Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η οργάνωση της δημόσιας υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης με βάση το οικονομικό σύστημα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα προκαθορισμένων εισφορών για το σύνολο των ασφαλιστέων προσώπων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και η ίδρυση Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για τη διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης.

 • 13 Ιουλίου 2021, 00:07 | Μανόλης Καυκαλάς

  Προς την διαχείριση του Δικτυακού Τόπου.
  Παρά τις φιλότιμες προσπάθειές σας, για την αποκατάσταση των αστοχιών του ηλεκτρονικού συστήματος, φαίνεται ότι ο «δαίμων του τυπογραφείου» επιμένει να μην θέλει να δεχτεί τις διορθωτικές παρεμβάσεις σας. Τα επίμαχα σημεία είναι των παραγράφων 1 και 18, που εξαφανίστηκαν προτάσεις και όροι, γι΄αυτό και σας παρακαλώ, σας τα στέλνω για μια ακόμη φορά με την μορφή που ακολουθεί, επιχειρείστε άλλη μια και τελευταία προσπάθεια. Μπορείτε να τα βάλετε σε συνέχεια της ανάρτησης που ήδη έχετε κάνει. Σας ευχαριστώ και πάλι, να με συμπαθάτε που σας ταλαιπωρώ.
  =============================================================================================================================

  1) Για λόγους διασφάλισης και προστασίας των Ασφαλισμένων από μελλοντικές κυβερνητικές αλλαγές ή ακόμη και από ενδοκυβερνητικές διαφοροποιήσεις, γιατί δεν τίθεται ρήτρα (διαχρονικής δέσμευσης) ότι: οι εισφορές, συνεισφορές και οι αποδόσεις τους αποτελούν προϊόν της Αμοιβής Εργασίας και θεμελιωμένο και ανεπιφύλακτο Περιουσιακό στοιχείο των Ασφαλισμένων, του οποίου τα δικαιώματα προστατεύονται από το Σύνταγμα (άρθρο 22 παρ. 5), το 1ο άρθρο του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου & Νομολογίας;
  2) Δεν αναφέρεται προκαθορισμένα, ο τρόπος υπολογισμού της μηνιαίας Επικουρικής σύνταξης και επί ποίων αποδοχών, με την απροσδιόριστη διατύπωση περί: υπολογισμού βάσει τεχνικών παραμέτρων, καθώς και η διάρκεια καταβολής της, διότι είναι αυτονόητο ότι το Ατομικό Κεφάλαιο εξαντλείται μετά την παρέλευση κάποιων ετών παροχής.
  3) Ποιός θα αποφασίζει και με τι κριτήρια την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου επένδυσης, ενός εκάστου Ατομικού Λογαριασμού συγκέντρωσης εισφορών Ασφαλισμένου;
  4)Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών, όπως γενικά αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του σχεδίου νόμου;
  – Τι σημαίνει προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής και σε τι συνίσταται και ποιά τα αξιολογικά του κριτήρια;
  – Οι αναφορές περί πραγματικής αξίας και πραγματικές τιμές πως νοούνται για να ορίζονται ξεκάθαρα;

 • 12 Ιουλίου 2021, 01:50 | Μανόλης Καυκαλάς

  Παρακαλώ πολύ, επειδή διαπίστωσα στην ανάρτηση να έχουν χαθεί προτάσεις και λέξεις ουσίας, όπως διαγράψετε την και επαναλάβετε την ανάρτηση του κειμένου, καθότι από δική μου αστοχία στην αρχική αποστολή τα συγκεκριμένα τα είχα με πλάγια στοιχεία, τα οποία και άλλαξα. Ευχαριστώ και συγνώμη.

  Προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
  υπόψιν κ.κ. α) Χατζηδάκη (υπουργού) & β) Τσακλόγλου (υφυπουργού)

  Σημείωμα για την Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση
  Από τα αναφερόμενα στην μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής, την Αιτιολογική Έκθεση και το σχέδιο Νόμου που αφορούν την <<Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις», έχω να σας παραθέσω τις κάτωθι επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ερωτήματα:

  1ον) Για λόγους διασφάλισης και προστασίας των Ασφαλισμένων από μελλοντικές κυβερνητικές αλλαγές ή ακόμη και από ενδοκυβερνητικές διαφοροποιήσεις, γιατί δεν τίθεται ρήτρα (διαχρονικής δέσμευσης) ότι: <>;

  2ον) Σε πίνακα της Αναλογιστικής μελέτης εξαγωγής συμπερασμάτων, για την αποτύπωση της διαφοράς με το προτεινόμενο Κεφαλαιοποιητικό σύστημα Ατομικών Λογ/σμών σε σχέση με το ισχύον Διανεμητικό (Επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης), επιλέγω χάριν παραδείγματος ένα από αυτά: για 35 χρόνια το 2060 και 65 ετών προυπολογίζεται με απόδοση 4% να προκύπτει Επικουρική σύνταξη με το Κεφαλαιοποιητικό 491 ευρώ και με απόδοση 4,5% να προκύπτει 593 ευρώ (διαφορά 0,5% μεταξύ των δύο αποδόσεων: 102 ευρώ), όταν με το ισχύον Διανεμητικό η Επικουρική σύνταξη αντιστοίχως ανέρχεται στα 483 ευρώ (με μηδενική απόδοση-0%). Τότε, κατά το παράδειγμα, δεν υπάρχει ούτε το καταβληθέν κεφάλαιο από εισφορές.
  – Tα αναφερόμενα ποσά είναι το προϊόν της υποτιθέμενης κάθε ποσοστιαίας μονάδας απόδοσης κεφαλαίου;
  – Τότε, κατά το σχέδιο νόμου, θα πρέπει να καταβληθεί μόνο το κεφάλαιο, που σίγουρα θα είναι το 1/4 του ποσού των 483 ευρώ που καταβάλλεται με το ισχύον σήμερα Διανεμητικό σύστημα, δηλ. έχουμε να κάνουμε με μεθοδολογία για την απόδοση μόνο των εισφορών;

  3ον) Δεν αναφέρεται πουθενά, περί τίνος τελικώς σχηματισθέντος κεφαλαίου πρόκειται χωρίς την απόδοση του, για χρήσιμους υπολογισμούς και αναγωγές αλλά και την απαραίτητη σύγκριση τάξης μεγεθών.

  4ον) Δεν αναφέρεται προκαθορισμένα, ο τρόπος υπολογισμού της μηνιαίας Επικουρικής σύνταξης και επί ποίων αποδοχών, με την απροσδιόριστη διατύπωση περί <>, καθώς και η διάρκεια καταβολής της, διότι είναι αυτονόητο ότι το Ατομικό Κεφάλαιο εξαντλείται μετά την παρέλευση κάποιων ετών παροχής.
  – Γίνεται με γενικόλογο τρόπο αναφορά, περί προσδόκιμου ζωής χωρίς να εμφανίζονται κάποιοι αντίστοιχοι πίνακες ηλικιών [ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται ως πίνακες θνησιμότητας!] κι έτσι συνάγεται το συμπέρασμα ότι πρόκειται για συνταξιοδοτική παροχή ορισμένου χρόνου. Με παρεπόμενο ερώτημα: θα καλυφθεί το κόστος της παροχής της σύνταξης, στην περίπτωση «υπέρβασης» των ηλικιακών ορίων του προσδόκιμου ζωής;

  5ον) Καθότι το νέο σύστημα δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί (πέραν μιας πενταετίας, όπως αναφέρεται) από τον Κρατικό προϋπολογισμό, τα προκύπτοντα και αναπόφευκτα χρηματοδοτικά κενά θα καλύπτονται από τον Α.Κ.Α.ΓΕ. (Αποθεματικό του Διανεμητικού συστήματος) ή θα έχει ως συνέπεια την μείωση των παροχών;

  6ον) Δεν αναφέρονται σε κανένα σημείο ποιές οι αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζεται το Ατομικό Ασφαλιστικό Κεφάλαιο, ούτε και εάν υπάρχει η δυνατότητα προεξόφλησης πριν την συμπλήρωση των ηλικιακών προϋποθέσεων. Εάν όπως αναφέρεται: <>. Τότε, τι είδους » Ατομικός κουμπαράς» είναι;

  7ον) Δεν αναφέρονται και δεν προσδιορίζονται: το ποσοστό ανεργίας, ο αριθμός των Εργαζομένων και με ποιές αποδοχές.

