Άρθρο 02. Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών

1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2458/97 (ΦΕΚ 15 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:
«Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους».
2. Η παράγραφος «2» του άρθρου 5 του ν.2458/97, αναριθμείται σε παράγραφο «3».
3. Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

 • 6 Νοεμβρίου 2013, 18:53 | ΑΝΝΑ Β.

  Ο πιο ήπιος χαρακτηρισμός που θα μπορούσε να αποδοθεί στη σύνταξη των όρων του συγκεκριμένου άρθρου είναι ελλιπής, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψην από τους συντάκτες του η περίπτωση των αγροτών που διετελούσαν το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν το έτος 1988 (από το οποίο και έπειτα κατέστει υποχρεωτική η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Γ.Α.).
  Συνεπώς, συνίσταται και απαιτείται η δημιουργία τρόπου εξακρίβωσης και, κατ’επέκταση, χορήγησης βεβαίωσης η οποία θα αποδεικνύει τα έτη απασχόλησης στον αγροτικό τομέα πριν την 01/01/1988. Έτσι, θα μπορούν να υπολογιστούν ορθά όλα τα έτη διετέλεσης του συγκεκριμένου επαγγέλματος χωρίς να υπάρχει αδικία εις βάρος εκείνων που το ασκούσαν πριν την παραπάνω ημερομηνία. Προς διευκόλυνση των συντακτών του άρθρου προτείνεται η ανάθεση της διαδικασίας χορήγησης των παραπάνω βεβαιώσεων στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. ή την εκάστοτε Αγροτική/Συνεταιριστική Οργάνωση.

 • 5 Νοεμβρίου 2013, 17:54 | Μαρία Γ.

  Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει άρση της αδικίας στην οποία υπόκεινται οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε σχέση με τους ασφαλισμένους σε αλλά ταμεία, μιας και δεν μπορούν να φανούν τα πραγματικά χρόνια προϋπηρεσίας τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

  Οι άνθρωποι αυτοί έζησαν όλη τη ζωή τους εργαζόμενοι σκληρά στο πεδίο εργασία τους που απέχει παρασάγγας – λόγω της έκθεσης των προϊόντων τους στις διάφορες καιρικές συνθήκες – από το πεδίο εργασίας άλλων κατηγοριών εργαζομένων.

  Πρέπει να μπορούν με κάποιο τρόπο να αποδείξουν την εργασιακή τους ταυτότητα και πριν το έτος 1988, έτος κατά το οποίο ξεκίνησαν οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ.

  Απαραίτητος επίσης είναι ο διαχωρισμός των αμιγώς αγροτών από ανθρώπους που εργάστηκαν σε άλλους τομείς δραστηριότητας και που όμως έχουν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ λόγω τυχόν μειωμένων εισφορών. Είναι μεγάλη αδικία να μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί από τον ΟΓΑ στο 62ο έτος έχοντας συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης σε διαφορετικά ταμεία, ενώ κάποιος που σε όλη του τη ζωή εργάστηκε σαν αγρότης να μην μπορεί να «ξεκουραστεί» παίρνοντας τη σύνταξή του στα 62 έτη, μιας δεν είχε προβλεφθεί η ασφάλιση των αγροτών πριν το 1988.

 • 4 Νοεμβρίου 2013, 18:01 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Οι εργαζόμενοι με ΟΓΑ με ελάχιστες εισφορές σε σχέση με τους εργαζόμενους με ΤΕΒΕ και με μεγάλο ετήσιο ποσοστό για το υπολογισμό της σύνταξης και με επιπλέον το ποσό της αρχικής, απλής σύνταξης του ΟΓΑ επιβαρύνουν το κράτος δηλαδή παίρνουν συντάξεις πολύ μεγαλύτερες από αυτό που πρέπει σε σχέση με το τι πλήρωσαν άρα τα πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι με τη φορολογία μας. Τώρα θα παίρνουν και περισσότερα χρήματα από το ΤΕΒΕ και το ΙΚΑ και θα φορτώσουν και αυτά τα ταμεία.

