσια Διαβούλευση της Κ.Υ.Α για τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη χρήση των περιβαλλοντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες

Αγαπητοί Φίλοι,

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θέτει, ύστερα από εισήγηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σε διαβούλευση σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη χρήση περιβαλλοντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες.

Βασικός στόχος της προωθούμενης ΚΥΑ είναι η προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς, ανακριβείς ή ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, που έχουν ως αποτέλεσμα να χάνουν οι καταναλωτές την εμπιστοσύνη τους σε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό ισχυρισμό. Παράλληλα, διασφαλίζεται ο θεμιτός και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.

Με την υπογραφή της εν λόγω Κ.Υ.Α αναμένεται να καθορίζονται:

Σας καλώ να συμβάλετε στην προσπάθειά μας, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011.

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Βασίλης Κεγκέρογλου