  8ον) Εισάγεται πρωτοφανώς η παρακράτηση 1% επί του ποσού των καταβληθεισών εισφορών (6%) για λειτουργικά έξοδα του νέου Ταμείου.
  – Τι συνιστούν αυτά τα λειτουργικά έξοδα, με ποιούς αποδέκτες και αυτό δεν θα προκαλέσει την αντίστοιχη μείωση του Ατομικού κεφαλαίου με την αντίστοιχη μείωση των συντάξεων;

  9ον) Η διατύπωση ότι η Πολιτεία θα <> για την κάλυψη των αναγκαίων κεφαλαίων επιχορήγησης που θα προκύπτουν (και θα προκύψουν) για τους σημερινούς & μελλοντικούς συντ/χους του Διανεμητικού συστήματος (στηριζόμενο στην Αλληλεγγύη των Γενεών), πως μεταφράζεται και πως κατοχυρώνεται; όταν ήδη έχει νομοθετηθεί η απαγόρευση της χρηματοδότησης της σημερινής Επικουρικής Ασφάλισης (παρά περι του ακριβώς αντιθέτου που έχει αποφανθεί ήδη το ΣτΕ) και όταν έχει νομοθετηθεί ο «αυτόματος σταθεροποιητής» (γνωστή ως ρήτρα μηδενικού ελλείμματος) για το ισχύον Διανεμητικό σύστημα.

  10ον) Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο πως θα υπολογίζεται η σύνταξη λόγω θανάτου (στους δικαιοδόχους) ή λόγω αναπηρίας;
  – Γιατί το σχηματισθέν κεφάλαιο δεν αποδίδεται στους κληρονόμους; ενώ υποτίθεται αποτελεί «Ατομικό κουμπαρά» αντίστοιχο μιας συνήθους τραπεζικής κατάθεσης, η οποία έχει περισσότερες πιθανότητες μεγαλύτερης απόδοσης και με τα επακόλουθα ενοχικά δικαιώματα.

  11ον) Βάσει, πάλι, του παραδείγματος του Υπουργείου: για 1000 ευρώ μηνιαίο μισθό Χ 6% εισφορές Χ 14 μισθούς ετησίως Χ 40 έτη ασφάλισης, προκύπτει ασφαλιστικό κεφάλαιο από τις καταβληθείσες εισφορές 33.600 ευρώ. Με την συνταξιοδότηση και με προσδόκιμο ζωής τα 20 χρόνια υπολογίζεται: 33.600 : 20 χρόνια : 12 μήνες = 140 ευρώ Επικουρική σύνταξη.
  Εάν συνυπολογίσουμε και το 1% παρακράτηση λειτουργικών εξόδων(;) από τις καταβληθείσες εισφορές, τότε για να έχουμε το αριθμητικό αποτέλεσμα (κατά τους υπολογισμούς του Υπουργείου) των 479 ευρώ με το Κεφαλαιοποιητικό σύστημα από τα 140 ευρώ, θα πρέπει να έχουμε απόδοση 400% του κεφαλαίου των 33.600 ευρώ.

  12ον) Οι οριζοντιοποιημένες (flat tax) εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ έχει συνεκτιμηθεί τι αρνητικές συνέπειες θα επιφέρει στα έσοδα του Οργανισμού και εάν ναί, τι πρόνοιες έχουν σχεδιαστεί να ληφθούν;

  13ον) Ελήφθη υπόψιν Έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. που συστήνει την αποφυγή δημιουργίας Χρέους από τις συνέπειες συνέχισης της πληρωμής των Επικουρικών συντάξεων των σημερινών 1,3 εκατ. και των μελλοντικών 3,4 εκατ. συνταξιούχων του Διανεμητικού συστήματος;
  – Θα επιβαρυνθεί ο Κρατικός προϋπολογισμός, θα ληφθούν δάνεια, θα έχουμε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση ή θα έχουμε συνεχείς μειώσεις των σημερινών καταβαλλομένων συντάξεων έως την επέλευση του «ξαφνικού θανάτου» της σημερινής Επικουρικής σύνταξης;
  Καταστρατηγώντας έτσι ευθέως, την βασική αρχή του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν άλλη από την Αρχή της Ανταποδοτικότητας αλλά και την Αρχή προστασίας του Ασφαλιστικού κεφαλαίου.