 • 4 Νοεμβρίου 2013, 12:15 | ΕΙΡΗΝΗ

  Τι γίνεται όμως με τους αγρότες και τις αγρότισσες που πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους στον ΟΓΑ μέχρι σήμερα (ήτοι απο 1/1/1988)και έχουν κλείσει τα 62 τους χρόνια;

  Πώς μπορούν εκείνες/-οι να αποδείξουν (εκτός από τις εισφορές που έχουν ήδη πληρώσει και συνεχίζουν να πληρώνουν) ότι και πριν την 1/1/1988 ασκούσαν αμιγώς το αγροτικό επάγγελμα;

  Η βελτίωση του συγκεκριμένου άρθρου κρίνεται ουσιώδη και άκρως απαραίτητη ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις αγρότισσες/-ες που σε όλοι τους την ζωή ασκούσαν αμιγώς το αγροτικό επάγγελμα ως εξής:
  «Λόγω του ότι οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ ξεκίνησαν την 1-1-1988, τα χρόνια που θα χρειάζονται μέχρι την συμπλήρωση των 40 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης θα βεβαιώνονται απο τον ανταποκριτή του ΟΓΑ ή την εκάστωτε Αγροτική/ Συνεταιριστική Οργάνωση με σχετική αναλυτική έκθεση της αγροτικής δραστηριότητας που ασκούσε ο κάθε αγρότης».

 • 3 Νοεμβρίου 2013, 21:32 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Πάρα πολύ σωστό! Υπήρχε τεράστια αδικία γι’αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν 40 και πλέον χρόνια κι έπρεπε να περιμένουν τα 67 για να ξεκουραστούν.

 • 3 Νοεμβρίου 2013, 01:08 | ΑΝΝΑ ΚΑΥΚΙΑ

  Με το σχέδιο νόμου το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 2 το οποίο ορίζει ότι:

  » Άρθρο 2
  Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών
  1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2458/97 (ΦΕΚ 15 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:
  «Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους».
  2. Η παράγραφος «2» του άρθρου 5 του ν.2458/97, αναριθμείται σε παράγραφο «3».
  3. Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας»

  διατηρείται δυσμενής διάκριση κατά των προσώπων που ασκούν καθ’ όλον τον εργασιακό τους βίο κατά κύριο επάγγελμα το επάγγελμα του αγρότη -αγρότισσας
  α) σε σχέση με την κατηγορία των προσώπων που άσκησαν κυρίως άλλα επαγγέλματα και κατά ένα μόνο μέρος του εργασιακού τους βίου το επάγγελμα του αγρότη. Μεγάλο μέρος εκ των προσώπων αυτών στην πραγματικότητα δεν άσκησε ούτε ασκεί το αγροτικό επάγγελμα, πολλοί διαμένουν μόνιμα σε αστικές περιοχές και ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες .Έχουν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ λόγω του μειωμένου ασφαλίστρου . Πρόσωπα αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα στο 62ο έτος της ηλικίας τους εφ’ όσον είναι ασφαλισμένοι κατά τα τελευταία 15 έτη ασφάλισης στον ΟΓΑ και τα υπόλοιπα 25 έτη ( συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής θητείας) σε οποιονδήποτε άλλο φορέα.
  Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες που ασκούν καθ’ όλο τον εργασιακό τους βίο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟΝ το αγροτικό επάγγελμα δεν έχουν καμία δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν στο 62ο έτος της ηλικίας τους άμεσα.Οι πρώτοι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ που θα ωφεληθούν από τις διατάξεις του άρθρου 2 θα είναι οι αγρότες που γεννήθηκαν το έτος 1967 , ασφαλίστηκαν στην πρόσθετη ασφάλιση του ΟΓΑ ( Ν. 1745/1987) την 01-01-1988 , εν συνεχεία στον Κλάδο κύριας ασφάλισης ΟΓΑ από 01-01-1998 (Ν2459/1997) και συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης στον ΟΓΑ το έτος 2028 δεδομένου ότι για να είχε τη δυνατότητα ένας νέος αγρότης να ασφαλιστεί στην πρόσθετη ασφάλιση του ΟΓΑ την 01-01-1988 έπρεπε να ήταν 21 ετών.
  β) διατηρείται επίσης δυσμενής διάκριση κατά των προσώπων που ασκούσαν καθ’ όλον τον εργασιακό τους βίο το επάγγελμα του αγρότη -αγρότισσας ως κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα σε σχέση με τους ασφαλισμένους των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης του και Πρόνοιας. Ειδικότερα στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες απαγορεύεται να αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο χρόνο σπουδών , πλασματικό χρόνο παιδιών(1 έτος για το πρώτο παιδί , σε 2 έτη επί πλέον για το δεύτερο παιδί και συνολικά για 5 έτη σε όσους έχουν από 3 και πάνω παιδιά (άρθρο 39 του ν.3996/2011 ). Επίσης απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούσαν καθ’ όλον τον εργασιακό τους βίο το επάγγελμα του αγρότη – αγρότισσας ως κύρια και αποκλειστική απασχόληση, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης το χρονικό διάστημα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως την 01-01-1988 , ημερομηνία έναρξης της Πρόσθετης Ασφάλισης ΟΓΑ, αρχομένης της δραστηριότητας αυτής από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό επί παραδείγματι ισχύει για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ ( αρθρο 41, ν. 3996/2011).

