Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 06:

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4250/2014 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005, οι οποίες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο λαμβάνουν χώρα ατελώς. »

  • 8 Ιουλίου 2014, 16:24 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Συμφωνώ απολύτως

    Νικόλαος Πατέλης
    Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν.Καβάλας