  14ον) Ποιός ο λόγος «αποκόλλησης» του νέου Ταμείου (Τ.Ε.Κ.Α.) από τον κορμό του e-ΕΦΚΑ, εξαιρούμενος από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ωστόσο με μια δυσερμήνευτη -«κατ΄εξαίρεση»- διασύνδεση μόνο ως προς την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) κ.λ.π.;

  15ον) Η διεθνής εμπειρία που επικαλείστε από τα πραγματικά αποτελέσματα εφαρμογής αναλόγων Κεφαλαιοποιητικών συστημάτων σε άλλες χώρες, σε ποιά πραγματικά συμπεράσματα σας οδήγησαν και έτυχαν πραγματικής μακροοικονομικής αξιολόγησης από μέρους σας;
  – Η «προσομοίωση» με το Σουηδικό μοντέλο Ασφάλισης -που επικαλείστε- προϋποθέτει και λειτουργεί βάσει σημαντικών παραμέτρων όπως π.χ. της σταθερής Εργασίας και των υψηλών αμοιβών, πιστεύετε ότι τα δεδομένα και τα ισχύοντα στην Ελληνική Αγορά Εργασίας είναι αντίστοιχα ώστε να προεξοφλείται η επιτυχία και η βιωσιμότητα του εγχειρήματος, καθότι το Εργασιακό έχει οργανική και αμφίδρομη διασύνδεση με το Ασφαλιστικό;

  16ον) Έχει ληφθεί υπόψιν απόφαση του ΣτΕ που εξαιρεί και αποκλείει την εμπλοκή (οποιασδήποτε μορφής & σχέσης) Ιδιωτών στο Κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα;

  17ον) Το γεγονός ότι η ίδια η Ευρωπαική Επιτροπή επικύρωσε την μελέτη του 4670/2020 (επί υπουργίας Βρούτση), η οποία εγγυάται την βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού Συστήματος (εν συνόλω) μέχρι το 2070, δεν αποτελεί την αφορμή και την επιβεβαίωση για την συνέχιση του ισχύοντος Διανεμητικού συστήματος, με διορθωτικές παρεμβάσεις & ρυθμίσεις στα όποια «κακώς κείμενα» του;

  18ον) Ποιός θα αποφασίζει και με τι κριτήρια την <> ενός εκάστου Ατομικού Λογαριασμού συγκέντρωσης εισφορών Ασφαλισμένου;
  – Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά <>, όπως γενικά αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του σχεδίου νόμου;
  – Τι σημαίνει <> και σε τι συνίσταται και ποιά τα αξιολογικά του κριτήρια;
  – Οι αναφορές περί <> και <> πως νοούνται για να ορίζονται ξεκάθαρα;

  19ον) Πως και γιατί επελέγη η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ για την ανάθεση διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του νέου Ταμείου (Τ.Ε.Κ.Α.);
  – Οι όροι, οι δεσμεύσεις, τα δικαιώματα, οι απολαβές και όποιες άλλες ρήτρες [εποπτείας, ελέγχου, καταλογισμού αστικών και ποινικών ευθυνών
  από το Τ.Ε.Κ.Α. για ασκούμενες πρακτικές τους] των συμβάσεων ανάθεσης διαχείρισης στην εν λόγω εταιρεία, ανάθεσης θεματοφυλακής σε τράπεζες καθώς και κάθε άλλη σύμβαση με αντισυμβαλλόμενο Ιδιώτη, θα τεθούν σε δημόσια θέα μέσω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, θα τύχουν της υποστήριξης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και της έγκρισης και κύρωσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων;
  – Επίσης, οι εσωτερικοί -ανά τομέα ευθύνης και εποπτείας- Κανονισμοί, θα τεθούν κι αυτοί σε δημόσια θέα μέσω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ;