  Για τους παραπάνω λόγους και για να επιτευχθεί η ίση
  μεταχείριση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ με τους ασφαλισμένους των
  λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου
  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ( βλέπε εισηγητική έκθεση του Νομοσχεδίου) προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο άρθρο 2 του νόμου αυτού διάταξη σύμφωνα με την οποία :

  “ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ από την 01-01-1988 συνεχώς , δύνανται μετά από σχετική αίτησή τους , να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης
  α)πλασματικό χρόνο για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στο 62 έτος της ηλικίας τους με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης , όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης λόγω γήρατος Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου γίνεται με την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς ίσης με την ασφαλιστική εισφορά του κλάδου σύνταξης της 7ης ασφαλιστικής κατηγορίας του ΟΓΑ , όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφ΄άπαξ είτε σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ του αριθμού των αναγνωριζομένων μηνών. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της εξαγοράς του πλασματικού χρόνου θα πρέπει να έχει εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

  β) το χρονικό διάστημα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αγρότη- αγρότισσας ως την 01-01-1988 , ημερομηνία έναρξης της Πρόσθετης Ασφάλισης ΟΓΑ, υπολογιζόμενου του διαστήματος της δραστηριότητας αυτής από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας . Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη και λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος στο 62 έτος της ηλικίας τους με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης , όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης λόγω γήρατος . Δεν δικαιούνται να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό όσοι ασφαλίστηκαν για το ίδιο διάστημα σε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος πριν την έναρξη της εφαρμογής του Νόμου 1745/1987 (ΦΕΚ 234), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
  Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς ίσης με την ασφαλιστική εισφορά του κλάδου σύνταξης της 7ης ασφαλιστικής κατηγορίας του ΟΓΑ , όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφ΄άπαξ είτε σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ του αριθμού των αναγνωριζομένων μηνών. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της εξαγοράς θα πρέπει να έχει εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
  γ) οι χρόνοι των περιπτώσεων α΄ και β’ αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 7 έτη και το δικαίωμα αναγνώρισης αυτών ασκείται αποκλειστικά και μόνο στον ΟΓΑ

 • 31 Οκτωβρίου 2013, 19:21 | ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΟΥΣΚΑ-ΚΟΥΖΗ

  ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ Η ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΡΘΕΙ Η ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΠΟΙΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕ 25ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ 50 ΕΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΝΩ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΄Η ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΔΙΟΤΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ 60), ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ(ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΓΙΝΑΝ ΜΗΤΕΡΕΣ ΣΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ..).
  ΕΝΕΤΑΞΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΡΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.
  ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

 • 31 Οκτωβρίου 2013, 16:22 | ΣΟΥΣΣΑΝΑ

  Οι αγρότες και αγρότισσες που σε όλοι τους την ζωή ασκούσαν αμιγώς το αγροτικό επάγγελμα δεν έχουν κανένα όφελος άμεσα παρά μόνο μετά το έτος 2028 αφού ως γνωστόν οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ ξεκίνησαν απο 1-1-1988.Με την διάταξη αυτή ευνοούνται μόνο ασφαλισμένοι που ασκούσαν άλλα επαγγέλματα και στην πορεία βρέθηκαν στον ΟΓΑ λόγω χαμηλών ασφαλιστικών εισφορών. Νομίζω θα πρέπει να βελτιωθεί το άρθρο με σκοπό να συμπεριλαμβάνει και τους αγρότες που σε όλοι τους την ζωή ασκούσαν αγροτικά επαγγέλματα ως εξής: Λόγω του οτι οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ ξεκίνησαν την 1-1-1988 τα χρόνια που θα χρειάζονται μέχρι την συμπλήρωση των 40 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης θα βεβαιώνονται απο τον ανταποκριτή του ΟΓΑ με σχετική αναλυτική έκθεση της αγροτικής δραστηριότητας που ασκούσε ο κάθε αγρότης.