  20ον) Σε ότι αφορά το Σύστημα Διακυβέρνησης του Τ.Ε.Κ.Α., γιατί δεν προβλέπεται η αναλογική συμμετοχή εκπροσώπων των Ασφαλισμένων;
  – Κατά την διαδικασία της συζήτησης στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, θα κληθούν -ως Κοινωνικοί Εταίροι- εκπρόσωποι μεγάλων Συνταξιουχικών Οργανώσεων προκειμένου να εκφέρουν την γνώμη και τις θέσεις τους για το εν λόγω ν/σχ;

  21ον) Καθώς η Ασφάλιση αφορά χρονικό ορίζοντα δεκαετιών και με δεδομένο ότι η Οικονομία διατρέχεται και χαρακτηρίζεται από οικονομικές διακυμάνσεις (οικονομικούς κύκλους), οι αποδόσεις των επενδύσεων των Ατομικών Λογαριασμών των Ασφαλισμένων με ποιά συχνότητα
  θα κατοχυρώνονται, θα επανεπενδύονται το κεφάλαιο με ή χωρίς τους τόκους, καθώς και, κατά την στιγμή του τέλους του εργασιακού βίου,
  η τελική αποτίμηση (ισοζύγιο) των αποδόσεων θα γίνεται κατ΄έτος ή σωρευτικά;
  Ή <>;

  22ον) Οι αναφορές σε διαφοροποίηση μηχανισμών εγγυοδοσίας του Δημοσίου (για τους «παλαιούς» συντ/χους) και Ανάπτυξης (για τους μελλοντικούς του νέου Ταμείου), κινούνται στο επίπεδο των ευχών και της θεωρίας και δεν θα εγγράφονται ως προβλέψεις στον εκάστοτε Κρατικό/Κοινωνικό Προϋπολογισμό;
  – Δεν συνιστά αυτό δυσμενή διάκριση (συντ/χοι δύο ταχυτήτων) παραβιάζοντας την Αρχή της Ίσης μεταχείρισης;

  23ον) Σε ότι αφορά, τις αποκλίσεις, σε προβλέψεις και εκτιμήσεις, που εντοπίζονται σε συνοδευτικές του σχεδίου νόμου μελέτες, για το Δημοσιονομικό κόστος της επιδιωκόμενης αλλαγής του χαρακτήρα της Επικουρικής Ασφάλισης, πως αξιολογούνται και εάν αποτελούν «προειδοποίηση» για τις μακροοικονομικές συνέπειες και την εκθετική διόγκωση του Ελλείμματος και του Χρέους της Χώρας;

  24ον) Η αναφερόμενη αίτηση του Ασφαλισμένου για την επιλογή του επενδυτικού προγράμματος, δεν θα επέχει θέση (κατά το περιεχόμενο της) ενοχικής σύμβασης με αντισυμβαλλόμενους το Τ.Ε.Κ.Α. και τον διαχειριστή κεφαλαίου, ώστε να μην απεκδύονται την ανάληψη ευθυνών και τις έννομες συνέπειες, που σχετίζονται και απορρέουν από την διαχείριση του Ατομικού του Λογαριασμού (προτάσεις επιλογών, αποτιμήσεις κ.ά.);
  – Εκτιμάτε ότι, συντρέχουν οι προϋποθέσεις, για την προστασία του εννόμου συμφέροντος και την ασφάλεια των «επενδυτικών» επιλογών, εκ μέρους και μόνο του Ασφαλισμένου, δεδομένου ότι η γνώση του αντικειμένου και η εκτίμηση κινδύνου απαιτεί ειδικές γνώσεις που για την συντριπτική πλειοψηφία των Ασφαλισμένων είναι και δυσνόητες και απρόσιτες;
  – Θα γίνεται στον Ασφαλιζόμενο αναλυτική, περιοδική, εύληπτη και ειλικρινής παρουσίαση των επενδυτικών κινδύνων αλλά και των αποδόσεων;
  – Εν τέλει, αυτή η διαδικασία αποτελεί (εμμέσως πλήν σαφώς) την επιβολή της περιβόητης «Ατομικής ευθύνης» καθιστώντας τον Ασφαλισμένο (θέλοντας και μη) «παίκτη», με τις συνέπειες του δόγματος της εταιρικής/χρηματιστηριακής διαχείρισης του: <>;

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας
  Ιούλιος του 2021
  Μανόλης Καυκαλάς
  συντ/χος Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος

  Κοινοποίηση
  Στους βουλευτές μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.